Tiết 29, Bài 29: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Nguyễn Thị Hiền

I/ MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Nhận biết các độ đậm nhạt màu sắc cơ bản của mẫu khi nguồn sáng chiếu vào.

- Hiểu cách phân mảng đậm nhạt hợp lí, nắm được một số cấu trúc chung của vật mẫu.

- Hiểu vai trò của mẫu trong bài vẽ theo mẫu.

2. Kĩ năng

- Vẽ được độ đậm nhạt sáng tối chính của mẫu.

+ Biết xác định nguồn sáng chiếu vào mẫu

+Vẽ được độ đậm nhạt chính của mẫu

+ Gợi được các độ đậm nhạt chính của nền và mẫu vẽ.

II/ CHUẨN BỊ.

1. Chuẩn bị.

a. Giáo viên .

- Hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt mẫu có hai đồ vật (ĐDDH MT 6).

- Một số bài vẽ đậm nhạt ở mỗi vị trí khác nhau.

- Hình minh hoạ các bước vẽ đậm nhạt.

b. Học sinh.

- Vật mẫu

- Bài của tiết một

3. Phương pháp dạy học

- Phương pháp trực quan, vấn đáp, quan sát, thực hành

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 671Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 29, Bài 29: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Nguyễn Thị Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 Ngày soạn:1/4/2013
TIẾT 29 Ngày giảng:3/4/2013
BÀI 29 :Vẽ Theo Mẫu
MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT ( Tiết 2 - vẽ đậm nhạt)
I/ MỤC TIÊU 
1.Kiến thức
- Nhận biết các độ đậm nhạt màu sắc cơ bản của mẫu khi nguồn sáng chiếu vào.
- Hiểu cách phân mảng đậm nhạt hợp lí, nắm được một số cấu trúc chung của vật mẫu.
- Hiểu vai trò của mẫu trong bài vẽ theo mẫu.
2. Kĩ năng
- Vẽ được độ đậm nhạt sáng tối chính của mẫu.
+ Biết xác định nguồn sáng chiếu vào mẫu
+Vẽ được độ đậm nhạt chính của mẫu
+ Gợi được các độ đậm nhạt chính của nền và mẫu vẽ.
II/ CHUẨN BỊ.
1. Chuẩn bị.
a. Giáo viên .
- Hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt mẫu có hai đồ vật (ĐDDH MT 6).
- Một số bài vẽ đậm nhạt ở mỗi vị trí khác nhau.
- Hình minh hoạ các bước vẽ đậm nhạt.
b. Học sinh.
- Vật mẫu
- Bài của tiết một
3. Phương pháp dạy học 
- Phương pháp trực quan, vấn đáp, quan sát, thực hành
III/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Giảng bài
Hoạt Động 1: Hướng dẫn hs quan sát nhận xét đậm, nhạt
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của hs
Thiết bị và ĐDDH
- Gv yêu cầu hs kiểm tra bài vẽ của tiết trước.
? Độ đậm nhạt của cái bình và cái hộp có khác nhau không? Vì sao?
- Gv bày mẫu như bài 27 và điều chỉnh ánh sáng.
- Gv yêu cầu hs quan sát 3 độ đậm nhạt, ở 3 vị trí khác nhau.
- Gv hướng dẫn hs so sánh mức độ đậm nhạt ở cái bình thủy và quả.
- Hs thực hiện.
- Hs trả lời
- Hs quan sát 
Vật mẫu
Hoạt Động 2: Hướng dẫn hs cách vẽ đậm nhạt
- Gv hướng dẫn và vẽ phác lên bảng cho hs thấy rõ.
+ Ranh giới của các mảng đậm nhạt.
+ Phác theo cấu trúc của mẫu.
- Vẽ đậm nhạt .
- Gv vẽ lên bảng.
+ Nét đậm nhạt của cái bình.
+ Nét đậm nhạt của cái hộp.
- Vẽ các nét theo cấu trúc của mẫu.
- Hướng dẫn hs tìm độ đậm nhạt ở cái bình và cài hộp.
Kết luận
III/ Cách vẽ đậm nhạt.
1.Phác mảng hình đậm nhạt theo cấu trúc hình dáng của cái bình.
2. Vẽ đậm nhạt , nhìn mẫu để điếu chỉnh độ đận nhạt.
+ Độ đậm nhạt của caí bình được chuyển tiếp nhẹ nhàng vì cái bình có khối tròn.
+ Còn quả đưa về dạng hình cầu.
- Hs chú ý quan sát
- Hs chú ý nghe giảng
Hình minh hoạ cách vẽ đậm nhạt
Hoạt Động 3 :Hướng dẫn hs làm bài
- Gv theo dõi giúp hs điều chỉnh hình,phác các mảng đậm nhạt,vẽ đậm nhạt, so sánh độ đậm nhạt của các mảng.
Chú ý : luôn nhìn hình mẫu để so sánh các độ đậm nhạt
- Hs thực hành
- Vẽ đậm nhạt bài 28
Bài của hs
4. Củng cố.
Hoạt Động 4 : Đánh giá kết quả học tập.
- Gv đặt một số bài ở gần mẫu, hướng dẫn hs nhật xét về độ đậm nhạt.
- Hs nhận xét và tự xếp loại
5. Dặn dò.
- Tập quan sát các vật.
- Chuẩn bị cho bài sau.
6. Rút kinh nghiệm .

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 28. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Nguyễn Thị Hiền -Trường THCS Lê Hồn.doc