Tiết 26: Tam giác - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Về nhà học bài theo sách giáo khoa.

Làm bài tập 46b, 47 trang 95 SGK

Ôn tập phần hình học từ đầu chương.

 + Học ôn lại định nghĩa các hình (trang 95) và 3 tính chất (trang 96)

 + Tiết sau ôn tập chương để chuẩn bị kiểm tra.

Giáo viên đánh giá cho điểm vào sổ đầu bài.

 

ppt 25 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 26: Tam giác - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPKÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁOTRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊMKIỂM TRA BÀI CŨTAM GIÁCTiết 26HÌNH HỌC LỚP 61/TAM GIÁC ABC LÀ GÌ ?Bài 43: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình tạo thành bởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . được gọi là tam giác MNP. ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàngb)Tam giác TUV là hình Gồm ba đoạn thăng TU, UV , TV .Khi ba điểm T,V,U không thẳng hàngXem hình 55 rồi điền Vào bảng sau:TênTam giácTên3 đỉnhTên3 gócTên3 cạnh∆ABIA, B, I∆AICIAC, ACI, CIA∆ABCAB, BC, CAIACBHình 55BAI, AIB,  IBABAC, ACB, CBAAB, BI, ICAI, IC, CAA, I, CA, B, C(Làm theo nhóm)Điểm M và NVẽ ∆ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ tia AM, BM, CM VẼ ĐIỂM M TRONG∆ABCNhững dụng cụ trong đời sống có hình tam giácĐẦU HỒI2/ Vẽ tam giác: Dụng cụ thước thẳng và compa VE TAM GIÁC.ggb2) VÏ tam gi¸c:VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm. VD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmTiÕt 26Bµi 9. tam gi¸c1)Tam gi¸c lµ g×?VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.2) VÏ tam gi¸c:VD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cB CVÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cVD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 2cm.2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸c VD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cVD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cVD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CALÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cVD: VÏmôt. tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CALÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC2) VÏ tam gi¸c:1)Tam gi¸c lµ g×?TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸cVD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CALÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC2) VÏ tam gi¸c: TiÕt 26Bµi 9. tam gi¸c VD: VÏ một tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm2 cm3 cm4cmBÀI TẬP 44/61 (SBT)AĐÍCHXuất phát cùng một lúc tại điểm A ,vận tốc bằng nhau,An đi từ A đến C rồi đến B. Bình đi từ A đến BAi về đích trước? Vì sao?Bình An	B0123456789101112131415ĐỐ VUICGiâyHỒ NƯỚCPhần thưởng là một tràng pháo tay!NỘI DUNG BÀI HỌC1/ Tam giác ABC là gì?(sgk/93)Kiến thức cơ bản về tam giác: Tam giác có:	+ Ba cạnh (đoạn thẳng)	+ Ba đỉnh (điểm)	+ Ba góc2/ Vẽ tam giác(SGK/94) Dụng cụ vẽ tam giác khi biết ba cạnh: thước thẳng và compaVề nhà học bài theo sách giáo khoa.Làm bài tập 46b, 47 trang 95 SGKÔn tập phần hình học từ đầu chương.	+ Học ôn lại định nghĩa các hình (trang 95) và 3 tính chất (trang 96)	+ Tiết sau ôn tập chương để chuẩn bị kiểm tra.Giáo viên đánh giá cho điểm vào sổ đầu bài.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EMHỌC SINH SỨC KHOẺ

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Tam giác - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.ppt