Tiết 22, Bài 21: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2: Vẽ màu)

1. MỤC TIÊU:

 1.1) Kiến thức:

 - Học sinh biết vẽ đậm nhạt vào bài vẽ hình mẫu có hai đồ vật.

 - Học sinh hiểu màu sắc, ánh sáng, khối đậm nhạt thể hiện trên đồ vật.

 1.2) Kỹ năng:

 - Học sinh thực hiện được bài vẽ đậm nhạt trên hai đồ vật.

 - Học sinh thực hiện thành thạo cách vẽ đậm nhạt trong bài.

 1.3) Thái độ :

 - Thói quen: Tạo thói quen quan sát, phân tích đậm nhạt trên vật mẫu.

 - Tính cách: Thêm yêu thích bộ môn và biết giữ gìn vẻ đẹp mọi đồ vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Quan sát nhận xét vật mẫu.

 - Cách vẽ đậm nhạt.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1) Giáo viên :

 - Tranh minh họa các bước vẽ

 - Mẫu thật: Bình đựng nước và hình hộp

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 982Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 22, Bài 21: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2: Vẽ màu)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23: Tiết PPCT: 22
Ngày dạy: ././.
Bài 21: vẽ theo mẫu.
MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT
Tiết 2: Vẽ màu
1. MỤC TIÊU:
 1.1) Kiến thức:
 - Học sinh biết vẽ đậm nhạt vào bài vẽ hình mẫu có hai đồ vật.
 - Học sinh hiểu màu sắc, ánh sáng, khối đậm nhạt thể hiện trên đồ vật.
 1.2) Kỹ năng:
 - Học sinh thực hiện được bài vẽ đậm nhạt trên hai đồ vật.
 - Học sinh thực hiện thành thạo cách vẽ đậm nhạt trong bài.
 1.3) Thái độ : 
 - Thói quen: Tạo thói quen quan sát, phân tích đậm nhạt trên vật mẫu.
 - Tính cách: Thêm yêu thích bộ môn và biết giữ gìn vẻ đẹp mọi đồ vật.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Quan sát nhận xét vật mẫu.
 - Cách vẽ đậm nhạt.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1) Giáo viên : 
 - Tranh minh họa các bước vẽ
 - Mẫu thật: Bình đựng nước và hình hộp
 3.2) Học sinh:
 - Bài vẽ hình, bút chì, tẩy...
 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
 6A1: 6A2:. 6A3:  6A4: ..
 4.2. Kiểm tra miệng: 
 Câu 1: Kiểm tra bài cũ 
 ? Em hãy nêu các bước thực hiện bài vẽ theo mẫu?
 - HS trả lời
 Câu 2: Kiểm tra nội dung tự học.
Giáo viên nhận xét bài vẽ hình của học sinh?
 ? Em hãy cho biết bài nào tốt nhất?
HS trả lời
 GV nhận xét đánh giá
4.3. Tiến trình bài học
 Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1: ( 5p )Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét ánh sáng màu sắc trên mẫu vật
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết quan sát đậm nhạt vật mẫu.
- Kĩ năng: HS suy luận và nhận xét đậm nhạt vật mẫu.
- GV yêu cầu HS lên đặt mẫu giống vị trí mẫu ở bài học trước.
 ? Em hãy so sánh độ đậm nhạt ở bình đựng nước so với cái hộp có gì giống và khác nhau?
? Phần đậm và nhạt ở thân bình chuyển tiếp như thế nào?
? Giữa bình và hộp vật nào đậm hơn ?
? So sánh độ đậm nhạt giữa mẫu và nền ?
? Em hãy phân tích ánh sáng chiếu tới hai vật như thế nào?
HS trả lời
GV kết luận: Chúng ta ở nhữngù gốc độ khác nhau nên bài vẽ của chúng ta cũng có độ đậm nhạt, sáng tối khác nhau. Vì vậy các em nên so sánh tương quan giữa các vật với nhau để thể hiện bài.
* Hoạt động 2: ( 7p) Hướng dẫn học sinh cách vẽ đậm nhạt
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết cách vẽ mảng hình đậm nhạt.
- Kĩ năng: HS phân mảng đậm nhạt và vẽ đậm nhạt.
? Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước vẽ theo mẫu và vẽ đậm nhạt?
HS trả lời
GV nhấn mạnh:
+ Sáng định nguồn ánh sáng chính chiếu vào vật mẫu
+ Xác định và phân chia các mảng đậm ,ø nhạt trên bình và hộp.
+ Vẽ phác các mảng đậm, nhạt theo cấu trúc của tường vật mẫu.
+ Dùng nét chì thưa, dầy, đậm, nhạt đan xen
+ Hoàn chỉnh và gợi không gian, bóng đổ của từng vật mẫu.
GV kết luận: Khi vẽ phải quan sát và xử lí toàn bộ độ đậm, nhạt của cả hai vật mẫu, không nên quá chú ý một vật.
* Hoạt động 3: ( 23p) Hướng dẫn học sinh làm bài
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết vẽ đậm nhạt gần giống mẫu.
- Kĩ năng: HS xử lí sắc độ trong bài.
GV nêu yêu cầu của bài vẽ
HS làm bài
GV quan sát và gợi ý cho học sinh nều cần:
 + Mảng đậm, nhạt, trung gian.
 +Vừa vẽ đậm nhạt vừa chỉnh hình.
I. Quan sát, nhận xét:
 - Cái bình đượng nước:
+ Màu hồng nhạt, có hoa văn.
Hình hộp:
Màu trắng sáng. 
- Aùnh sáng chiếu lên cả hai vật mẫu.
II. Cách vẽ:
+ Sáng định nguồn ánh sáng chính chiếu vào vật mẫu
+ Xác định và phân chia các mảng đậm ,ø nhạt trên bình và hộp.
+ Vẽ phác các mảng đậm, nhạt theo cấu trúc của tường vật mẫu.
+ Dùng nét chì thưa, dầy, đậm, nhạt đan xen
+ Hoàn chỉnh và gợi không gian, bóng đổ của từng vật mẫu.
III. Thực hành:
Vẽ bình đựng nước và khối hộp trên giấy khổ A4 – Vẽ đậm nhạt theo mẫu.
4.4 Tổng kết
 - GV treo tranh của học sinh và yêu cầu học sinh nhận xét.
 	+ Hình vẽ, tỉ lệ ?
 	+ Mảng khối, đậm nhạt, không gian?
 - HS quan sát nhận xét theo cảm nhận.
 - GV chỉnh những bài chưa đạt và gợi ý cho học sinh hoàn thiện bài tốt hơn.
4.5 Hướng dẫn học tập 
 - Đối với bài học này: 
+ Về nhà hoàn thành bài vẽ đậm nhạt.
+ Vẽ tranh theo ý thích.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
+ Bài 22: Đề tài ngày tết và mùa xuân ( Tiết 1)
+ Chuẩn bị hình ảnh về ngày tết.
+ Chuẩn bị bút chì 3B, 4B, 6B, tẩy, tẩy, màu vẽ.
5 PHỤ LỤC
SGK Mĩ thuật 6
SGV Mĩ thuật 6
Mẫu vật.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt).doc