Tiết 30, Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - Kră Jẵn K' Lưu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức:

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở .

2. Thái độ:

- Tôn trọng chỗ ở của người khác.

- Biết phê phán các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác.

3. Kĩ năng:

- Nhận biết được hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.

- Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình.

 II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Kĩ năng tư duy phê phán đánh giá những hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 792Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 30, Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - Kră Jẵn K' Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 Ngày soạn: 02/04/2014
Tiềt : 30 Ngày dạy : 04/04/2014
Bài 17: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 1. Kiến thức:
- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở .
2. Thái độ:
- Tôn trọng chỗ ở của người khác.
- Biết phê phán các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác.
3. Kĩ năng: 
- Nhận biết được hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.
- Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình.
 II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
- Kĩ năng tư duy phê phán đánh giá những hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: Em sẽ làm gì để bảo vệ quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình? 
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: GV: Thế nào là chỗ ở? Công dân có quyền như thế nào đối với chỗ ở của mình? => Vào bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khai thác tình huống
HS: Đọc tình huống sgk
GV: Nêu câu hỏi hs thảo luận .
Nhóm 1: câu a
Nhóm 2: câu b
Nhóm 3: câu c
Nhóm 4: câu d
GV:Chỉ định một thành viên bất kì trong nhóm lên bảng trình bày.
GV: chuẩn xác
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hs: Đọc nội dung sgk.
GV: Yêu cầu hs tự nghiên cứu trong (5’)
GV: Chia lớp thành 4 nhóm 
Nhóm 1: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD là gì?
Nhóm 2: Những hành vi như thế nào là vi phạm chỗ ở của công dân?
Nhóm 3: Người vi phạm sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?
Nhóm 4: Em sẽ làm gì để thực hiện tốt điều này?
HS: đại diện nhóm trình bày cả lớp theo dõi bổ sung.
GV Kết luận: Cho hs ghi ý chính cần học thuộc.
GV: Giới thiệu điều 73 hiến pháp 1992, điều 124 bộ luật hình sự 1999.
? Công dân có trách nhiệm như thế nào với quyền này?
? Tại sao chúng ta phải có trách nhiệm như vậy?
Hoạt động 3: Luyện tập
HS: Đọc bài tập a
HS: Trả lời miệng
GV: Yêu cầu 1,2 hs lên bảng làm phần b,c cả lớp tự làm
GV: Nhận xét cho điểm
1. Tình huống (sgk)
-Hành động của bà Hoà là sai, là vi phạm pháp luật.
2. Nội dung bài học:
* Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân.
*CD có quyền bất khả XP về chỗ ở :Được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở ,không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
* Chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác, tự bảo vệ chỗ ở của mình, phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật .
3. Bài tập:
4. Củng cố : Hai học sinh nhắc lại nội dung bài học .
5. Đánh giá: 
Tình huống: Đến nhà Hùng chơi nhưng cả nhà đi vắng, Tuấn chờ mãi mỏi chân nhưng chẳng thấy ai về. Tuấn nghĩ rằng bây giờ mình phải đẩy cửa nhà Hùng vào bật quạt điện lên ngồi cho mát. Theo em suy nghĩ đó của Tuấn có ổn không? Tại sao?
6. Dặn dò: 
- Về nhà học bài làm bài tập d, đ
- Chuẩn bị bài 18 
7. Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - Kră Jẵn K' Lưu - Trường THCS Đạ Long.doc