Tiết 25, Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng .

2.) Kỹ năng : -Nắm được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng

3.) Thái độ: -Có ý thức bảo vệ rừng .

II./ Các công việc chuẩn bị:

 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 29 sgk và tài liệu có liên quan .

 -Phóng to hình 48,49 sgk

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) Ổn định: Kiểm tra ss hs

2.) Kiểm tra: -Em hãy cho biết các loại khai thác rừng?

 -Khai thác rừng hiện nay phải tuân theo điều kiện nào?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 3637Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 25, Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25:
Ngày soạn:4-2-2008 
Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng .
Kỹ năng : -Nắm được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng 
Thái độ: -Có ý thức bảo vệ rừng . 
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 29 sgk và tài liệu có liên quan .
 -Phóng to hình 48,49 sgk 
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ổn định: Kiểm tra ss hs
Kiểm tra: -Em hãy cho biết các loại khai thác rừng? 
 -Khai thác rừng hiện nay phải tuân theo điều kiện nào? 
3) Bài mới 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> ý nghĩa :
(sgk )
II> Bảo vệ rừng :
1- Mục đích 
(sgk )
2- biện pháp : 
(sgk )
III> Khoanh nuôi phục hồi rừng:
Mục đích.
( sgk )
Đối tượng khoanh nuôi .
(sgk )
Biện pháp .
( sgk )
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu mục tiêu của bài học 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vọ, khoanh nuôi rừng.
-Yêu cầu Hs nhắực lại tình hình rừng nước ta từ năm 1943- 1995 và nguyên nhân làm cho rừng suy giảm .
-Nêu tác hại của việc phá rừng?
-Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng?
Hoạt động 3 : Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ rừng:
-Tài nguyên rừng gồm có các thành phần nào? 
-Nêu mục đích của việc bảo vệ rừng? 
-Để đạt được mục đích trên, phải áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ rừng 
-Theo em thì các hoạt động nào của con người được coi là xâm hại tài nguyên rừng? 
-Tham gia bảo vệ rừng bằng cách nào? 
-Những đối tượng nào được phép kinh doanh rừng? 
-Nêu biện pháp bảo vệ rừng? 
Hoạt động 4 : Khoanh nuôi phục hồi rừng,
-Khoanh nuôi phục hồi rừng nhằm mục đích gì? 
-Đối tượng khoanh nuôi phục hồi rừng gồm những đối tượng nào? 
-Nêu các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng?
-Em cho biết vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không, tại sao 
-Đọc mục tiêu của bài học .
-Nêu tình hình rừng ở nước ta từ năm 1943- 1995 .
Nêu nguyên nhân làm cho rừng suy giảm .
-Nêu tác hại: đối với môi trường không khí, đối với đất, đối với các yếu tố thời tiết, đối với bảo tồn giống loài, đối với đời sống và sản xuất .
-Nêu như sgk .
-Các loài động –thực vật rừng, đất rừng và đồi trọc, đất hoangthuộc sản xuất nông nghiệp.
-Nêu như sgk .
-Trả lời như sgk 
-Các cơ quan lâm nghiệp của nhà nước, cá nhân hay tập thể được có quan chức năng lâm nghiệp giao đất, giao rừng để sản xuất theo sự chỉ đạo của nhà nước .
-Tạo điều kiện thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và pháp triển 
-Nêu như sgk .
-Không được . Cần trồng rừng .
-Vì không có đối tượng để phục hồi rừng 
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
 1 -Củng cố: -Gọi Hs đọc phần “ghi nhơ” của bài 
 -Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi sgk 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
Bài vừa học : - Nắm được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Biết được các mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng .
 -Trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 77sgk 
Bài sắp học : -Đọc kĩ nội dung bài 30 và 31 sgk 
 -Tìm hiểu ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay .
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng (Tiết 25).doc