Tiết 23, Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Phạm Thanh Bình

*Xét số 378, ta thấy:

378= 300+70+8

 = 3.100+7.10+8

 = 3.(99+1)+7.(9+1)+8

 = 3. 99+3+7. 9+7+8

 =(3+7+8)+(3. 11. 9+7. 9)

 =(tổng các chữ số)+(số chia hết cho 9)

*Xét số 235, ta thấy:

235= 2.100+3.10+5

 = 2.(99+1)+3.(9+1)+5

 = 2. 99+2+3. 9+3+5

 =(2+3+5)+(2.11.9+5. 9)

 =(tổng các chữ số)+(số chia hết cho 9)

*Từ đó các em rút ra được nhận xét gì?

 

ppt 12 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 23, Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Phạm Thanh Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT TOÁN Người thực hiện: Phạm Thanh BìnhKiểm tra bài cũ:Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5 ?	762; 271; 990; 885Bài giải:Số chia hết cho 2 là: 762; 990Số chia hết cho 5 là: 990; 885Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 990Tiết 23BÀI 12:DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9*Xét số 378, ta thấy:378= 300+70+8 = 3.100+7.10+8 = 3.(99+1)+7.(9+1)+8 = 3. 99+3+7. 9+7+8 =(3+7+8)+(3. 11. 9+7. 9) =(tổng các chữ số)+(số chia hết cho 9)*Xét số 235, ta thấy:235= 2.100+3.10+5 = 2.(99+1)+3.(9+1)+5 = 2. 99+2+3. 9+3+5 =(2+3+5)+(2.11.9+5. 9) =(tổng các chữ số)+(số chia hết cho 9)*Từ đó các em rút ra được nhận xét gì?1.Nhận xét mở đầu: (SGK) 	Nhận xét: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.Tiết 23BÀI 12:DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 91.Nhận xét mở đầu: (SGK) 	Theo nhận xét mở đầu, ta có: 378=(3+7+8)+(số chia hết cho 9) =18+(số chia hết cho 9) 235 =(2+3+5)+(số chia hết cho 9) =10+(số chia hết cho 9)Số 378 có chia hết cho 9 không ? Vì sao ?Số 235 có chia hết cho 9 không ? Vì sao ?2.Dấu hiệu chia hết cho 9a)Ví dụ: (SGK)b)Dấu hiệu: (SGK)Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.BÀI TẬP 1Trong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 ?	621; 1205; 1327; 6534Bài làm:Các số chia hết cho 9 là: 621; 6534Các số không chia hết cho 9 là: 1205; 1327Tiết 23BÀI 12:DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 91.Nhận xét mở đầu: (SGK) 	2.Dấu hiệu chia hết cho 9a)Ví dụ: (SGK)b)Dấu hiệu: (SGK)Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Áp dụng nhận xét mở đầu, ta có: 2031=(2+0+3+1)+(số chia hết cho 9) =6+(số chia hết cho 9) =6+(số chia hết cho 3) 3415 =(3+4+1+5)+(số chia hết cho 9) =13+(số chia hết cho 9) =13+(số chia hết cho 3)Số 2031 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?Số 3415 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?3.Dấu hiệu chia hết cho 3a)Ví dụ: (SGK)b)Dấu hiệu: (SGK)BÀI TẬP 2Tìm số tự nhiên x(x < 10) để được số 157x chia hết cho 3.Bài giải:Ta có: 157x chia hết cho 3 khi (1+5+7+x) chia hết cho 3Khi đó: x є {2; 5; 8}BÀI TẬP 3Trong các số sau số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ? 187; 1347; 2515; 6534; 93258Bài giải:Số chia hết cho 3 là: 1347; 6534; 93258Số chia hết cho 9 là: 6534; 93258Trả lời các câu hỏi sau:1/ Số chia hết cho 9 có chia hết cho 3 không ?2/ Số chia hết cho 3 có chia hết cho 9 không ?3/ Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 ? BÀI TẬP 4:Dùng 3 trong 4 chữ số 4; 5; 3; 0 hãy ghép thành số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:a/ Chia hết cho 9b/ Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 Bài giải:a/Các số chia hết cho 9 là: 	b/Các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9:	504540405450354345534543435453Hãy chọn đáp án đúng:Số chia hết cho 3 là:	A. 126	B. 127 	C. 128	D. 1312. Số chia hết cho 9 là:	A. 2006	B. 2007	C. 2008	D. 20093.Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là:	A. 279	B. 281	C. 282	D. 2834. Số chia hết cho cả 3 và 9 là:	A. 1990	B. 1992	C. 1997	D. 1998ADBCHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:Học thuộc các dấu hiệu.Bài tập: 102; 103;104; 105 (SGK)Bài tập: 138; 139 (SBT)

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Phạm Thanh Bình.ppt