Tiết 25, Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân - Năm học 2006-2007

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Kiến thức: HS hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân

 2. Thái độ: Đề cao trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện hai quyền này

 3. Kĩ năng: HS biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật

 B. PHƯƠNG PHÁP

· Phương pháp diễn giải

· Thảo luận

· Trò chơi sắm vai

 C. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

· SGK, sách GDCD lớp 8

· Bảng so sánh quyền khiếu nại, tố cáo

· Hiến pháp năm 1992, Luật khiếu nại tố cáo

 

doc 7 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 16/09/2015 Lượt xem 2430Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 25, Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 08 tháng 03 năm 2007
Tiết 25: Bài 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
MỤC TIÊU BÀI HỌC
	1. Kiến thức: HS hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân
	2. Thái độ: Đề cao trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện hai quyền này
	3. Kĩ năng: HS biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật
	B. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp diễn giải
Thảo luận
Trò chơi sắm vai
	C. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
SGK, sách GDCD lớp 8
Bảng so sánh quyền khiếu nại, tố cáo
Hiến pháp năm 1992, Luật khiếu nại tố cáo
	D. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1. Ổn định tổ chức: ( 2 Phút)
	2. Kiểm tra bài cũ: (5 Phút)
Câu hỏi 1: Nêu các loại tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Liên hệ bản thân đã thực hiện quy định của pháp luật như thế nào?
Câu hỏi 2: Kể một số gương dũng cảm bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	3. Bài mới:
	a. GIỚI THIỆU BÀI:
	Vợ chồng T và chị M sống cùng thôn với gia đình Hạnh. T lười lao động, suốt ngày uống rượu. Cứ mỗi lần say rượu là T đánh đập vợ con. Nhiều lần chi M phải đưa chị cấp cứu bệnh viện tỉnh. Gia đình, họ hàng, làng xóm khuyên ngăn T không được. Hạnh rất bất mãn và thắc mắc. Tại sao chính quyền địa phương không có biện pháp với T để bảo vệ chị H. để hiểu và giải đáp thắc mắc của Hạnh cũng như các em, chúng ta học bài học hôm nay.
	b. BÀI MỚI
T/g
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống đặt vấn đề
GV: Tổ chức HS thảo thảo luận. Trước khi HS thảo luận GV cho HS đóng vai tình huống qua tiểu phẩm ngắn
GV: Giao tình huống
Sau khi HS cả lớp xem tiểu phẩm, GV giao câu hỏi cho các nhóm.
Nhóm 1: Nghi ngờ có người buôn bán và sử dụng ma tuý, em sẽ xử lí như thế nào?
Nhóm 2: Phát hiện người lấy sẽ đạp của bạn em sẽ xử lí như thế nào?
Nhóm 3: Theo em, anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình?
GV: Đặt câu hỏi
Qua ba tình huống trên chúng ta rút ra bài học gì?
GV: Kết luận
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học:
GV: Tổ chức HS thảo luận lớp, tìm hiểu nội dung quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân
GV: Kẻ bảng 
GV: gợi ý các câu hỏi
- Ai là người thực hiện
- Thực hiện vấn đề gì?
- Vì sao?
- Để làm gì?
- Dưói hình thức nào?
GV: Tổng kết nội dung và bổ sung thêm các ý cần thiết
GV: Chốt lại điểm 1, 2 nội dung bài học
GV: Cho HS làm bài tập củng cố phần này (bài 4 SGK)
Nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo
GV: gợi ý cho HS dực vào bảng của phần trên để trả lời
GV: Chuyển ý
GV: Cho HS tìm hiểu ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo công dân
GV: Đặt câu hỏi, cả lớp thảo luận
Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo?
GV: Gợi ý HS dựa vào 2 bảng trên để phân tích
GV: Nhận xét, giải đáp và tổng kết ý kiến của HS
Chúng ta phải thấy được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là biện pháp để công dân đấy tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan,tổ chức, cá nhân. Là hình thức để công dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ
GV: Nhắc HS học kĩ nội dung
GV: Giới thiệu cho HS trách nhiệm của nhà nước, công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
GV: Ghi bảng phụ điều 74 Hiến pháp năm 1992
- Trách nhiệm của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo như thế nào?
- Trách nhiệm của người khiếu nại, tố cáo?
GV: Nhấn mạnh chuyển ý
GV: Trách nhiệm của công dân
- Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung luật khiếu nại, tố cáo nói riêng
- Người có thẩm quyền giải quyết phải trung thực, khách quan, thận trọng
- Người khiếu nại,tố cáo không được vu khống, vu cáo làm hại người khác
GV: Cho HS làm bài tập củng cố 
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây nói về trách nhiệm của công dân và HS (gạch X vào ô trống)
- Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật €
- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân €
- Sử dụng đúng đắn quyền khiếu nại, tố cáo €
- Khách quan trung thực khi làm việc €
- Lợi dụng để vu khống, trả thù €
- Cùng với người lớn phòng chống tệ nạn xã hội €
- Ngăn ngừa tội ác € 
- Nhờ người đại diện bảo vệ quyền lợi cho bản thân €
Hoạt động 3: Luyện tập bài tập SGK
GV: Phát phiếu học tập
GV: Cho bài tập 3 (SGK trang 52)
Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau
a. Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, xã hội
b. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là thamgia quản lí nhà nước mà chỉ bảo vệ lợi ích bản thân của công dân.
