Tiết 3, Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng - Lê Thanh Hùng

I. Mục Tiêu:

 1.Kiến thức:

 - Thể tích của một chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.

 - Các chất lỏng khác nhau, giản nở vì nhiệt khác nhau.

 - Tìm được ví dụ thực tế về sự nở vì nhiệt cuả chất lỏng.

 - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

 2.Kỹ năng

 - Làm được thí nghiệm hình 19.1, 19.2 SGK chứng minh sự nở vì nhiệt cuả chất lỏng.

 3.Thái độ

 - Rèn tính cẩn thận trung thực, ý thức tập thể trong việc thu nhập thông tin nhóm.

II.Chuẩn bi:

 - GV: Dụng cụ thí nghiệm: 1 bình thuỷ tinh đáy bằng, 1 ống thuỷ tinh thẳng, 1 nút cao su có đục lỗ, bảng phụ.

 - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, viết.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 331Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 3, Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng - Lê Thanh Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 6
GV:LÊ THANH HÙNG
Ngày Dạy: 12/02/2009 TIẾT 3,TUẦN 23
LỚP DẠY:6A1
BÀI 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CUẢ CHẤT LỎNG
I. Mục Tiêu: 
 1.Kiến thức: 
 - Thể tích của một chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.
 - Các chất lỏng khác nhau, giản nở vì nhiệt khác nhau.
 - Tìm được ví dụ thực tế về sự nở vì nhiệt cuả chất lỏng.
 - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
 2.Kỹ năng
 - Làm được thí nghiệm hình 19.1, 19.2 SGK chứng minh sự nở vì nhiệt cuả chất lỏng.
 3.Thái độ
 - Rèn tính cẩn thận trung thực, ý thức tập thể trong việc thu nhập thông tin nhóm.
II.Chuẩn bi: 
 - GV: Dụng cụ thí nghiệm: 1 bình thuỷ tinh đáy bằng, 1 ống thuỷ tinh thẳng, 1 nút cao su có đục lỗ, bảng phụ.
 - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, viết.
 III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới.
-Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
-GV đặt câu hỏi kiểm tra.
1.Nêu kết luận sự nở vì nhiệt cuả chất rắn.?
2.Làm bài tập 18.3
HS nhận xét:
-GV đánh giá nhận xét cho điểm.
-Đặt vấn đề: ở tiết trước các em được học bài sự nở vì nhiệt của chất rắn. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Đối với chất lỏng có xảy ra hiện tượng đó không? Để biết hôm nay ta học.
 Bài 19: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng
-Lớp trưởng báo cáo.
-HS trả lời.
-HS lắng nghe.
Bài 19: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng
Hoạt động 2: Làm thí nghiệm và trả lời câu hỏi.
-GV yêu cầu HS đọc phần mở bài.
-GV yêu cầu HS đọc phần thí nghiệm và dự đoán ai đúng ai sai? 
-GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm: 1 bình thuỷ tinh đáy bằng, 1 ống thuỷ tinh thẳng, 1 nút cao su có đục lỗ.
-GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm.
-GV gọi HS đọc C1.
-Gọi HS trả lời C1.
-GV:gọi HS nhận xét.
-GV gọi HS đọc C2 và nêu dự đoán
-GV:yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm chứng.
-GV yêu cầu HS khác nhận xét.
-GV:chốt lại
-GV: Đối với chất lỏng khác nhau, sự nở vì nhiệt có khác nhau hay không? Để biết các em hoàn thành câu hỏi C3.
-GV gọi HS đọc C3.
-GV treo Hình 19.3 lên bảng và yêu cầu HS mô tả thí nghiệm.
- Từ Hình 19.3 đối với các chất lỏng khác nhau sự nở vì nhiệt có giống nhau hay không?
-GV nhận xét.
-GV:Từ kết quả thí nghiệm ta rút ra kết luận
-HS đọc phần mở bài (SGK)
-HS đọc phần thí nghiệm và dự đoán:Bình
-HS lắng nghe.
-HS chia nhóm làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-HS đọc C1.
-HS trả lời: 
-HS nhận xét.
-HS đọc C2.
-HS nêu dự đoán: Hạ xuống vì nước co lại.
-HS:làm thí nghiệm kiểm chứng và nhận định kết quả.
-HS nhận xét.
-HS đọc C3.
-HS quan sát hình 19.3 và mô tả thí nghiệm.
-HS trả lời:
-HS lắng nghe. 
1.Làm thí nghiệm.
2.Trả lời câu hỏi.
-C1: Mực nước dâng lên,vì nước nóng,nở ra.
-Giải thích: thể tích nước trong bình tăng lên.
-C2: Mực nước hạ xuống,vì nước lạnh đi,co lại.
-C3: Đối với chất lỏng khác nhau sự nở vì nhiệt khác.
Hoạt động 4: Rút ra kết luận.
-GV yêu cầu HS hoàn thành câu C4.
-GV yêu cầu HS rút ra kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
-GV chốt lại kết luận đúng và cho ghi vào vở.
-Cá nhân hoàn thành C4
-HS tự rút ra kết luận.
3.Rút ra kết luận
-C4: (1)tăng,(2)giảm ,(3)không giống nhau.
-Chất lỏng nở ra khí nóng lên,co lại khi lạnh đi.
-Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Hoạt động 5: Vận dụng và ghi nhớ.
-Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.
-yêu cầu HS đọc và thảo luận trả lời C5. 
-GV:nhận xét câu trả lời của HS.
-GV yêu cầu HS đọc C6.
-GV gọi HS trả lời C6.
-GV nhận xét chung.
-Ở câu hỏi C6: GV chỉ yêu cầu HS giải thích đơn giản là “để tránh tình trạng nắp bật khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt”, vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây ra lực lớn đẩy bật nắp ra.
-GV gọi Hs nhận xét.
-GV nhận xét chung.
- GV: yêu cầu HS đọc C7 và thảo luận trả lời.
-HS đọc phần ghi nhớ.
-HS thảo luận nhóm trả lời.
-HS đọc C6. 
-HS trả lời C6.
-HS lắng nghe.
-HS nhận xét.
- HS đọc C7 và thảo luận.
4.Vận dụng 
-C5: Vì khi bị đun nóng,nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài.
-C6: Để tránh tình trạng nắp bật khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt”, vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây ra lực lớn đẩy bật nắp ra.
-C7:Mực chất lỏng ống nhỏ dâng lên nhiều hơn.Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải cao hơn. 
Hoạt động 6: Củng cố và hướng dẫn về nhà.
-GV đặt câu hỏi:
-Chất lỏng nở ra khi nào?
-Chất lỏng co lại khi nào?
-Làm bài tập 19.1,19.2 (GV ghi đề bài vào bảng phụ)
-Gọi HS lên bảng làm.
-GV nhận xét (cho điểm)
-GV liên hệ thực tế :Yêu cầu HS giải thích ống nước bịt bằng cao su, bán xăng không nên đổ đầy bình
-GV: yêu cầu đọc “có thể em chưa biết”.
-GV: 
Dặn dò: về nhà làm bài tập trong sách bài tập:19.3,19.4,19.5,19.6(trang 23,24),học bài ,xem bài 20. 
-Đánh giá tiết học
-HS lắng nghe.
-HS trả lời: Nở ra khi nóng lên.
-HS trả lời: Co lại khi lạnh đi.
-HS làm bài tập.
-HS giải thích.
-HS đọc “có thể em chưa biết”.
-HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí - Lê Thanh Hùng.doc