Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Nguyễn Văn Giáp

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức : - Hiểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

 2.Kĩ năng : - HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu

 - Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.

 3. Thái độ : - Liên lệ với thực tế các kiến thức đã học.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Hình vẽ một trục số, thước thẳng.

- HS: Đọc trước bài.

III. Phương Pháp:

 - Trực quan, đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, vấn đáp.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 686Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Nguyễn Văn Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn:25 /11/2013
Ngày dạy : 28/11/2013
Tuần: 15
Tiết: 44
§4. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
I. Mục Tiêu:
 	1. Kiến thức : - Hiểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.
 	2.Kĩ năng : - HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu
	 - Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.
 	3. Thái độ : - Liên lệ với thực tế các kiến thức đã học.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Hình vẽ một trục số, thước thẳng.
- HS: Đọc trước bài.
III. Phương Pháp: 
	- Trực quan, đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, vấn đáp. 
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
 	- Thế nào là trị tuyệt đối của một sô nguyên?.
 - Hãy tính: 	
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (8’)
 Số nguyên dương cũng chính là số gì ta đã được học trước đây?
 GV giới thiệu cách cộng hai số nguyên dương như cộng hai số tự nhiên khác 0.
 GV cho VD minh họa.
 GV vẽ trục số minh họa cho HS hiểu hơn.
à Chốt ý.
Hoạt động 2: (20’)
 GV giới thiệu người ta thường dùng số âm để chỉ độ sâu hoặc nhiệt độ giảm hay số tiền nợ  
 Số tự nhiên khác 0.
 HS chú ý theo dõi
 HS cùng GV làm VD
 HS chú ý.
 HS chú ý theo dõi.
1. Cộng hai số nguyên dương:
 Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.
VD 1: (+4) + (+2) = 4+2 = 6
 -1 0 1 2 3 4 5 6
 . . . . . . . .
2. Cộng hai số nguyên âm:
VD 2: (SGK)
Ta coi giảm 20 C có nghĩa là tăng -20 C nên ta cần tính: (-3) + (-2) = -5
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
 Nhiệt đôï giảm 20 C có nghĩa là tăng bao nhiêu độ?
 Nhiệt độ ban đầu là -30 C, tăng lên -20 C ta dùng thì ta dùng phép tính gì? 
 Là tổng của hai số nào? GV dùng trục số biểu diễnkết quả của phép tính: (-3) + (-2)
 Vậy nhiệt độ cùng ngày là bao nhiêu độ C?
 GV cho HS làm ?1.
 GV chốt lại bằng quy tắc trong SGK.
 GV cùng HS làm VD.
 Cho hai HS làm ?2.
à Chốt ý.
 Tăng -20 C
 Dùng phép cộng.	
 (-3) + (-2)
 HS chú ý theo dõi.
	-5 0 C.
 Hai HS đứng tại chỗ làm ?1, các em khác theo dõi và nhận xét.
 HS theo dõi và nhắc lại quy tắc trong SGK.
 HS làm VD.
 Hai HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1
 . . . . . . . . 
Vậy: nhiệt đôï cùng ngày là -5 0 C.
?1: Tính và nhận xét kết quả:
a) (-4) + (-5) = -9
b) = 4 + 5 = 9
Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.
VD: (-8) + (-6) = -(8+6) = -14
?2: 	a) (+37) + (+81) = 118
	b) (-23) + (-17) = -40
 4. Củng Cố ( 8’)
 	- GV cho HS làm bài tập 23, 26.
 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: ( 2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và làm các bài tập 24,25.
	- Xem trước bài 5.
 6. Rút Kinh Nghiệm : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu - Nguyễn Văn Giáp - Trường THCS Đạ Long.doc