GV: Thu phiếu 5 HS hoàn thành nhanh nhất
GV: Đọc kết quả từng HS
GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng
GV: Kết luận ý hoàn chỉnh của bài tập
Thực hiện tốt quyền khiếu nại tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ lợi ích của công dân
GV: Kết luận chuyển ý
HS: Tự phân vai, lời thoại, kịch bản
Tình huống 1: HS trong vai người có vẻ giấu diếm buôn bán và sử dụng ma tuý
Tình huống 2: HS thể hiện vai người lấy cắp xe đạp của bạn bị phát hiện.
Tình huống 3: HS trong vai anh H, người bị đuổi việc mà không rõ lý do
HS:Thảo luận
HS: Cử đại diện nhóm trình bày
HS: Cả lớp thảo luận
Nhóm 1: Nếu nghi ngờ việc có người buôn bán và tiêm chích ma tuý thì em có thể báo cho cơ quan có chức năng theo dõi. Nếu đúng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lí theo pháp luật
Nhóm 2: Em sẽ báo GV nhà trường hoặc cơ quan công an nơi em ở về hành vi lấy cắp xe của bạn, để nhà trường hoặc cơ quan công an xử lí theo pháp luật
Nhóm 3: Anh H khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có trách nhiệm yêu cầu người giám đốc giải quyết lí do đuổi việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình
Bài học: Khi biết được công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của mình và nhà nước thì chúng ta phải tố cáo, khiếu nại để bảo vệ quyền lợi cho mình và tránh thiệt hại cho xã hội
HS: Dựa vào phương án đã chọn để điền các nội dung vào bảng
HS: Trình bày ý kiến cá nhân
HS: Cả lớp thảo luận, nhận xét
Khiếu nại
Tố cáo
Người thực hiện (ai)
Đối tượng
(vấn đề gì)
Cơ sở
(vì sao)
Mục đích (để làm gì)
Hình thức
Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm
Các quyết định hành chính, hành vi hành chính
Quyền và lợi ích bản thân người khiếu nại
Khôi phục quyền lợi ích người khiếu nại
 Trực tiếp
Đơn thư
Báo, đài
Bất cứ công dân nào
Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước
Gây thiệt hại đến nhànước, tổ chức và công dân
Ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ chức, cơ quan, công dân
Trực tiếp
Đơn thư
Báo, đài
HS: Dựa vào phương án đã chọn ghi vào bảng
HS: Cả lớp nhận xét
Khiếu nại
Tố cáo
Giống nhau
- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp
- Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
- Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội
Khiếu nại
Tố cáo
Khác nhau
Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại
- Là mọi công dân
- Mục đích: Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan, công dân
HS: Trình bày ý kiến cá nhân
HS: Cả lớp thảo luận
HS: Ghi bài
HS: Đọc điều 74 của Hiến pháp 1992
HS: Cả lớp trao đổi
HS: Phát biểu ý kiến cá nhân
HS: ghi bài
HS: Làm việc độc lập
HS: Cả lớp tranh luận
HS: Nêu những việc làm của lứa tuổi HS THCS
HS Trả lời vào phiếu
Đáp án:
Câu a: Bổ sung thêm
Bảo vệ quyền của công dân
Câu b. Bổ sung thêm
Là tham gia quản lí nhà nước
1/ Quyền khiếu nại là gì?
- Quyền công dân đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nướclàm trái luật hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình
- Khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp (gửi đơn, thư)
2/ Quyền tố cáo:
- Quyền công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luậtthiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân
- Người tố cáo gặp trực tiếp hoặc gửi đơn, thư
3/ Ý nghĩa, tầm quan trọng của quyền khiếu nại, tố cáo:
Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp và các văn bản luật công dân. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực khách quan thận trọng
4/ Trách nhiệm của nhà nước, công dân
Nhà nước nghiêm cấm vệc trả thù người khiếu nại, tố cáo. Hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo người bị hại
5/ Học sinh cần phải làm gì?
- Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật
- Học tập, lao động, rèn luyện đạo đức
4/ Củng cố và hướng dẫn học ở nhà (6 Phút)
GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi sắm vai
GV: Đưa ra tình huống
Bài tập 1 SGK trang 52
HS: Tự xậy dựng kích bản, lời thoại, phân vai
HS: một nhóm trình bày
HS: Cả lớp nhận xét tình huống
GV: Nhận xét về việc đóng vai các nhóm và giúp các em liên hệ bản than
GV: Kết luận toàn bài
	Thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại tố cáo của công dân sẽ đảm bảo cho việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân, giúp Đảng và Nhà nước hiểu rõ yêu cầu của quần chúng, phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ , nhân viên nhà nước. Trên cơ sở đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Xây dựng lòng tin của Đảng và Nhà nước xã hội mới tốt đẹp hơn
	* Hướng dẫn học ở nhà:
	- Học tất cả nội dung cơ bản của bài học
	- Làm các bài tập còn lại SGK
	- Xem lại tất cả các bài đã học ở học kì II. Tiết hôm sau chúng ta kiểm tra viết 1 tiết
	5/ Rút kinh nghiệm, bổ sung:
CÂU HỎI THẢO LUẬN
(Nhóm 1)
Nghi ngờ có người buôn bán và sử dụng ma tuý, em sẽ xử lí như thế nào?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
(Nhóm 4)
Theo em khi nào công ân có quyền khiếu nại, tố cáo? Mục đích của việc khiếu nại, tố cáo?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
(Nhóm 2)
Phát hiện người lấy cắp xe đạp của bạn em sẽ xử lí như thế nào?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
(Nhóm 3)
Theo em, anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.doc