Tiết 33: Đồ thị hàm số: y = ax (a ≠ 0) - Nguyễn Ngọc Châu

I/ Mục tiêu :

1/ Về kiến thức:

*Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, biết dạng đồ thị của hàm số y = ax (a 0)

2/Về kĩ năng:

*Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a 0), biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ,tìm giá trị gần đúng của hàm số

3/Về tư duy,thái độ:

* Thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số

II / Chuẩn bị:

Giáo viên:

 -Chuẩn bị máy chiếu

-Chuẩn bị phiếu học tập.

-Lớp học chia làm 8 nhóm

-Bảng phụ

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 835Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 33: Đồ thị hàm số: y = ax (a ≠ 0) - Nguyễn Ngọc Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS THCS Hai Bà Trưng	Tiết 33_Tuần 16/HKI 
GV dạy : Nguyễn Ngọc Châu	Ngày dạy: 29/11/2010 
 ĐỒ THỊ HÀM SỐ : y = ax ( a ¹ 0 )
	I/ Mục tiêu :
1/ Về kiến thức: 	
*Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, biết dạng đồ thị của hàm số y = ax (a ¹0)
2/Về kĩ năng:
*Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ¹0), biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ,tìm giá trị gần đúng của hàm số
3/Về tư duy,thái độ:
* Thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số
II / Chuẩn bị:
Giáo viên: 
	 -Chuẩn bị máy chiếu 
-Chuẩn bị phiếu học tập.
-Lớp học chia làm 8 nhóm
-Bảng phụ 
III / Kiểm tra bài cũ:
BT : Hµm sè y = f(x) ®­ỵc cho b»ng b¶ng sau:
 x
 -2
 0
 0,5
 1,5
 y
 3
 -1
 1
 -2
C©u hái 1: ViÕt tËp hỵp {(x;y)} c¸c cỈp gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa x vµ y x¸c ®Þnh hµm sè trªn.
C©u hái 2: VÏ mét hƯ trơc to¹ ®é Oxy vµ ®¸nh dÊu c¸c ®iĨm cã to¹ ®é lµ c¸c cỈp sè trªn.
	GV: Nhận xét cho điểm. Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp số như thế gọi là đồ thị của hàm số y=f(x). 
Như vậy đồ thị của hàm số y=ax(a¹ 0) có dạng như thế nào thì hôm nay ta đi sang bài mới.
IV/ Tiến trình bài dạy: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
GV : Vậy đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ?
Gv: Cho Hs ghi
Hoạt động 2:
-Y/c HS làm ?2 
GV chiếu bảng lập sẵn lên máy chiếu
a)
x
-2
-1
0
1
2
y
b)GV sử dụng vấn đáp
c)Gv cho HS lên bảng kiểm chứng bằng thước thẳng.
GV KL vậy đồ thị của hàm số y= 2x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Tổng quát lên thay hệ số 2 bằng a ta có ĐTHS y=ax a khác 0 có hình dạng như thế nào ta đi sang phần 2
2/ Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
_Cho HS làm ?3
GV :HH 6 ta đã học qua mấy điểm thì kẻ được 1 đường thẳng ?
-GV: Vì đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Do đó để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ta chỉ cần xác định thêm mấy điểm.
-Làm ?4
a)GV Lấy VD A(2;..) có hoành độ bằng 2 hay x=2 ta tìm y bằng cách nào ?
HS : y= 0.5x2=1----------àA(2;1)
b)GV ? đường thẳng OA có phải là ĐTHS y= 0,5.x hay không ?
 HS : trả lời
-GV chốt lại bằng hình minh họa
 GV phân biệt cho Hs đồ thị của hàm số y=f(x) và đồ thị hàm số y= a.x (a≠0)
 Ở VD Vẽ đồ thị hàm số y= -2x GV hỏi thêm 
Dùng đồ thị để tính giá trị của y khi x=3
 b) Dùng đồ thị để tính giá trị của x khi y=10
Bài tập thêm : 
1)Vẽ đồ thị của hàm số y= 3.x
2)BT 41 trang 72 SGK
1/ Đồ thị của hàm số là gì
Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị (x ; y) trên mặt phẳng tọa độ
Ví dụ :
2/ Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
Đồ thị của hàm số y= ax (a≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
*Nhận xét: (SGK)
VD: Vẽ đồ thị hàm số y= -2x
-Tại x=1 thì y=-2
-Điểm A(1;-2) thuộc đồ thị hàm số y=-2x
Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y= -2x
V. Hướng dẫn về nhà:
1/ Học kĩ các kết luận và cách vẽ đồ thị của hàm số y=a.x (a≠0) 
2/ Chuẩn bị trước các bài tập ở phần luyện tập trang 72 SGK 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Đồ thị của hàm số y= ax (a ≠ 0) - Nguyễn Ngọc Châu - Trường THCS Hai Bà Trưng.doc