Tiết 28, Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (Tiết 1)

A. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức: Giúp Hs hiểu những qui định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

 2. Kĩ năng: HS biết tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại và biết tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.

 3. Thái độ: HS biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

 B. Phương pháp:

 - Kích thích tư duy

 - Giải quyết vấn đề.

 - Thảo luận nhóm.

 C. Chuẩn bị của GV và HS.

 1. Giáo viên: SGK, SGV, SBT GDCD 6. Luật hình sự 1999

 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 1938Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 28, Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 28:	BÀI 16: QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ TÍNH MẠNG, 	 THÂN THỂ, SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM.(T1)
Ngày soạn: 29/3
	A. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức: Giúp Hs hiểu những qui định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
	2. Kĩ năng: HS biết tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại và biết tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
	3. Thái độ: HS biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
 	B. Phương pháp:
	- Kích thích tư duy
	- Giải quyết vấn đề.
	- Thảo luận nhóm....
	C. Chuẩn bị của GV và HS.
	1. Giáo viên: SGK, SGV, SBT GDCD 6. Luật hình sự 1999	
	2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
	D. Tiến trình lên lớp:
	I. Ổn định: ( 2 phút).
	II. Kiểm tra bài cũ: (5 phút).
	Trả bài, nhận xét, rút kinh nghiệm bài kiểm tra.
	III. Bài mới.
	1. Đặt vấn đề (2 phút): Gv cho Hs quan sát tranh về vụ án Khánh Trắng. Sau đó dẫn dắt vào bài.
	2 Triển khai bài:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức
* HĐ 1: (10 phút) HD học sinh tìm hiểu truyện đọc sgk.
Gv: Gọi hs đọc truyện.
Gv: Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nỡ?.
Gv: Hành vi của ông Hùng có phải cố ý không?. Vì sao?.
Gv: Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì?.
* HĐ2: (10 phút) Tìm hiểu nội dung bài học.
Gv: PL Việt Nam có những qui định gì về việc bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, thân thể?.
Gv: Theo em con người khác với con vật ở những điểm nào?.
Gv: Những ai thì có quyền bắt giữ giam người?. Và chỉ được bắt giữ trong những trường hợp nào?.(TAND, VKSND, Trưởng công an Huyện trở lên, Chủ tịch UBND xã...)
Gv: Hãy nêu ví dụ về việc xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ?. (Giết người-> TM; đánh người-> Thân thể; Gây thương tích-> Sức khoẻ.)
Gv: Để bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho CD nhà nước ta đã có những qui định gì?.
Gv: Giới thiệu các điều: 93,104, 121, 122,123 của bộ luật hình sự 1999.
* HĐ3:( 10 phút) Luyện tập.
Gv: HD học sinh làm các bài tập 1,2 KTPL/159.
Gv: HD học sinh làm các bài tập ở sách bài tập tình huống 6/49,50.
1. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
 CD có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể của người khác. Việc bắt giữ giam người phải theo đúng qui định của PL.
 Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm của người khác. Mọi việc xâm hại đều bị PL trừng phạt nghiêm khắc.
 Cụ thể là:
- Không ai được đánh người.
- Không được uy hiếp, đe doạ người khác.
- Không ai được làm nhục, vu khống làm thiệt hại đến danh dự và uy tính của người khác.
- Nghiêm cấm mọi hành vi truy bức, nhục hình, tra tấn người.
- Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật phải kịp thời cứu giúp.
	IV. Cũng cố: ( 2 phút)
	Gv yêu cầu HS khái quát nội dung toàn bài.
	V. Dặn dò: ( 2 phút)
	- Học bài, 
	- Làm các bài tập ở sgk/45.
	- Xem trước nội dung còn lại của bài học.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (3).doc