Tiết 28, Bài 27: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình)

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết vẽ theo mẫu có hai đồ vật ở mức đôk khó hơn các bài trước.

- HS hiểu cách vẽ theo mẫu có hai đồ vật.

1.2 Kĩ năng:

- HS thực hiện được bài vẽ theo mẫu.

- HS thực hiện thành thạo các bước vẽ theo mẫu có hai đồ vật.

1.3 Thái độ:

- Thói quen: HS có thói quen quan sát phân tích vật mẫu.

- Tính cách: HS yêu thích phân môn vẽ theo mẫu.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Quan sát, nhận xét

- Cách vẽ

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên: Mẫu vật , tranh minh họa bước vẽ.

3.2. Học sinh: Giấy A4; bút chì; tẩy.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 28, Bài 27: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29. Tiết PPCT:28
Ngày dạy: .././..
Bài 27: Vẽ theo mẫu
MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT
(T1- Vẽ hình )
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
HS biết vẽ theo mẫu có hai đồ vật ở mức đôk khó hơn các bài trước.
HS hiểu cách vẽ theo mẫu có hai đồ vật.
Kĩ năng:
HS thực hiện được bài vẽ theo mẫu.
HS thực hiện thành thạo các bước vẽ theo mẫu có hai đồ vật.
Thái độ:
Thói quen: HS có thói quen quan sát phân tích vật mẫu.
Tính cách: HS yêu thích phân môn vẽ theo mẫu.
NỘI DUNG HỌC TẬP
Quan sát, nhận xét
Cách vẽ
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: Mẫu vật , tranh minh họa bước vẽ.
3.2. Học sinh: Giấy A4; bút chì; tẩy.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
6A1: 6A2:. 6A3: 6A4:..
4.2: Kiểm tra miệng:
Câu 1: Câu hỏi kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết thế nào là vẽ theo mẫu?
TL: Là mô phỏng mẫu vật được bày trước mặt. thông qua nhậ thức và cảm xúc, người vẽ diễn tả đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu.
Câu 2: Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học.
 Em hãy cho biết bài học của chúng ta hôm nay là gì?
 TL: Mẫu có hai đồ vật – T1, Vẽ hình.
4.3. Tiến trình bài học.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1 (5p) Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét:
Mục tiêu:
Kiến thức: HS biết quan sát vật mẫu.
Kĩ năng: HS nhận xét được đặc điểm vật mẫu.
GV đặt câu hỏi hướng dẫn học tập
? mẫu bao gồm những đồ vật gì?
? Em có thể lên đặt mẫu? 
HS lên dặt mẫu
GV đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh quan sát
? Vật nào cao, vật nào thấp, vật nào to vật nào nhỏ?
? Vật mẫu nào gần, vật mẫu nào xa?
? Đậm nhạt chung của mẫu, đậm nhạt chung của từng vật mẫu?
? Tỉ lệ chiều cao và chiều ngang của từng vật mẫu?
HS trả lời câu hỏi
- Giáo viên bổ sung cho đầy đủ: Chúng ta có một mẫu vật. Ở từng vị trí ngồi khác nhau các em sẽ cho ra những bài vẽ khác nhau. Vì vậy các em cần quan sát kĩ vật mẫu trước khi vẽ và linh động sắp xếp bố cục trong bài vẽ của mình sao cho cân đối, hợp lí.
* Hoạt động 2:( 7p ) Hướng dẫn học sinh cách vẽ.
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết cách vẽ theo mẫu.
- Kĩ năng: HS ứng dụng lý thuyết vào bài thực hành.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại các bước vẽ theo mẫu .
HS trả lời
B1: Vẽ phác khung hình chung.
B2: Vẽ khung hình riêng và xác định tỉ lệ các bộ phận ở từng vật mẫu.
B3: Vẽ phác hình vật bằng các nét thẳng.
B4: Chỉnh sửa hình bằng nét cong.
GV củng cố lại bằng hình vẽ cụ thể trên bảng
HS quan sát
GV treo mẫu một số bài vẽ của học sinh khóa trước.
? Em hãy nhận xét về bố cục của các bài vẽ trên?
? Nhận xét về hình dáng, tỉ lệ của các mẫu vật trong bài vẽ?
HS trả lời
GV nhận xét và lưu ý học sinh: Các em nên sắp xếp bố cục không quá to cũng không quá nhỏ.
* Hoạt động 3: ( 23p ) Hướng dẫn học sinh vẽ bài.
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết yêu cầu của bài cần đạt
- Kĩ năng: HS thực hành bài vẽ tốt.
GV yêu cầu học sinh vẽ bài
HS vẽ bài
GV quan sát lớp và hướng dẫn học sinh yếu.
Quan sát, nhận xét.
Mẫu vật:
+ Cái Phích ( Bình thủy )
+ Quả cam hoặc cà chua
Cách vẽ:
B1: Vẽ phác khung hình chung.
B2: Xác định tỉ lệ của từng vật mẫu và tỉ lệ của các bộ phận ở vật mẫu.
B3: Vẽ phác hình bằng các nét thẳng.
B4: Chỉnh sửa hình.
Thực hành.
Em hãy vẽ theo mẫu cái phích và quả.
4.4. Tổng kết:
- GV thu bài của học sinh và treo lên bảng yêu cầu học sinh nhận xét.
? Em thấy bài nào có bố cục đẹp?
?Em thích bài vẽ nào? Tại sao?
HS nhận xét.
Giáo viên đánh giá xếp loại.
4.5. Hướng dẫn học tập.
- Đối với bài học ở tiết học này:
 + Em hãy hoàn chỉnh bài nếu bạn nào chưa vẽ xong.
 + Em hãy tập vẽ những đồ vật trong gia đình .
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài 28: Mẫu có hai đồ vật – T2 (Vẽ đậm nhạt)
+ Giấp vẽ, chì, tẩy, mầu vẽ.
5. PHỤ LỤC
 SGK Mĩ thuật 6.
 SGV Mĩ thuật .
 Mẫu vật

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 27. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình).doc