Tiết 26, Bài 26: Thường thức mĩ thuật - Vài nét về mỹ thuật Ý thời kì phục hưng - Vũ Thị Phương Thảo

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì Phục Hưng Ý. ( Hoạt động 3 )

- HS biết được lý do ra đời của nền văn hóa thời kì Phục Hưng Ý. ( Hoạt động 2 )

1.2 Kĩ năng:

- HS thực hiện được: hiểu được đặc điểm của mỹ thuật thời kì này ( Hoạt động 4 )

- HS thực hiện thành thạo: Tìm được đề tài trong tranh SGK. ( Hoạt động 4 )

1.3 Thái độ:

- Thói quen: trân trọng nền văn hóa nhân loại

- Tính cách: yêu mến các nền văn hóa nhân loại

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Hs hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì Phục

3. CHUẨN BỊ:

3.1 Giáo viên:

- Một số tranh ảnh về thời kì Phục Hưng.

3.2 Học sinh:

- Sưu tầm tranh ảnh bài viết về nghệ thuật Ý thời kì Phục Hưng.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút )

4.2 Kiểm tra miệng: ( 4 phút )

- Gv nhận xét bài kiểm tra 1 tiết vẽ tranh : lọ, hoa và quả.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 627Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 26, Bài 26: Thường thức mĩ thuật - Vài nét về mỹ thuật Ý thời kì phục hưng - Vũ Thị Phương Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 27
Tiết PPCT 26
Ngày dạy: 4/ 3	
Bài 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG
š{›
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
HS hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì Phục Hưng Ý. ( Hoạt động 3 )
HS biết được lý do ra đời của nền văn hóa thời kì Phục Hưng Ý. ( Hoạt động 2 )
Kĩ năng:
HS thực hiện được: hiểu được đặc điểm của mỹ thuật thời kì này ( Hoạt động 4 )
HS thực hiện thành thạo: Tìm được đề tài trong tranh SGK. ( Hoạt động 4 )
Thái độ:
Thói quen: trân trọng nền văn hóa nhân loại
Tính cách: yêu mến các nền văn hóa nhân loại
NỘI DUNG HỌC TẬP:
Hs hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì Phục
 CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
Một số tranh ảnh về thời kì Phục Hưng.
Học sinh:
Sưu tầm tranh ảnh bài viết về nghệ thuật Ý thời kì Phục Hưng.
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút )
Kiểm tra miệng: ( 4 phút )
Gv nhận xét bài kiểm tra 1 tiết vẽ tranh : lọ, hoa và quả.
Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
a/ Hoạt động 1: Vào bài: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một nền nghệ thuật tiêu biểu qua bài “Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng”
b/ Hoạt động 2: Tìm hiểu vài nét khái quát về thời kì Phục Hưng ở Ý.
_Gv đặt câu hỏi gợi ý cho Hs thảo luận nhóm đôi như:
+Phục Hưng là gì?
+Phong trào Phục Hưng ở Ý diễn ra từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào?
_Hs suy nghĩ trả lời.
c/ Hoạt động 3: Tìm hiểu vài nét về mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.
_Hs chia nhóm thảo luận theo câu hỏi của gv như:
+N1:Văn hóa Phục Hưng thực chất là gì?Mục tiêu của văn hóa thời kì Phục Hưng?
+N2:Trình bày đặc điểm giai đoạn đầu của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng?
+N3:Trình bày đặc điểm giai đoạn thứ 2 của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng?
+N4:Trình bày đặc điểm giai đoạn Phục Hưng cực thịnh (TK XVI)?
_Các nhóm thảo luận trong 3 phút cử đại diện trình bày. Cả lớp cùng tham gia nhận xét.
Gv nhận xét kết luận chung.
d/ Hoạt động 4: Hướng dẫn Hs tìm hiểu đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.
+N5:Trình bày khái quát những đặc điểm của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng?
Hs trình bày.Hs cả lớp nhận xét.
I. Khái quát về thời kì Phục Hưng ở Ý:
_Phong trào Phục Hưng là làm khôi phục và hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã cổ đại.
_Phong trào Phục Hưng ra đời và phát triển từ cuối thế kĩ XIV đến hết thế kĩ XVI, khởi đầu ở nước Ý, lan dần sang các nước ở Châu Âu.
II. Vài nét về mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng:
1.Nội dung và tính chất văn hóa thời kì Phục Hưng:
_Văn hóa Phục Hưng là một phong trào đấu tranh chống lại chế độ phong kiến và giáo hội Thiên Chúa giáo trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
_Mục tiêu: đấu tranh giải phóng con người 2.Sự phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng:
Giai đoạn đầu (TK XIV):
_Trung tâm: Pho_lo_răng_xơ và Xiên nơ
_Họa sĩ: Giốt_tô, Xi – ma – buy 
_Đặc điểm: sáng tác theo xu hướng hiện thực
Giai đoạn tiền Phục Hưng (TK XV)
_ Trung tâm: Phơ – lo – răng – xơ, Vơ-ni 
_Họa sĩ: Ma – dắc – xi – ô , Bốt – ti -xen
_Đặc điểm: dùng chủ đề tôn giáo và các nhân vật trong kinh thánh trong thần thoại để tạo nên khung cảnh hiện thực và con người đương thời
Giai đoạn Phục Hưng cực thịnh (TK XVI)
_ Trung tâm: Rô – ma (thủ đô nước Ý)
_Họa sĩ: Lê – ô – na Đờ Vanh – xi, Mi – ken – lăng giơ, Gióc – giôn 
÷Mĩ thuật Ý đã phát triển đến đỉnh cao về sự cân bằng, trong sáng và mẫu mực.
III. Đặc điểm của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng:
_Thường dùng đề tài tôn giáo và thần thoại..
_Hình ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm 
_Các họa sĩ thường là người uyên bác, đa tài.
Tổng kết ( 5 phút )
Gv lần lượt đưa ra các câu hỏi nhằm củng cố lại kiến thức của Hs:
Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng được phát triển qua mấy giai đoạn?
Nêu tên các họa sĩ gắn liền với các giai đoạn phát triển?
Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng thường lấy đề tài ở đâu?
Nêu vài đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng?
Gv đánh giá tinh thần học tập của Hs, tuyên dương những Hs tích cực.
Hướng dẫn học tập: ( 2 phút )
Đối với bài cũ:
Học bài ở vở ghi chép, đọc lại bài đọc ở SGK.
Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bi bài 27: : “Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật ý thời kì phục hưng”.
PHỤ LỤC: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Thường thức mĩ thuật. Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục hưng - Vũ Thị Phương Th.doc