Tiết 35, Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học

-Gv nêu mục tiêu bài học .

-Yêu cầu Hs nêu liệt kê các phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi ở địa phương em .

Hoạt động 2 : Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

-Mục đích của việc chế biến thức ăn cho vật nuôi là gì?

-Gv nêu mục đích chế biến thức ăn như sgk .

-Yêu cầu Hs cho ví dụ .

-Dự trữ thức ăn để làm gì?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1718Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 35, Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35
Ngày soạn:16-2-09
Ngày dạy : 19-2-09
BÀI 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: - Biết được mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi .
Kỹ năng : - Biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi . 
Thái độ: -Có ý thức tiết kiệm thức ăn, rèn luyện tính khoa học trong chăn nuôi .
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 39sgk và tài liệu có liên quan .
 -Phóng to hình 66, 67sgk . tranh ảnh có liên quan.
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ổn định : Kiểm tra ss hs
Kiểm tra: -Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào? 
 -Nêu vai trò của thức ăn vật nuôi .
Bài mới: 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.
1- Chế biến thức ăn .
 ( sgk ) 
2- Dự trữ thức ăn :
 ( sgk ) 
II> Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn .
1- Các phương pháp chế biến:
Vật lí.
Hoá học .
Sinh học .
Hỗn hợp .
2- Một số phương pháp dự trữ thức ăn: 
Bằng nguồn nhiệt Mặt Trời hoặc sấy bằng điện.
Uỷ xanh thức ăn .
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu mục tiêu bài học .
-Yêu cầu Hs nêu liệt kê các phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi ở địa phương em .
Hoạt động 2 : Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.
-Mục đích của việc chế biến thức ăn cho vật nuôi là gì? 
-Gv nêu mục đích chế biến thức ăn như sgk .
-Yêu cầu Hs cho ví dụ .
-Dự trữ thức ăn để làm gì? 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn .
-Gv nêu các phương pháp chế biến thức ăn nhờ ứng dụng các phương pháp vật lí và hoá học 
-Yêu cầu Hs quan sát hình 66 sgk .-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về nội dung các hình vẽ phù hợp với các phương pháp nào? 
-Yêu cầu Hs nghi vào vở bài tập .
-Gv kết luận như sgk .
-Yêu cầu Hs quan sát hình 67 sgk .
-Trên hình vẽ có những dạng dự trữ thức ăn nào? 
-Nêu các phương pháp dự trữ thức ăn trong thực tế tại địa phương .
-Nêu phương pháp dự trữ thức ăn khô .
-Dự trữ thức ăn ở dạng ủ xanh là như thế nào? 
-Yêu cầu Hs đọc và trả lời câu hỏi sgk .
-Đọc mục tiêu bài học .
-Nêu các phương pháp chế biến thức ăn cơ trong địa phương .
-Nêu: tăng mùi vị, ngon miệng,
-Nêu ví dụ .
-Gữi thức ăn không bị hỏng và đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.
-Quan sát hình 66sgk 
-Thảo luận nhóm.
-Cử đại diện nhóm nêu kết qua:?+1,2, 3 phương pháp vật lí.
 + 4 phương pháp sinh vật .
 + 5 phương pháp hỗn hợp (sử dụng tất cả các phương pháp s) .
 + 6, 7 phương pháp hoa học.
-Dạng thức ăn khô và ử xanh .
-Nêu các phương pháp dự trữ có tron địa phương .
-Làm khô bằng nguồn nhiệt của Mặt Trời hoặc bằng điện .
-Thức ăn có nhiều nước cần ủ xanh 
-Đọc và trả lời: làm khô.ủ xanh 
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
Củng cố: Gọi Hs đọc phần ghi nhớ của bài học .
Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi sgk sau bài học 
Gv tóm tắc nội dung bài học 
Hướng dẫn học ở nhà 
 * Bài vừa học: 
 -Nắm được mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi .
 -Biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi . 
 * Bài sắp học:
 Đọc kĩ nội dung bài 40 sgk .
Tìm hiểu các loại thức ăn vật nuôi có ở địa phương và cách sản xuất thức ăn cho vật nuôi .
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi (Tiết 35).doc