Tiết 25: Tam giác - Dương Thạc Trung

Bài tập: Cho đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ các đường tròn (B; 2,5cm) và (C; 2cm), hai đường tròn này cắt nhau tại A và D.

 a/ Tính độ dài của AB, AC.

 b/ Chỉ ra cung AD lớn, cung AD nhỏ của đường tròn (B). Vẽ dây cung AD.

 

ppt 12 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 349Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 25: Tam giác - Dương Thạc Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hình học 6 Tiết 25 TAM TRƯỜNG THCS Sủng TràGiáo viên: Dương Thạch TrungKiểm tra bài cũ: 1) Thế nào là đường tròn tâm O, bán kính R?- Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).OARABCDAB = 2,5cmAC = 2cmBài tập: Cho đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ các đường tròn (B; 2,5cm) và (C; 2cm), hai đường tròn này cắt nhau tại A và D. 	a/ Tính độ dài của AB, AC. 	b/ Chỉ ra cung AD lớn, cung AD nhỏ của đường tròn (B). Vẽ dây cung AD.1) Tam giác ABC là gì?Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.Tam giác ABC được kí hiệu là ABC (hoặc BCA, CAB, ACB, CBA,  BAC)AA, B, C là ba đỉnh của ABC .CBAB, BC, CA là ba cạnh của ABC .a) Định nghĩa:ABC, BCA, CAB là ba góc của ABC .b) Các yếu tố:(sgk)Tiết 25 TAM GIÁCNMTrên hình vẽ, điểm M nằm trong cả ba góc ABC, BCA và CAB.ACBTa nói điểm N nằm ngoài ABC.Ta nói điểm M nằm trong tam giác ABC.Điểm N không nằm trên cạnh của tam giác, cũng không nằm trong tam giácTa có điểm M nằm trong tam giác ABC, điểm N nằm ngoài ABC.c) Điểm nằm bên trong tam giác, điểm nằm bên ngoài tam giác: 2) Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC, biết ba cạnh: BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm.Cách vẽ:- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.ABC4cm3cm2cm- Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm.- Vẽ cung tròn tâm C bán kính 2cm.- Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.- Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC.Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình tạo thành bởi. ..................................................................................................................................... được gọi là tam giác MNP.b) Tam giác TUV là hình ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng gồm ba đoạn thẳngTU, UV, VT khi ba điểm T, U, V không thẳng hàngLuyện tập củng cố:Bài tập 43(Sgk):Xem hình 55(SGK) rồi điền bảng sau:ABICHình 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B, CBài tập 44(SGK):ABI,BIA,IABAIC,ICA,CAITên tam giácTên ba đỉnhTên ba gócTên ba cạnhABIAICABCA, B, IAB, BC, CACABABC,BCA,Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.Vẽ tam giác ABC.Lấy điểm M nằm trong tam giác.ABCMVẽ các tia AM, BM, CM.Bài tập 46a(SGK):Cách vẽ:Chọn câu trả lời đúng nhất:Số tam giác có trong hình vẽ là:ABCMTrắc nghiệm:DEIa.7b.16d.1415c.saisaisaiđúngCác em thực hiện trò chơi tiếp sức sau đây:Cử ra hai đội chơi, mỗi đội có 6 em, luân phiên thực hiện các yêu cầu sau:Vẽ tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 16cm và BC = 20cm.2) Nêu các cách kí hiệu tam giác ABC.3) Nêu tên các cạnh của tam giác ABC.4) Nêu tên các góc của tam giác ABC.5) Lấy một điểm I ở trong tam giác ABC và một điểm K ở ngoài tam giác ABC.6) Đo góc BAC.Trò chơi tiếp sức: Học bài theo SGK Làm bài tập 45, 46b, 47 SGK Ôn lí thuyết toàn bộ chương II: 	 Các định nghĩa, tính chất của các hình. Làm các câu hỏi và bài tập (trang 96 SGK), chuẩn bị ôn tập và kiểm tra chương II. Hướng dẫn về nhà:

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Tam giác - Dương Thạc Trung - Trường THCS Sủng Trà.ppt