Tiết 45, Bài 42: Thực hành Quan sát bộ xương - Mẫu mổ chim bồ câu - Nguyễn Thị Thu

i. mục tiêu

1.kiến thức:

-nhận xét một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

-xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

2.kĩ năng: - quan sát bộ xương của chim bồ câu

 - biết cách mổ chim. phân tích những đặc điểm cấu tạo của chim

3.thái độ: -có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ.

ii. phương tiện dạy và học:

1.chuẩn bị của giáo viên: - mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan. bộ xương chim.

 - tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim.

2.chuẩn bị của học sinh: - tìm hiểu trước bài

 - một số học sinh mổ mẫu thực hành

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 518Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 45, Bài 42: Thực hành Quan sát bộ xương - Mẫu mổ chim bồ câu - Nguyễn Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23	Ngày soạn: 23/01/2015
Tiết: 45	Ngày dạy: 26/01/2015
Bài 42: THỰC HÀNH
QUAN SÁT BỘ XƯƠNG – MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-Nhận xét một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.
-Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.
2.Kĩ năng: - Quan sát bộ xương của chim bồ câu
 - Biết cách mổ chim. Phân tích những đặc điểm cấu tạo của chim
3.Thái độ: -Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1.Chuẩn bị của giáo viên: - Mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan. Bộ xương chim.
 - Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim.
2.Chuẩn bị của học sinh: - Tìm hiểu trước bài 
 - Một số học sinh mổ mẫu thực hành
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Oån định lớp: 7A1
 7A2
2/ Kiểm tra bài cũ:
-Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu 
-Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với lối sống bay lượn 
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Mở bài: Quan sát cấu tạo bên trong của chim bồ câu cũng thích nghi với đời sống bay lượn. Đó là những đặc điểm nào? Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
b/ Phát triển bài:
Hoạt động 1: QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CHIM BỒ CÂU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-Gv yêu cầu HS quan sát bộ xương, đối chiếu với hình 41.2 SGK nhận biết các thành phần của bộ xương?
-GV gọi 1 HS trình bày thành phần bộ xương.
-GV cho HS thảo luận: 
+Nêu các đặc điểm bộ xương thích nghi với sự bay.
GV chốt lại kiến thức đúng.
-HS quan sát bộ xương chim, đọc chú thích hình 41.1 xác định các thành phần của bộ xương: Xương đầu. Xương cột sống. Lồng ngực. Xương đai: đai vai, đai lưng. Xương chi: chi trước, chi sau.
-HS nêu các thành phần trên mẫu bộ xương chim.
-Các nhóm thảo luận
+Các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay thể hiện ở: Chi trước. Xương mỏ ác. Xương đai hông.
-Đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung.
Tiểu kết: -Bộ xương gồm:
+Xương đầu.
+Xương thân: cột sống, lồng ngực.
+Xương chi: xương đai, các xươngchi.
Hoạt động 2: QUAN SÁT CÁC NỘI QUAN TRÊN MẪU MỔ:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-YC HS quan sát h42.2 SGK, kết hợp với tranh cấu tạo trong xác định vị trí các hệ cơ quan.
-GV cho HS quan sát mẫu mổ. Nhận biết các hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ hoàn thành bảng (tr.139 SGK).
-GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài.
-GV chốt lại bằng đáp án đúng.
-HS quan sát hình, đọc chú thích ghi nhớ vị trí các hệ cơ quan.
-HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu mổ.
-Thảo luận nhóm hoàn chỉnh bảng.
-Đại diện nhóm lên hoàn thành bảng các nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Các nhóm đối chiếu, sữa chữa.
Các hệ cơ quan
Các thành phần cấu tạo trong các hệ
-Tiêu hóa
-Hô hấp
-Tuần hoàn
-Bài tiết
-Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa
-Khí quản, phổi, túi khí
-Tim, hệ mạch
-Thận, xoang huyệt
-Gv cho HS thảo luận:
+Hệ tiêu hóa ở chim bồ câu có gì khác so với những động vật có xương sống đã học?
-Các nhóm thảo luận nêu được:
+Giống nhau về thành phần cấu tạo.
+Ở chim: thực quản có diều, dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến.
Tiểu kết: Như bảng trên 
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1/ Củng cố:
-GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm.
-Kết quả bảng tr.139 SGK sẽ là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV cho điểm
-Cho các nhóm thu dọn vệ sinh.
2/ Dặn dò:
-Học bài và chuẩn bị nội dung thực hành 
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 42. Thực hành- Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - Nguyễn Thị Thu - Trường THCS Đạ Long.doc