Tiết 4, Bài 4: Mô - Năm học 2011-2012

i. mục tiêu

1. kiến thức:

- trình bày được khái niệm mô, phân biệt các loại mô chính trong cơ thể, tìm hiểu cấu tạo & chức năng của từng loại mô trong cơ thể

2. kĩ năng: kĩ năng q/s kênh hình tìm kiến thức , khái quát hoá , h/đ nhóm

3.thái độ: giáo dục ý thức bảo vệ , giữ gìn sức khoẻ

ii. đồ dùng dạy học

1. g/v: - tranh vẽ hình 4.1 – 4.4 sgk , phiếu học tập

2. h/s: - đọc trước bài 4 sgk

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 416Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 4, Bài 4: Mô - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 24/8/2011 Tiết 4 – Bài 4: mô 
Giảng: 25/8/ 2011
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm mô, phân biệt các loại mô chính trong cơ thể, tìm hiểu cấu tạo & chức năng của từng loại mô trong cơ thể 
2. Kĩ năng: kĩ năng q/s kênh hình tìm kiến thức , khái quát hoá , h/đ nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ , giữ gìn sức khoẻ
II. Đồ dùng dạy học
1. G/v: - Tranh vẽ hình 4.1 – 4.4 sgk , phiếu học tập 
2. H/s: - Đọc trước bài 4 sgk
III. Phương pháp
Đàm thoại, quan sát, hoạt động nhóm
IV. Tổ chức
1. ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra đầu giờ (5 phút ): 
? Em hãy cho biết cấu tạo & chức năng các bộ phận của t/b ?
? Hãy chứng minh trong t/b có h/đ sống: trao đổi chất, lớn lên , phân chia & cảm ứng ?
* Mở bài: G/v cho h/s quan sát tranh: đ/v đơn bào , tập đoàn vôn vốc em hãy trả lời câu hỏi sau: Sự tiến hoá về cấu tạo & chức năng của tập đoàn vôn vốc so với đ/v đơn bào là gì ? (tập đoàn vôn vốc có sự phân hoá về cấu tạo & chuyên hoá về chức năng -> đó là cơ sở hình thành mô ở đ/v đa bào).
3. Bài mới: 
 H/đ của g/v và h/s
 Nội dung ghi bài
Hoạt động1( 10 phút)
Mục tiêu: Hs trình bày được khái niệm mô
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin kết hợp nghiên cứu lệnh phần I tr.14 sgk
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & đưa đáp án đúng:
 - G/v thông tin: tuỳ vào chức năng mà t/b phân hoá 
? Từ những kết luận trên em cho biết khái niệm về mô
- H/s trả lời h/s khác bổ xung
- G/v chốt kiến thức
- G/v thông tin: t/b giống nhau ( mô dẹp gồm t/b dẹp tạo nên xoang miệng  , mô khối gồm t/b hình khối 
 Ngoài ra trong 1 số mô ngoài các t/b còn có yếu tố không có cấu tạo t/b gọi là phi bào (mô nâng đỡ ở lá  ở thực vật)
Hoạt động2( 25 phút)
Mục tiêu: Kể tên được các loại mô chính trong cơ thể
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin kết hợp q/s hình 4.1 & nghiên cứu lệnh phần 1 tr.14 sgk 
- Giáo viên treo tranh vẽ
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo lệnh – nhóm khác bổ xung
 - G/v nhận xét & đưa đáp án đúng
 + Các t/b xếp sít nhau tạo lớp rào bảo vệ 
? Từ hình vẽ & kết quả bài tập em cho biết cấu tạo & chức năng của mô biểu bì ?
- H/s trả lời h/s khác bổ xung
- G/v chốt kiến thức
- G/v thông tin: chủ yếu là t/b & nằm trong các cơ quan rỗng như: bóng đái, ống tiêu hoá, dạ con.. 
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin kết hợp q/s hình 4.2 & nghiên cứu lệnh phần 2 tr.15 sgk 
- G/v giới thiệu tranh vẽ h. 4.2 cho cả lớp cùng q/s
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo nhóm khác bổ xung
? Từ hình vẽ & kết quả bài tập em cho biết cấu tạo & chức năng của mô liên kết ?
- H/s trả lời h/s khác bổ xung
- G/v chốt kiến thức
- G/v thông tin: huyết tương của máu được coi như là chất nền hay mô liên kết tiết ra một lượng lớn chất không sống gọi là chất nền (hoặc t/b đã tiết ra chất nền làm vật liệu liên kết & chống đỡ)
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin kết hợp q/s hình 4.3 & nghiên cứu lệnh phần 3 tr.15 sgk 
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & đưa đáp án đúng
 trơn: t/b hình thoi nhọn -> h/đ ngoài ý muốn 
? Từ hình vẽ & kết quả bài tập em cho biết cấu tạo & chức năng của mô cơ ?
- H/s trả lời h/s khác bổ xung
- G/v chốt kiến thức
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin kết hợp q/s hình 4.4 phần 4 tr.16 sgk tìm hiểu được nội dung: Cấu tạo & chức năng của mô thần kinh 
- G/v giới thiệu tranh vẽ h. 4.4 cho cả lớp cùng q/s
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & chốt kiến thức
- G/v thông tin thêm về mô thần kinh như sgk
I. Khái niệm mô
- Mô là một tập hợp t/b chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định
II. Các loại mô
1. Mô biểu bì
- Cấu tạo: Gồm các t/b xếp sít nhau có hình dạng dẹt, đa giác, trụ & khối
- Chức năng: bảo vệ, hấp thụ & tiết các chất
2. Mô liên kết
- Cấu tạo: gồm các t/b liên kết nằm rải rác trong chất nền 
- Chức năng: Tạo ra bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm
3. Mô cơ
- Cấu tạo: Các t/b cơ đều dài trong đó t/b cơ vân có nhiều nhân & vân ngang ; t/b cơ trơn có hình thoi & có 1 nhân
- Chức năng: Tạo nên sự vận động
4. Mô thần kinh
Cấu tạo: Có thân chứa nhân, tua ngắn, tua dài, xináp
- Chức năng: Tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin, điều hoà các h/đ của các cơ quan
4. Kiểm tra đánh giá (4 phút ): * Đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất
 1/ Chức năng của mô biểu bì là:
a) Bảo vệ & nâng đỡ cơ thể 
b) Bảo vệ , che chở & tiết các chất
c) Cơ giãn & che chở cho cơ thể
 2/ Mô liên kết có cấu tạo;
a) Chủ yếu là t/b có nhiều hình dạng khác nhau
b) các t/b dài, tập trung thành từng bó
c) Gồm nhiều t/b & phi bào (sợi đàn hồi , chất nền)
 3/ Mô thần kinh & chức năng:
a) liên kết các cơ quan trong cơ thể với nhau
b) Điều hoà các h/đ các cơ quan 
c) Giúp các cơ quan h/đ dễ dàng
5. Hướng dẫn về nhà (1 phút): 
- Học ghi nhớ kết hợp với bài ghi ở vở
- BTVN: 1, 2, 3 tr17 sgk : đọc trước bài bài 5 sgk
 --------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Mô.doc