Tiết 3, Bài 3: Đo thể tích chất lỏng - Phan Quang Hiệp

I.Mục Tiêu :

1. Kiến thức : - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

2. Kĩ năng : - Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo thể tích.

 - Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.

3. Thái độ : - Rèn tính trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

II. Chuẩn bị :

1. GV : - Một số vật đựng chất lỏng . Bình chia độ, nước.

2. HS : - Chai nước khoáng .

III. Tổ chức hoạt động dạy v học :

1. Ổn định lớp :Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp

2. Kiểm tra bài cũ :

- Dùng cây thứơc y/c HS tìm GHĐ và ĐCNN của thước. Đo độ dài của cây bút chì.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 384Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 3, Bài 3: Đo thể tích chất lỏng - Phan Quang Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 03	 Ngày soạn : 29-08-2011 
Tiết : 03	 	 Ngày dạy : 31-08-2011 
Bài 3 :
ĐO THỂ TÍCH CHẤÙT LỎNG
I.Mục Tiêu :
1. Kiến thức : - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2. Kĩ năng : - Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo thể tích.
 - Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.
3. Thái độ : - Rèn tính trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị :
1. GV : - Một số vật đựng chất lỏng . Bình chia độ, nước.
2. HS : - Chai nước khoáng .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp :Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Dùng cây thứơc y/c HS tìm GHĐ và ĐCNN của thước. Đo độ dài của cây bút chì.
3. Tiến trình :
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới
- Từ việc HS đi mua dầu hoả chúng ta có thể đặt vấn đề vào bài.
- HS suy đốn và phát biểu suy nghĩ của mình 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu đơn vị đo thể tích :
- Cho HS đọc thông báo và đưa ra câu trả lời?
- Cho Hs làm câu C1? 
- Tiến hành theo y/c của GV.
- Theo dõi và đưa ra vấn đề.
1 lit=1dm3 ; 1ml=1cm3 
C1 (1) 1000 (2) 1000000
 (3) 1000 (4) 1000000
 (5)1000000
I. Đơn vị đo thể tích :
- Đơn vị đo thể tích hợp pháp trong hệ thống đo lường của Việt Nam là mét khối (m3).
- Ngoài ra còn có : dm3, cm3, mm3. lít (l), ml
Hoạt động 3 : Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng :
- Giới thiệu bình chia độ và một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng.
- Cho HS trả lời C2-C4 ?
- Đọc thông báo và đưa ra câu trả lời.
C2: Ca đong to có GHĐ là 1 lít và ĐCNN là 0.5l
Ca nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0.5l
Can nhựa có GHĐ là 5 lít và ĐCNN là 1 lít
C3: Chai ( ca , lọ , bình ) đã biết dung tích : chai coca cola 1 l, chai lavi ½ l hoặc chai 1l, xô 10l , thùng gánh nước 20 l ,phuy đựng nước 200 l
C4: GHĐ ĐCNN
Bình a 100ml 2ml
Bình b 250ml 50ml
Bình c 300ml 50ml
C5: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, bình chia độ, bơm tiêm.
II. Đo thể tích chất lỏng :
1.Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích :
-Trong phòng thí nghiệm ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng.
Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là : chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, bình chia độ, bơm tiêm.
Hoạt động 4 : Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng :
- Y/c HS trả lời C6-C9?
- Củng cố và cho HS ghi vở.
- Làm việc theo nhóm trả lời 
-C6:Đặt bình chia độ thẳng đứng.
-C7 :Đặt mắt nhìn thẳng góc với mực chất lỏng.
-C8 :Ghi kết quả ở vạch chia gần mực chất lỏng nhất.
C9 : 
thể tích (4) thẳng đứng 
ĐCNN (5) ngang 
GHĐ (6) gần nhất
- HS ghi bài vào vở .
II. Đo thể tích chất lỏng :
2.Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng:
C6 : b
C7 : b
C8 : a) V=70 ml ; b)V=50 ml ; c) V=40 ml
*Kết luận : 
(1): thể tích. (2): GHĐ. (3): ĐCNN. (4): thẳng đứng. 
 (5): ngang. (6): gần nhất.
Hoạt động 5 : Tiến hành thực hành :
Cho các nhóm đo thể tích chất lỏng chứa trong bình và ghi kết quả vào bảng 3.1 (SGK)
Từng nhóm học sinh nhận dụng cụ thực hiện và ghi kết quả cụ thể vào bảng 3.1.
II. Đo thể tích chất lỏng :
3. Thực hành :
Hoạt động 6 : Vận dụng :
- Cho học sinh làm bài tập 3.1 và 3.4.
Học sinh làm bài tập:
BT 3.1: (b)
BT 3.4: (c)
4. Củng cố : - Gọi một đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK ? 
 Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, bình tràn.
5. Hướng dẫn về nhà : - Yêu cầu hs học ghi nhớ SGK,yêu cầu hs về nhà làm bài tập 
 - Chuẩn bị bài 3 SGK
IV. Rút kinh nghiệm :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Đo thể tích chất lỏng - Phan Quang Hiệp.doc