Tiết 28, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học

-Gv nêu tầm quan trọnh của việc chọn giống trong chăn nuôi và nêu mục tiêu bài học

Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi

 -Yêu cầu Hs quan sát hình 58 sgk .

-Gọi Hs đọc ví dụ sgk và tìm ví dụ trong thực tế .

-Gv uốn nắn ví dụ của Hs

Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi

-Trong thực tế người ta chọn giống vật nuôi bằng cách nào?

-Yêu cầu Hs nêu ví dụ về chọn giống hàng loạt

-Gv sửa chữa sai sót và nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này.

-Phương pháp kiểm tra năng xuất (kiểm tra cá thể k) là người ta làm cách nào?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 2086Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 28, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28:
Ngày soạn:26-2-208
Bài 33: MỌT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: - Hiểu được khái niệm về chọn giống, vai trò và các biện pháp quản lí vật nuôi . 
Kỹ năng K: - Biết được một số phương pháp chọn giống vật nuôi đang dùng ở nước ta. 
Thái độ: -Giáo dục lòng yêu thích vật nuôi 
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 33 sgk và kiến thức bổ sung .
 -Phóng to các hình vẽ ở sgk 
III./ Các hoạt động dạy và học:
ổn định:
Kiểm tra: 
 -Thế nào là sự sin trưởng và phát dục của vật nuôi?
 -Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
Bài mới 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Khái niệm về chọn giống vật nuôi 
 ( sgk ) 
II> Một số phương pháp chọn giống vật nuôi:
1- Chọn lọc hàng loạt:
 ( sgk ) 
III> Quản lí giống vật nuôi .
a) Tổ chức đăng kí gióng quốc gia 
b) Phân vùng chăn nuôi hợp lí 
c) có chính sách chăn nuôi đúng đắn.
d) Có quy định về đực giống ở chăn nuôi gia đình 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu tầm quan trọnh của việc chọn giống trong chăn nuôi và nêu mục tiêu bài học 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi 
 -Yêu cầu Hs quan sát hình 58 sgk .
-Gọi Hs đọc ví dụ sgk và tìm ví dụ trong thực tế .
-Gv uốn nắn ví dụ của Hs 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi 
-Trong thực tế người ta chọn giống vật nuôi bằng cách nào? 
-Yêu cầu Hs nêu ví dụ về chọn giống hàng loạt 
-Gv sửa chữa sai sót và nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này.
-Phương pháp kiểm tra năng xuất (kiểm tra cá thể k) là người ta làm cách nào? 
-Nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này .
-Gv nêu ví dụ sgk và kết luận .
Hoạt động 4 : Tìm hiểu quản lí giống vật nuôi 
-Gv nêu mục đích của việc quản lí giống vật nuôi .
-Yêu cầu Hs quan sát sơ đồ 9 sgk 
-Hãy điền vào chỗ trống trong vở bài tập các biện pháp theo mức độ cần thiết từ thấp đến cao 
-Đọc mục tiêu của bài học .
-Quan sát .
-Đọc ví dụ sgk .
-Tìm ví dụ trong thực tế .
-Có hai phương pháp: chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng xuất .
-Tìm ví dụ .
-Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện chuẩn, cùng một thời gian rồi dựa voà kết quả so sánh với điều kiện chuẩn đã định trước.
-Quan sát .
-Thảo luận rồi điền vào vở bài tập .
Nêu kết quả .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
1 -Củng cố: Gọi Hs đọc phần ghi nhớ sgk .
Hướng dẫn Hs trả lời các câu hỏi sgk trang 90 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học: - Nắm được khái niệm về chọn giống, vai trò và các biện pháp quản lí vật nuôi
trả lời câu hỏi1,2 sgk trang 90
- Bài sắp học: -Đọc kĩ nội dung bài 34 sgk và tìm hiểu cách nhân giống vật nuôi tại địa phương.
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 33. một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi (Tiết 28).doc