Tiết 24, Bài 28: Khai thác rừng

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: - Biết được các loại khai thác gỗ rừng

 2)Kỹ năng : - Hiểu được các điều kiện khai thác gỗ rừng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các biện pháp phụ hồi rừng sau khi khai thác .

3)Thái độ: Có ý thức bảo vệ rưng, không khai thác rừng bừa bãi.

II./ Các công việc chuẩn bị:

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 28 sgk, tham khảo tài liệu khai thác rừng và phụ hồi rừng sau khi khai thác .

Phóng to hình 45,46,47sgk

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) Ồn định: Kỉêm tra ss hs

2.) Kiểm tra: (Kiểm tra 15 phút):

1- Nêu công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng?

2- Nêu quy trình tròng rừng bằng cây con có bầu?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 4433Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 24, Bài 28: Khai thác rừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24:
Ngày soạn:4-2-2008
Chương II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 
Bài 28: KHAI THÁC RỪNG
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: - Biết được các loại khai thác gỗ rừng 
 2)Kỹ năng : - Hiểu được các điều kiện khai thác gỗ rừng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các biện pháp phụ hồi rừng sau khi khai thác . 
3)Thái độ: Có ý thức bảo vệ rưng, không khai thác rừng bừa bãi. 
II./ Các công việc chuẩn bị: 
Nghiên cứu kĩ nội dung bài 28 sgk, tham khảo tài liệu khai thác rừng và phụ hồi rừng sau khi khai thác .
Phóng to hình 45,46,47sgk 
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ồn định: Kỉêm tra ss hs
Kiểm tra: (Kiểm tra 15 phút):
Nêu công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng?
Nêu quy trình tròng rừng bằng cây con có bầu? 
Bài mới: 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Các loại khai thác rừng:
(bảng 2 b: Phân loại khai thác rừng) sgk .
II> Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam 
1- Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng.
2- Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.
3- Lượng gỗ khai thác chọn .
III> Phục hồi rừng sau khai thác: 
1- Rừng đã khai thác trắng .
(sgk )
2- Rừng đã khai dần và khai thác chọn:
( sgk )
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu công việc khai thác rừng trong thời gian qua.Nguyên nhân cơ bản làm cho rừng bị suy giảm mạnh 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu các loại khai thác rừng .
-Yêu cầu Hs quan sát bảng 2: Phân loại khai thác rừng sgk .
-Nêu điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng .
-Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 150 . nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng đượoc không? 
-Khai thác rừng nhưng không trồng ngay có tác hại gì? 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu điều kiện khao thác rừng hiện nay ở Việt Nam 
-Yêu cầu Hs nêu tình hình rưng của Việt Nam hiện nay .
-Yêu cầu Hs điền vào vở bài tập nội dung thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sgk.
 -Các điều kiện khai thác rừng trên đây nhằm mục đích gì? 
Hoạt động 4 : Tìm hiểu biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác .
-Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm về cách phục hồi rừng sau khai thác .
-Nêu nguyên nhân rừng bị suy giảm mạnh trong thời gian qua .
-Quan sát 
-Thảo luận để nêu ra được: 
-Điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng .
-Không được vì nơi có dất dốc 150 khó trồứng lại rừng, đất dễ bị sói nòn và thoái hoá 
-Rừng phòng hộ nhằm mục đích: chống gió bão, điều hoà dòng chảy để chống lũ lụt 
-Đất dễ bạc màu
-Nêu tình hình rừng hiện nay .
-Trả lời vào vở bài tập .
-Duy trì, bảo vệ diện tích rừng hiện co rừng có khả năng tự phục hồi và phát triển tốt 
-Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm nêu kết quả 
-Bổ sung 
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
 1 -Củng cố: Gv gọi Hs đọc phần ghi nhớ của bài học .
Gv nêu mục tiêu của bài vag hệ rthống kiến thức bài học . 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học: - Nắm được các loại khai thác rừng, điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay và biện pháp phục hồi rừng sau khai thác .
Trả lời câu hỏi 1,2 trang 74 sgk 
- Bài sắp học: -đọc kĩ nội dung bài 29 sgk.
Sưu tầm các tranh ảnh về động thực vật quí hiếm sinh sống trong rừng nước ta .
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 28. Khai thác rừng (Tiết 24).doc