Tiết 30, Bài 35: Thực hành Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm ngoại hình .

2.) Kỹ năng : - Phân biệt được phương pháp chon gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.

3.) Thái độ : Rèn luyện ý thức cẩn thận chình xác.

II./ Các công việc chuẩn bị :

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 35 sgk và tài liệu có liên quan .

Chuẩn bị các tranh ảnh về các giống gà, mô hình

Hs chuẩn bị báo cáo thực hành .

III./ Các hoạt động dạy và học :

1.) On định :

2.) Kiểm tra : - chọn phối là gì ? Em lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống .

Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết qủa?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 2295Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 30, Bài 35: Thực hành Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 30:
Ngày soạn:5-3-2007
 Bài 35 : Thực hành 
NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU 
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm ngoại hình .
 Kỹ năng : - Phân biệt được phương pháp chonï gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.
Thái độ : Rèn luyện ý thức cẩn thận chình xác.
II./ Các công việc chuẩn bị : 
Nghiên cứu kĩ nội dung bài 35 sgk và tài liệu có liên quan .
Chuẩn bị các tranh ảnh về các giống gà, mô hình 
Hs chuẩn bị báo cáo thực hành .
III./ Các hoạt động dạy và học :
Oån định :
Kiểm tra : - chọn phối là gì ? Em lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống .
Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết qủa? 
Bài mới
Nội dung 
 Phương pháp 
Bổ sung 
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs 
I> Vật liệu và dụng cụ cần thiết : 
( sgk ) 
II> Qui trình thực hành:
Bước 1 : Nhận xét ngoại hình ( sgk ) 
Bước 2 : Đo một số chiều đo để chọn gà mái .
(sgk )
III> Thực hành : 
Mẫu báo cáo thực hành ( sgk ) 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu mục tiêu bài thực hành 
-Gv nêu nội quy và nhắc nhở Hs đảm bảo an toàn trong thực hành , gữi gìn vệ sinh môi trường. 
-Phân chia nhóm Hs 
Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs .
-Yêu cầu Hs đọc phần chuẩn bị sgk 
-Gv phân công cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng nhóm Hs .
Hoạt động 3 : thực hiện quy trình 
-Gv hướng dẫn Hs quan sát ngoại hình để nhận biết các giống gà. 
-Gv dùng tranh vẽhoặc ảnh vật nuôi để hướng dẫn Hs quan sát theo thứ tự : 
+ Hình dáng toàn thân, màu sắc của lông da, chân 
+Quan sát để tìm đặc điểm nổi bật đặc thù của mỗi giống ở phần :đầu, chân . 
-Gv hướng dẫn cách đo một số chiều đo để chọn gà mái : 
+Đo khoản cách giữa 2 xương háng.
+Đo khoảng cách giữa xương luỡi hái và xương háng của gà mái .
-Yêu cầu Hs thực hành theo nhóm đã phân công chủ yếu dựa vào sgk và hướng dẫn của Gv .
-Gv theo dõi và uốn nắn .
-Đọc mục tiêu bài thực hành .
-Nhắc lại nội quy an toàn, vệ sinh môi trường 
-Tập trung theo nhóm .
-Trình bày sự chuẩn bị của mình .
-Đọc mục I sgk 
-Nhận nhiệm vụ thực hành .
-Quan sát theo sự hướng dẫn của Gv .
-Tìm đặc điểm nổi bật đặc thù của vật nuôi .
-Theo dỗi các thao tác đo của Gv .
-Tập đo 
-Hs thực hành theo nhóm đã phân công chủ yếu dựa vào sgk và hướng dẫn của Gv .
-Chú ý an toàn lao động và bảo vệ môi trường .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà :
1 -Củng cố : Gv hướng dẫn Hs tự đánh giá bài thực hành của mình theo mục tiêu bài học .
Thu dọn mẫu vật , dụng cụ và làm vệ sinh sạch sẽ .
Gv đánh giá kết quả thực hành rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau . 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học : -Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm ngoại hình .
 -Phân biệt được phương pháp chonï gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.
- Bài sắp học : -Đọc kĩ nội dung bài 36sgk và chuẩn bị theo sự phân công trước khi đến lớp.
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 35. Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chi.doc