Tiết 4: Vẽ theo mẫu: Cách vẽ theo mẫu

Hoạt động 2. Tìm hiểu cách vẽ.

GV hướng dẫn HS tìm được bố cục đẹp, sau đó đặt câu hỏi để hướng dẫn HS từng bước.

? Hình vẽ nào có bố cục đẹp.

? Hình vẽ nào có góc độ đẹp.

? Thế nào là khung hình chung.

? Có khung hình rồi thì vẽ như thế nào.

? Vẽ đậm nhạt như thế nào.

GV kết luận: cách vẽ gồm những bước sau;

1. Quan sát, nhận xét

2. Vẽ khung hình

3. Vẽ phác nét chính.

4. Vẽ chi tiết

5. Vẽ đậm nhạt

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 838Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 4: Vẽ theo mẫu: Cách vẽ theo mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 20/09/2014
Tiết 4: Vẽ theo mẫu: cách vẽ theo mẫu
I.Mục tiêu.
*Kiến thức:- Học sinh hiểu được khái niệm Vẽ theo mẫu và cách tiến hành bài vẽ theo mẫu. 
*Kỹ năng: - Học sinh vận dụng những hiểu biết về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu.
*Thái độ: - Hình thành ở học sinh cách nhìn, cách làm việc khoa học.
II.Chuẩn bị.
1.Đồ dùng dạy học
Giáo viên: - ĐDDH mỹ thuật 6. Tranh hướng dẫn cách vẽ mẫu khác nhau.
- Một số đồ vật; chai, cốc, hộp
Học sinh:- Giấy vẽ, chì, tẩy
2.Phương pháp dạy học: Minh họa, Vấn đáp, Luyện tập.
III. Tiến trình dạy học.
1.Tổ chức
 2.Kiểm tra đồ dùng
3.Bài mới
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thiết bị tài liệu
Hoạt động1. Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm “vẽ theo mẫu’’
GV đặt mẫu lên bàn; một cái ca, moọt cái cốc yêu cầu học sinh theo dõi GV vẽ trên bảng.
? Thầy vẽ cái gì trước.
? Vẽ từng đồ vật, từng bộ phận như vậy có đúng không.
GV kết luận: Vẽ theo mẫu là vẽ mẫu có ở trước mặt, thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người để diễn tả được đặc điểm, cấu tạo, hình dáng đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu 
GV hướng dẫn HS quan sát hình (SGK)
? Đây là hình vẽ cái gì.
? Vì sao các hình lại không giống nhau.
GV kết luận: ở mỗi vị trí ta nhìn, mỗi đồ vật có hình dáng khác nhau.
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách vẽ.
GV hướng dẫn HS tìm được bố cục đẹp, sau đó đặt câu hỏi để hướng dẫn HS từng bước.
? Hình vẽ nào có bố cục đẹp.
? Hình vẽ nào có góc độ đẹp.
? Thế nào là khung hình chung.
? Có khung hình rồi thì vẽ như thế nào.
? Vẽ đậm nhạt như thế nào.
GV kết luận: cách vẽ gồm những bước sau;
1. Quan sát, nhận xét
2. Vẽ khung hình
3. Vẽ phác nét chính.
4. Vẽ chi tiết
5. Vẽ đậm nhạt
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập.
GV đặt câu hỏi để củng cố kiễn thức cho học sinh
? Nêu khái niệm vẽ theo mẫu.
? Cách tiến hành vẽ theo mẫu.
GV nhận xét kết luận.
HDVN.
+ Làm bài tập trong SGK
+ Chuẩn bị bài học sau.
I. Quan sát nhận xét.
Học sinh quan sát hình minh họa, và trả lời câu hỏi.
Học sinh nghe và ghi nhớ.
Học sinh quan sát hình minh họa, và trả lời câu hỏi.
Học sinh nghe và ghi nhớ
II. Cách vẽ theo mẫu.
Học sinh quan sát hình minh họa, và trả lời câu hỏi.
2
Học sinh nghe và ghi nhớ
Học sinh trả lời câu hỏi
Giấy, chì, màu
Ca,cốc
Hình minh họa phóng to
Hình minh họa phóng to

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu (2).doc