Tiết 42, Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học

Gv nêu mục tiêu bài học

Hoạt động 2 : Tìm hiểu về chuồng nuôi .

-Yêu cầu Hs đọc và tìm câu trả lời đúng nhất về vai trò của chuồng nuôi .

-Yêu cầu Hs nêu thêm ví dụ .

-Gv nêu ví dụ và giải thích .

-Gv đưa ra sơ đồ 10 sgk . Yêu cầu Hs đọc sơ đồ .

-Yêu cầu Hs làm bài tập vào vở .

-Gv đưa ra hình 69,70, 71 sgk để học sinh quan sát.

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về:

-Tại sao làm chuồng quay về hướng nam hay hướng đông nam?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 2540Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 42, Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 42:
Ngày soạn:16-3-2009
Ngày dạy:16-3-2009
BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHUỒNG NUÔI
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: - Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh 
Kỹ năng: -Hiểu được vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi . 
Thái độ: -Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái .
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 44 sgk và tài liệu có liên quan 
 -Thu thập một số thông tin về chuồng nuôi và vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi ở địa phương .
 -Phóng to sơ đồ 10, 11 hình 69,70,71sgk .
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ổn định:
Kiểm tra: -Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs 
Bài mới: 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Chuồng nuôi .
1- Tầm quan trọng của chuồng nuôi .
( sgk ) 
2- Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh .
a- (Sơ đồ 10 sgk)
b- Hướng chuồng quay về hướng đông nam là hợp về sinh .
II> Vệ sinh phòng bệnh .
1- Tầm quan trọng của vệ sinh chăn nuôi .
 ( sgk ) 
2- Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi 
a) Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi .
 (Sơ đồ 11 sgk S) 
B ) Vệ sinh thân thể vật nuôi 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
Gv nêu mục tiêu bài học 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về chuồng nuôi .
-Yêu cầu Hs đọc và tìm câu trả lời đúng nhất về vai trò của chuồng nuôi .
-Yêu cầu Hs nêu thêm ví dụ .
-Gv nêu ví dụ và giải thích .
-Gv đưa ra sơ đồ 10 sgk . Yêu cầu Hs đọc sơ đồ .
-Yêu cầu Hs làm bài tập vào vở .
-Gv đưa ra hình 69,70, 71 sgk để học sinh quan sát.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về: 
-Tại sao làm chuồng quay về hướng nam hay hướng đông nam?
-Kiểu chuổng có liên quan gì trong chuồng nuôi? 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu về vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi .
-Vệ sinh trong chăn nuôi là gì? 
-Theo em thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh?
-Gv đưa ra sơ đồ 11 sgk và yêu cầu Hs đọc nội dung .
-Yêu cầu Hs thảo luận về: về sinh môi trường sống của vật nuôi phải đạt những yêu cầu nào? 
-Vệ sinh thân thể vật nuôi có tác dụng gì? 
-Đọc mục tiêu bài học .
-Thảo luận và đưa ra câu trả lời đúng: e- tất cả 4 nội dung trên .
-Cho ví dụ .
-Quan sát và đọc sơ đồ 10 .
-Làm bài tập: ..nhiệt độ.
độ ẩm.độ thông thoáng
-Quan sát .
-Thảo luận nhóm để đưa ra: 
+Hướng chuồng quay về hướng đông nam là hợp về sinh .
+liên quan đến độ ẩm, nhiệt độ, độ thông thoáng .
-Để phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cấp năng suất chăn nuôi .
-Thảo luận: 4 yêu cầu 
+Vệ sinh chuồng nuôi, khí hậu, thức ăn và nước dùng cho vật nuôi .
-Nêu như sgk 
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
Củng cố: Gọi Hs dọc phần ghi nhớ của bài học .
Hướng dẫn trả lời câu hỏi sgk trang 118 
Gv hệ thống lại bài học . 
Hướng dẫn học ở nhà 
 - Bài vừa học: Nắm được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh và hiểu được vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi . 
Trả lơid câu hỏi 1,2,3 sgk trang 118 
 - Bài sắp học: Đọc kĩ nội dung bài 45 sgk . Tìm hiểu các biện pháp nuôi dưỡng và chăn sóc các vật nuôi non ở gia đình em .
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 44. Chăn nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (Tiết 42).doc