Tiết 26, Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - R' Ông Ha Tuân

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:

1. Kiến thức:

- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hóa trong sự biến đổi thức ăn về 2 mặt lý học (Chủ yếu là biên đổi cơ học) và hóa học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hóa học)

2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức và kĩ năng tư duy tổng hợp logic và hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hóa

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh hệ tiêu hóa người, mô hình nữa cơ thể người

2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài và ôn lại kiến thức về hệ tiêu hóa của ĐV thuộc lớp thú

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 26, Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - R' Ông Ha Tuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13	 	 Ngày soạn 10/11/2014
Tiết 26	 Ngày dạy 15/11/2014	
Chương 5: TIÊU HÓA
Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hóa trong sự biến đổi thức ăn về 2 mặt lý học (Chủ yếu là biên đổi cơ học) và hóa học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hóa học) 
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức và kĩ năng tư duy tổng hợp logic và hoạt động nhóm 
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hóa 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh hệ tiêu hóa người, mô hình nữa cơ thể người 
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài và ôn lại kiến thức về hệ tiêu hóa của ĐV thuộc lớp thú 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:8A1:..............................................; 8A2:........................................................; 
 8A3:.........................................................; 
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Hoạt động dạy học
* Mở bài: Hàng ngày chúng ta ăn những loại thức ăn nào? Thức ăn đó được biến đổi như thế nào? Vậy để trả lời câu hỏi này hôm nay thầy cùng các em tìm hiểu bài 24
Hoạt động 1:Thức ăn và sự tiêu hóa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và theo sự hiểu biết của bản thân và hỏi:
+ Hằng ngày chúng ta ăn nhiều loại thức ăn vậy thức ăn đó thuộc loại chất gì?
- Gợi ý để xếp thức ăn vào hai nhóm vô cơ và hữu cơ 
- Nêu câu hỏi:
+ Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa?
+ Các chất nào được biến đổi về mặt hóac học trong quá trình tiêu hóa?
+ Quá trình tiêu hóa gồm những giai đoạn nào? Hoạt động nào là quan trọng?
+ Vai trò của quá trình tiêu hóa thức ăn?
- Nhận xét đánh giá kết quả các nhóm và giảng giải thêm: Thức ăn dù biến đổi bằng cách nào thì cuối cùng phải thành chất hấp thụ được thì mời có tác dụng với cơ thể 
- HS nghiên cứu thông tin SGK và sự hiểu biết của bản thân, đại diện trả lời:
- Thức ăn gồm các chất vô cơ và hữu cơ
- Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK trang 78 kết hợp kiến thức lớp dưới về hệ tiêu hóa trao đổi nhóm thống nhất đáp án trả lời 
+ Hoạt động tiêu hóa gồm: Ăn, đẩy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng, thải phân. Họat động tiêu hóa thức ăn hấp thu chất dinh dưỡng là quan trọng 
- Nhờ quá trình tiêu hóa thức ăn được biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải cặn bã
+ HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ
* Tiểu kết:
- Thức ăn gồm các chất vô cơ và hữu cơ 
- Hoạt động tiêu hóa gồm: Ăn, đẩy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng, thải phân.
- Nhờ quá trình tiêu hóa thức ăn được biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải cặn bã. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu các cơ quan tiêu hóa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức ở lớp dưới và hỏi hệ tiêu hóa bao gồm những cơ quan nào? 
- Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa gồm những thành phần nào?
- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh 24.3 SGK trang 79 kết hợp quan sát mô hình nửa cơ thể người và yêu cầu HS xác định các cơ quan tiêu hóa trên mô hình.
- Nêu câu hỏi: Việc xác định vị trí các cơ quan tiêu hóa có ý nghĩa như thế nào?
- Nhận xét đánh giá phần trả lời của học sinh 
- HS nhớ lại kiến thức ở lớp dưới và đại diệ trả lời: Hệ tiêu hóa gồm Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa 
- Đại diện HS đứng lên trả lời
- Cá nhân quan sát hình SGK ghi nhớ kiến thức 
- Đại diện lên xác định vị trí các cơ quan tiêu hóa trên mô hình nửa cơ thể người.
- HS khác chú ý theo dõi, nhận xét bổ sung 
- Để nghiên cứu về hệ tiêu hóa 
* Tiểu kết:
- Ống tiêu hóa gồm: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn 
- Tuyến tiêu hóa gồm: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến vị, tuyến ruột. 
IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1. Củng cố: 
- Gọi 1 – 2 HS đọc kết luận SGK.
- Trong thức ăn có chứa những chất nào?
- Tiêu hóa có vai trò như thế nào?
2. Dặn dò:
- Học bài trả lời câu hỏi SGK 
- Đọc mục “Em có biết”
- Kẻ bảng 25 vào vở 
*Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - R’ Ông Ha Tuân - Trường THCS Liêng Trang.doc