Tiết 29, Bài 28: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)

1. MỤC TIÊU:

 1.1) Kiến thức:

- Học sinh biết vẽ đậm nhạt vào bài vẽ hình từ tiết học trước.

- Học sinh hiểu cách vẽ đậm nhạt ở bài vẽ mẫu có hai đồ vật.

 1.2) Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện biết bố cục bài vẽ hợp lý.

- Học sinh thực hiện thành thạo cách phác mảng và vẽ đậm nhạt.

 1.3) Thái độ :

- Thói quen: Học sinh thói quen thể hiện hình khối.

- Tính cách: Thêm yêu mọi đồ vật quanh mình.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Quan sát, nhận xét.

- Cách vẽ đậm nhạt.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1) Giáo viên :

 - Tranh minh họa các bước vẽ, hình vẽ.

 - Vật mẫu thật.

 3.2) Học sinh:

 - Sưu tầm vật mẫu.

 - Giấy, chì, tẩy,

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1143Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 29, Bài 28: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30: Tiết 29
Ngày dạy:././..
Bài 28: Vẽ theo mẫu
MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT
(Tiết 2 – Vẽ đậm nhạt)
1. MỤC TIÊU:
 1.1) Kiến thức: 
- Học sinh biết vẽ đậm nhạt vào bài vẽ hình từ tiết học trước.
- Học sinh hiểu cách vẽ đậm nhạt ở bài vẽ mẫu có hai đồ vật.
 1.2) Kỹ năng: 
- Học sinh thực hiện biết bố cục bài vẽ hợp lý.
- Học sinh thực hiện thành thạo cách phác mảng và vẽ đậm nhạt.
 1.3) Thái độ : 
- Thói quen: Học sinh thói quen thể hiện hình khối.
- Tính cách: Thêm yêu mọi đồ vật quanh mình.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP 
- Quan sát, nhận xét.
- Cách vẽ đậm nhạt.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1) Giáo viên : 
 - Tranh minh họa các bước vẽ, hình vẽ.
 - Vật mẫu thật.
 3.2) Học sinh:
 - Sưu tầm vật mẫu.
 - Giấy, chì, tẩy, 
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
 6A1:. 6A2:.. 6A3:.. 6A4:
 4.2. Kiểm tra miệng:
Gọi 2 hoặc 3 học sinh nộp bài vẽ 
HS nhận xét:
Bố cục 
Hình vẽ
 - GV nhận xét đánh giá
 4.3. Tiến trình bài học 
Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1: ( 5p )Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét.
Mục tiêu
- Kiến thức: HS biết quan sát vật mẫu và tranh.
- Kĩ năng: HS rút ra nhận xét.
- GV yêu cầu học sinh lên đặt mẫu.
- Học sinh nhận xét điều chỉnh cho giống mẫu ở tiết trước.
? Nguồn sáng từ phía nào (sáng từ phải sang trái)
? Có mấy mức độ đậm nhạt ( có 3 mức độ )
? Các em hãy so sánh độ đậm nhạt giữa cái chai và khối hộp độ đậm nhạt nào mạnh hơn 
GV kết luận: Aùnh sáng chiếu mạnh nhất vào mẫu là từ phải sang trái. Và có 3 mức độ đậm nhạt: đậm nhất, đậm vừa, sáng.
* Hoạt động 2: (7p ) Hướng dẫn học sinh cách vẽ đậm nhạt.
Mục tiêu
- Kiến thức: HS biết cách vẽ đậm nhạt.
- Kĩ năng: HS phác mảng khối đậm nhạt.
- GV yêu cầu học sinh quan sát mẫu.
? Trước khi vẽ đậm nhạt chúng ta cần phải làm gì (phân mảng đậm nhạt)
? Để diễn tả được độ phình của mẫu chúng ta vẽ như thế nào (vẽ những nét cong)
- GV khi đánh bóng cần phải theo chất liệu, thô hay nhẵn bóng.
- Lưu ý: Không phải tô như màu sáp mà chúng ta phải đánh từ từ và luôn luôn nheo mắt để so sánh độ đậm nhạt.
? Trong bài vẽ chúng ta dùng định luật gì 
(luật xa gần)
? Khi đã vẽ được đậm nhạt của cái chai và khối hộp chúng ta cần phải làm gì để tạo không gian (vẽ nền)
GV kết luận: Mẫu chúng ta có khối gì thì chúng ta vờn theo mẫu để tạo độ phình to của mẫu. Khi đánh bóng không được gi chì trong bài. 
* Họat động 3: ( 23p )Hướng dẫn học sinh vẽ bài.
Mục tiêu
- Kiến thức: HS hiểu yêu cầu của bài.
- Kĩ năng: HS thực hành bài vẽ.
GV nêu yêu cầu của bài thực hành
HS làm bài 
GV yêu cầu học sinh:
 + Quan sát mẫu để tìm độ đậm nhạt của mẫu
I. Quan sát, nhận xét
- Màu sắc của cái phích và quả cà chua.
- Quan sát ánh sáng thể hiện trên hai vật mẫu.
- Phần nào của vật nhận được nhiều ánh sáng nhất.
II Cách vẽ:
 phác mảng đậm nhạt
Vẽ đậm nhạt
III Thực hành:
Vẽ cái phích và quả cà chua. (vẽ đậm nhạt)
4.4 Tổng kết
 - GV treo tranh của học sinh và yêu cầu học sinh nhận xét.
 + Bố cục?
 + Hình vẽ?
 + Cách vẽ đậm nhạt?
 - GV chỉnh những bài chưa đạt và gợi ý cho học sinh hoàn thiện bài tốt hơn.
4.5 Hướng dẫn học tập
* Đối với bài học ở tiết này 
 - Về nhà hoàn thành bài vẽ.
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo.
 - Chuẩn bị Bài29: “SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI”
+ Tìm hiểu bài
+ Sưu tầm tranh ảnh
5.PHỤ LỤC
SGK Mĩ thuật 6.
SGV Mĩ thuật 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 28. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt).doc