Tiết 26: Ôn tập chương II - Năm học 2009-2010

+ Vì tia Oz là tia phân giác của góc xOy

+ Nên

 Vẽ tia Oz nằm giữa Ox; Oy

 sao cho thì tia Oz chính là tia phân giác cần vẽ.

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 26: Ôn tập chương II - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Năm học 2009-2010Hình học lớp 6Tiết 26: ôn tập chương iiHình học lớp 6Tiết 26: ôn tập chương iiNăm học 2009-2010Hình học lớp 6Tiết 26: ôn tập chương iiIIIaHình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nửa mặt phẳng bờ aGóc là hình gồm hai tia chung gốc.OxyGóc vuông (= 900)Góc nhọn ( 900)Góc bẹt (=1800)6003001500300xOyzTrên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox có: Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.Ta có:OxyzNếu: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. và Thì tia Oy là tia phân giác của góc xOz.1) Tam giác ABC là gì ?a..bcKí hiệu: Δ ABCĐiểm A, B, C: ba đỉnh của tam giác.đỉnhcạnhgócĐoạn thẳng AB, BC, AC: ba cạnh của tam giácGóc BAC, ABC, ACB: ba góc của tam giác Hay Δ ACB Δ BAC Δ BCA Δ CAB Δ CBAHay A, B, C là ba góc của tam giác Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.AbcmnONMPRQĐường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu : (O; R)OOABCung (nhỏ) AB Dây cung AB Cung (lớn) AB Bài tập : vẽ Tia phân giác của gócBài Toán : Cho góc xOy bằng 400. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy?0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180xOyzCách vẽ: + Vẽ+ Vì tia Oz là tia phân giác của góc xOy + Nên Vẽ tia Oz nằm giữa Ox; Oy sao cho thì tia Oz chính là tia phân giác cần vẽ. Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết: BC = 5 cm, AB = 3 cm, AC = 4 cm.Bài tập:vẽ tam giác5 cm012345678910113cmbc4 cma4 cm3cm-Vẽ đoạn thẳng BC=5cm Cách vẽ:-Vẽ cung tròn(B;3cm)-Vẽ cung tròn(C;4cm)-Lấy 1 giao điểm A của hai cung đó-Vẽ AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽ.Bài tập:vẽ tam giác0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180xytBài 3 : Trên cùng một nửa phằng phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ các góc xOy bằng 600 và góc xOt bằng 300.a/ Tính số đo góc tOy ?b/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Vì sao? Oa/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox Ta có xOt < xOy (300 < 600) Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oyb/ Ta có tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy Nên: xOt + tOy = xOy Hay: 300 + tOy = 600 tOy = 600 – 300 tOy = 300 Mà xOt = 300 suy ra xOt = tOy Từ (1) và (2) suy ra tia Ot là tia phân giác của xOy.(1)(2)Oxty300?300Hướng dẫn về nhà Nắm vững kiến thức chương II Xem lại các bài tập đã chữa, tiết sau kiểm tra.

Tài liệu đính kèm:

  • pptÔn tập phần hình học chương II (2).ppt