Tiết 21: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Thuyết

Cho hai tia Oy , Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Biết xOy = 300 , xOz = 800 . Vẽ tia phân giác Om của xOy . Vẽ tia phân giác On của yOz . Tính mOn .

 

ppt 22 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 678Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 21: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Thuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quý thầy cô giáo và các em học sinhGIÁO VIÊN THỰC HIỆN : Nguyen Thi ThuyetPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHI LỘC.TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHI THAI. Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?KIỂM TRA BÀI CŨ:Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy,Oz sao cho xOy = 500 ; xOz = 250 .z250y500OxVì hai tia Oz , Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox và xOz < zOy nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.Oxz250y500 Theo các em,có bao nhiêu tia nằm giữa hai tia Ox và Oy ?TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ ?500xzyO250xzyO250250* Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.( xOz + zOy = xOy )xOz = 250 zOy = 250* xOz = zOyTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi:Định nghĩa:Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau .I. Tia phân giác của một góc là gì?Định nghĩa : SGK Trang 85xOyzTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy( xOz + zOy = xOy) xOz = zOyTIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?Định nghĩa : SGK Trang 85xOyzTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy( xOz + zOy = xOy) xOz = zOy0p450nm * Các câu sau đúng hay sai ? H1H20acbCE0DOn là tia phân giác của mOpĐOb là tia phân giác của aOc.SH3OE là tia phân giác của CODSTIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?Định nghĩa : SGK/ 85xOyzTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy( xOz + zOy = xOy) xOz = zOyII.CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:II.Cách vẽ tia phân giác của một góc.1.Dùng thước đo góc( SGK/32)1. Dùng thước đo góc:Ví dụ : Cho góc xOy . Hãy vẽ tia phân giác Oz của góc đó .Oxyz+ Vẽ góc xOy .+ Dùng thước đo góc xOy + Vẽ tia Oz nằm giữa hai cạnh Ox, Oy sao cho xOz có số đo bằng một nửa số đo của góc xOyTIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?Định nghĩa : SGK/ 85xOyzTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy( xOz + zOy = xOy) xOz = zOy1.Dùng thước đo góc( SGK/32)II.Cách vẽ tia phân giác của một góc.2.Gấp giấy.2. Gấp giấy:Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.Vẽ góc xOy lên giấy trong.Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh OyVẽ tia phân giác theo nếp gấp đó.OQua hai cách vẽ trên, các em hãy cho biết khi nào thì tia Oz được gọi là tia phân giác của góc xOy ?Tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa xOy khi: xOz = zOy =xOy2TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?Định nghĩa : SGK/ 85xOyzTia Oz là tia phân giác của góc xOy khi: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy( xOz + zOy = xOy) xOz = zOy1.Dùng thước đo góc( SGK/32)II.Cách vẽ tia phân giác của một góc.2.Gấp giấy.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi xOz =zOy = Cho góc bẹt xOy. Hãy vẽ tia phân giác của góc đó.tt/ xy OTIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?xOyz1.Dùng thước đo góc( SGK/32)II.Cách vẽ tia phân giác của một góc.2.Gấp giấy.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi xOz = zOy = Nhận xét:Mỗi góc ( không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giácyxOtOcabOmnp45oOmntt’1234TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I. Tia phân giác của một góc là gì?xOyz1.Dùng thước đo góc( SGK/32)II.Cách vẽ tia phân giác của một góc.2.Gấp giấy.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi xOz = zOy = Nhận xét:Mỗi góc ( không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giácyxOOmntt’z/zIII.Chú ý:Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác góc đó.TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Khi nào thì ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng nhất.Bµi tËp 32 (SGK)Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:cxOt + tOy = xOy và xOt = tOydxOt = yOt =xOy2axOt = tOybxOt + tOy = xOyChọn câu c và câu d Ax y ?1200 t400500600700Cho xAy = 1100 và tia At là tia phân giác của góc xAy. Khi đó, số đo của xAt bằng:Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :Cho tia BM là tia phân giác của góc ABC, biết ABM = 420. Khi đó ABC có số đo bằng: ABM C 420 540 640 740 840Khám phá:Hãy nêu một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một góc?1.Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOBA0BmAn0’B0TIẾT 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓCI. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ ?yzxOTia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau .xOz + zOy = xOyxOz = zOyOz là tia phân giác của góc xOyxOz = zOy = Oz là tia phân giác của góc xOyII. CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC 1. Dùng thước đo góc 2. Gấp giấy Nhận xét : Mỗi góc ( không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giác .III . CHÚ Ý :Đường thẳng chứa tia phân giác gọi là đường phân giác của góc đó Oxyzz’Omntt’HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :Học thuộc định nghĩa tia phân giác của một góc ; đường phân giác của một góc .Rèn kĩ năng nhận biết tia phân giác của một góc Giải các bài tập 33 ; 34 ; 36 SGK trang 87 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP 36 : Cho hai tia Oy , Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Biết xOy = 300 , xOz = 800 . Vẽ tia phân giác Om của xOy . Vẽ tia phân giác On của yOz . Tính mOn .OxzynmTừ đó tính số đo của góc mOn ? Khi On là tia phân giác của yOz , hãy tính số đo của góc nOy = ? Khi Om là tia phân giác của xOy , hãy tính xem số đo của góc mOy = ? Trước hết phải tính số đo của góc yOz = ?.Tiết sau chuẩn bị các dụng cụ : thước thẳng , thước đo góc , Eke .Giải các bài tập đã ra về nhà và soạn các bài tập còn lại để tiết sau Luyện tập .Ôn lại kiến thức : Khi nào thì xOy + yOz = xOz ?Vẽ góc cho biết số đo . Nắm được vì sao tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.CHÀO TẠM BIỆT

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc - Nguyễn Thị Thuyết - Trường THCS NGhi Thái.ppt