Tiết 28, Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm - Năm học 2011-2012

I -MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1- Kiến thức :

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khoẻ danh dự và nhân phẩm của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.

2- Thái độ :

- Thái độ quý trọng tính mạng,sức khoẻ ,danh dự nhân phẩm của bản thân ,đồng thời tôn trọng tính mạng ,sức khoẻ danh dự nhân phẩm của người khác . Phản đối những hành vi xâm phạm tới thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

3- Kĩ năng :

- Biết tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại thân thể,danh dự,nhân phẩm .

- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khoẻ danh dự và nhân phẩm của công dân.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 852Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 28, Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN :28 	Ngày soạn : 17 / 03 / 2012
TIẾT : 28 	Ngày dạy : 20 / 03 / 2012
Bài :16 QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG ,THÂN THỂ ,SỨC KHOẺ,DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM
I -MỤC TIÊU BÀI HỌC :
Kiến thức :
Nêu được nội dung cơ bản của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khoẻ danh dự và nhân phẩm của công dân.
Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.
Thái độ :
Thái độ quý trọng tính mạng,sức khoẻ ,danh dự nhân phẩm của bản thân ,đồng thời tôn trọng tính mạng ,sức khoẻ danh dự nhân phẩm của người khác . Phản đối những hành vi xâm phạm tới thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
Kĩ năng :
Biết tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại thân thể,danh dự,nhân phẩm .
Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khoẻ danh dự và nhân phẩm của công dân. 
II- CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC:
- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
- Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
- Kĩ năng ứng phó với những tình huống bị xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
III-HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
Ổn định :
Bài cũ :Trả sửa bài kiểm tra 1 tiết ( 7 phút ), nhận xét.
Bài mới : Theo em con người của chúng ta thì cái gì đáng quý nhất?
HS: Trả lời. => Vào bài.
Hoạt động của gv và hs
Nội dung
HĐ1:Khai thác nội dung truyện sgk
Gv: Gọi 1 hs đọc truyện sgk
Hs: 1 hs đọc cả lớp chú ý theodõi
Gv:Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông
 Nở ?
Gv: Hành vi đó có phải là cố ý không ?
Hs: Trả lời
Gv: Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì ?
Hs: Trả lời
Gv:Theo em đối với con người cái gì quý giá nhất ?Vì sao ?
HĐ2: Tìm hiểu quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khoẻ,danh dự và nhân phẩm.
Gv:Cho hs thảo luận theo câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu những hành vi xâm phạm đến thân thể ,tính mạng sức khoẻ của người khác?
Câu 2:Những hành vi xâm phạm đến danh dự ,nhân phẩm của người khác ?
Câu 3:Các hành vi đó bị pháp luật xử lý thế nào ?
Sau năm phút 
Gv: Gọi đại diện trình bày 
Hs: Cử đại diện nhóm trình bày 
HĐ3: Hs tự nghiên cứu nmội dung bài học .
Gv: Gọi hs đọc nội dung bài học sgk –thảo luận 
Hs: Nêu thắc mắc về nội dung bài học 
Gv:Giải thích tóm tắt ý chính cho hs ghi bài vào vở.
Gv: Mọi việc xâm hại đến tính mạng danh dự nhân phẩm của công dân thì sao ?
Gv:Trách nhiệm của chúng ta là gì ?
Gv:Cho hs đọc điều 71 Hiến pháp 1992
 Điều 93 bộ luật hình sự .
1-Truyện đọc :
a.Đọc truyện:
b.Tìm hiểu truyện:
-Ôâng Hùng không cố ý xâm hại đến tính mạng của người khác .
-Chứng tỏ pháp luật luôn bảo vệ đến tính mạng của con người .
-Đối với mọi người thì tính mạng,thận thể ,sức khoẻ ,danh dự ,nhân phẩm là quý giá nhất ,mọi việc xâm hại đến nó đều là phạm tội.
2-Bài học :
a.Yùnghĩa: Đây là quyền cơ bản của công dân ví nó gắn liền với mỗi con người và là quyền quan trọng nhất ,đáng quý nhất của con người 
b.Quy định của pháp luật:
-Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác .Việc bắt giữ người phải theo đúng pháp luật .
-Pháp luật bảo hộ tính mạng ,sức khoẻ ,danh dự,nhân phẩm của công dân.Mọi người phải trân trọng tính mạng ,sức khoẻ,danh dự nhân phẩm của người khác .
+Mọi việc xâm hại đến tínhmạng,thân thể sức khoẻ ,danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc --> nhà nước thực sự coi trong con người .
c.Trách nhiệm của công dân học sinh :
-Tôn trọng tính mạng ,thân thể danh dự nhân phẩm của người khác .
-Bảo vệ quyền của mình .
-Phêphán tố cáo những việc làm trái với quy định của pháp luật .
Củng cố :Gọi hs nhắc lại nội dung bài học.
Đánh giá: 
Tình huống: bạn An được thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh bạn Hoa trong một bàn. Nhưng do hai bạn thường không thích tính cách của nhau nên An thường lấy phấn chia ranh giới với 
Hoa. Mỗi lần hoa vô tình chạm vào vạch phấn trên ghế là bị An đánh. Trong tình huống đó, nếu là Hoa thì em sẽ làm gì? 
Dặn dò: Về học và chuẩn bị phần bài tập sgk.
Rút kinh nghiệm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (2).doc