Tiết 26: Tam giác - Đào Thị Mai Phương

+ Học bài theo vở ghi và theo SGK.

+ Làm các bài tập còn lại trong SGK.

+ Ôn tập kiến thức Hình học 6 đã học.

+ Làm các câu hỏi phần ôn tập SGK trang 95.

 

ppt 18 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 848Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 26: Tam giác - Đào Thị Mai Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 26 tam giácNgười thực hiện: đào Thị Mai Phươngđơn vị công tác: Trường THCS Lê Támchuyên đề cấp trườngToán 6VănKiểm tra bài cũCho ba điểm A, B, C thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng AB, BC, AC. 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng,vẽ đoạn thẳng AB, BC, AC. Tam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C, không thẳng hàng.ABC2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng,vẽ đoạn thẳng AB, BC, AC. Tam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C, không thẳng hàng.Kí hiệu:ABC+ Tam giác: + Tam giác ABC:hoặc Bài 1: Vẽ một tam giỏc bất kỡ rồi đặt tờn cho tam giỏc đú?Tam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm: (sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC:hoặc Các yếu tố:+ Đỉnh:ABC...Ba điểm A, B, Cđỉnhđỉnhđỉnh+ Cạnh:cạnhcạnhcạnhBa đoạn thẳng AB, BC, AC+ Góc:Ba góc BAC, CBA, ACBTam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC: Các yếu tố: đỉnh, cạnh, góc.abcTên tam giácTên 3 đỉnhTên 3 gócTên 3 cạnhABIA, B, I AIC ABCAB, BC, CABài 44(95). Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:ABICHình 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B,CTam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Định nghĩa: (sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC: Các yếu tố:+ Đỉnh:Ba điểm A, B, C+ Cạnh:Ba đoạn thẳng AB, BC, AC+ Góc:Ba góc BAC, CBA, ACBa.bc.mn*Điểm M là điểm nằm bên trong tam giác (hay điểm trong của tam giác)*Điểm N là điểm nằm bên ngoài tam giác (hay điểm ngoài của tam giác)Tam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?- Định nghĩa: (sgk/93)Kí hiệu:+ Tam giác: + Tam giác ABC: Các yếu tố: đỉnh, cạnh, góc.abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm1) Tam giác ABC là gì ?- Định nghĩa: (sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: B C1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: B CVẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.B C1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.B C1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.B C1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.B CALấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.B CAVẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có B CA2 cm3 cm4cm1) Tam giác ABC là gì ?- Khái niệm:(sgk/93)Kí hiệu:abc2) Vẽ tam giácVD: Vẽ tam giác ABC biết 3 cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cmTam giácTiết 26Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Cách vẽ: Vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm.Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có Bài tập:1. Vẽ , biết ED = 5cm,EF = 4cm, DF = 4cm.2. Vẽ , biết PM= 4cm,MU = 4cm, PU = 4cm.3. Vẽ , biết AR= 5cm,RT = 4cm, AT = 3cm.Tam giácTiết 261) Tam giác ABC là gì ?2) Vẽ tam giác3) Hướng dẫn về nhà+ Học bài theo vở ghi và theo SGK.+ Làm các bài tập còn lại trong SGK.+ Ôn tập kiến thức Hình học 6 đã học.+ Làm các câu hỏi phần ôn tập SGK trang 95.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Tam giác - Đào Thị Mai Phương - Trường THCS Lê Văn Tám.ppt