Tiết 3, Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể

 I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

 - Hệ thống lại kiến thức lý thuyết về hình chiếu.

 2. Kỹ năng

 - Đọc được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.

 3. Thái độ

 - Có thái độ học tập nghiêm túc.

 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của giáo viên

 - SGK, giáo án, bảng phụ, tranh vẽ,phấn màu, thước thẳng

 2. Chuẩn bị của học sinh

 - SGK, vở ghi,đồ dùng học tập.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1509Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 3, Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ngày/tháng/năm 
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
TIẾT: 3
BÀI 3: THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
 	I. MỤC TIÊU 
 	1. Kiến thức 
	- Hệ thống lại kiến thức lý thuyết về hình chiếu.
 	2. Kỹ năng 
	- Đọc được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
 	3. Thái độ 
	- Có thái độ học tập nghiêm túc.
 	II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 	1. Chuẩn bị của giáo viên 
	- SGK, giáo án, bảng phụ, tranh vẽ,phấn màu, thước thẳng
 	2. Chuẩn bị của học sinh 
	- SGK, vở ghi,đồ dùng học tập.
 	III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 	1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)
 	2. Kiểm tra bài cũ 
	Câu hỏi: 
	Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào?
	Đáp án:
	Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ:
	+ Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.
	+ Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.
 	3. Bài mới
 	* Vào bài 
	Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau. Chúng được bố trí ở các vị trí nhất định trên bản vẽ. Để đọc thành thạo một số bản vẽ đơn giản chúng ta cùng làm “Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể”.
 	Hoạt động 1: Chuẩn bị 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV nêu những dụng cụ cần chuẩn bị cho bài thực hành.
- Yêu cầu HS chuẩn bị dụng cụ lên bàn để kiểm tra.
I. Chuẩn bị
- Lắng nghe.
- Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra.
 	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thực hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung SGK và cho biết nội dung chính của bài là gì?
- Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 và trả lời câu hỏi:
? Hãy kể tên các hình chiếu trên?
? Tại sao em lại phân biệt được các hình chiếu trên?
- Yêu cầu HS vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí, giám sát HS làm, gọi HS lên bảng làm, kiểm tra bài làm của HS.
- Đưa ra đáp án.
II. Nội dung
- Tìm hiểu SGK trả lời.
- Vẽ lại hình chiếu 1, 2, 3 của cái nêm cho đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật.
- Quan sát và trả lời.
+ 1 hình chiếu bằng.
+ 2 hình chiếu cạnh.
+ 3 hình chiếu đứng.
- Dựa vào các hướng chiếu.
- HS làm bài.
Hoạt động 3: Các bước tiến hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK nêu các bước tiến hành?
- Nêu những lưu ý và yêu cầu HS thực hiện theo các bước vào vở.
- Theo dõi, sửa sai cho HS.
- GV đưa ra đáp án bảng 3.1.
III. Các bước tiến hành
- Tìm hiểu SGK trả lời.
- Thực hiện vào vở.
	 H­íng chiÕu
H×nh chiÕu
A
B
C
1
x
2
x
3
x
Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV đưa ra các tiêu chí, yêu cầu HS tự đánh giá:
+ Điền đúng bảng 3.1 được 4 điểm.
+ Vẽ đúng các hình chiếu, đúng vị trí được 5 điểm.
+ Vẽ sạch, đúng tiêu chuẩn được 1 điểm.
- GV nhận xét buổi thực hành.
IV. Nhận xét và đánh giá
- HS tự đánh giá.
- Lắng nghe.
	4. Củng cố
	- GV: Thế nào là hình chiếu?
	- HS: Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu.
	- GV: Yêu cầu HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK.
 	5. Dặn dò
	- Học bài cũ.
	- Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể (2).doc