Tiết 47, Bài 45: Dây thần kinh tủy - Năm học 2010-2011

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy

- Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy là dây pha .

2/ Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

- Kỹ năng hoạt động nhóm.

 3/ Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ cơ thể.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ CHUẨN BỊ CỦA HS

- Chuẩn bị của GV:

Tranh phóng to hình 45.1 ; 45.2 ; 44.2

Tranh câm hình 45.1 và những miếng bià rời ghi chú thích từ 1 – 5 .

- Chuẩn bị của HS:

 + Cấu tạo và chức năng dây thần kinh tủy

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 47, Bài 45: Dây thần kinh tủy - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24	Ngày soạn : 7/2/2011
Tiết 47
Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
I/ MỤC TIÊU: 
1/Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy 
- Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy là dây pha .
2/ Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình 
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
 3/ Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ cơ thể.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ CHUẨN BỊ CỦA HS
- Chuẩn bị của GV: 
Tranh phóng to hình 45.1 ; 45.2 ; 44.2 
Tranh câm hình 45.1 và những miếng bià rời ghi chú thích từ 1 – 5 .
- Chuẩn bị của HS: 
 + Cấu tạo và chức năng dây thần kinh tủy
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 
 1/ Ổn định lớp
 2/ KTBC ( 5 p)
 (?) Nêu cấu tạo và chức năng của tuỷ sống?
 3 / Bài mới: ( 30 p)
 * Mở bài: Tiết trước chúng ta đã nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống. Dây thần kinh tuỷ có cấu tạo và chức năng như thế nào? chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.
* HĐ 1: Cấu tạo của dây thần kinh tủy ( 15 phút)
- Mục tiêu: Hs biết được cấu tạo của dây thần kinh tủy
- Cách tiến hành
Hoạt động gv
Hoạt động hs
-Treo tranh 442, 45.1; GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK quan sát hình 44.2 , 45.1 à Trả lời câu hỏi : 
Trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy ?
-GV hoàn thiện kiến thức 
-Gv treo tranh câm hình 45.1 , goị học sinh lên dán các mảnh bià chú thích vào tranh .
- Gv nhận xét, đưa đáp đúng
-Học sinh quan sát kỹ hình , đọc thông tin trong SGK trang 142 à Tự thu thập thông tin .
-Một học sinh trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy , lớp bổ sung .
Có 31 đôi dây thần kinh tủy .
Mỗi dây thần kinh tủy gồm 2 rễ :
Rễ trước : Rễ vận động 
Rễ sau : rễ cảm giác 
- Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt à dây thần kinh tủy
- Một vài học sinh lên dán trên tranh câm , lớp nhận xét bổ sung .
- Hiểu, ghi bài
Tiểu kết:
-Có 31 đôi dây thần kinh tủy .
-Mỗi dây thần kinh tủy gồm 2 rễ :
Rễ trước : Rễ vận động 
Rễ sau : rễ cảm giác 
- Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt à dây thần kinh tủy
* HĐ 2: Chức năng của dây thần kinh tủy ( 15 phút)
- Mục tiêu : Thông qua thí nghiệm , học sinh rút ra được kết luận về chức năng của dây thần kinh tủy .
- Cách tiến hành
Hoạt động gv
Hoạt động hs
- Treo tranh các rễ tủy 45-2 cho hs quan sát
-Gv yêu cầu học sinh nghiên cứu thí nghiệm đọc kỹ bảng 45 SGK trang 143 à rút ra kết luận : 
Chức năng của rễ tủy ?
Chức năng của dây thần kinh Tủy ?
- GV hoàn thiện lại kiến thức . 
- Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?
- Gv chốt lại ý
- Quan sát tranh nhận biết các rễ tủy
- Học sinh đọc kỹ nội dung thí nghiệm và kết quả ở bảng 45 SGK trang 143 à thảo luận nhóm à rút ra kết luận về chức năng của rễ tủy 
- Đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác bổ sung .
+ Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)
+ Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm )
+ Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau à dây thần kinh tủy là dây pha .
- Dây dẫn cảm giác và vận động
- Hs ghi bài
Tiểu kết:
 - Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)
 - Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm )
 - Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau à dây thần kinh tủy là dây pha .
4/ Kiểm tra- đánh giá
1 . Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy ? 
2. Làm câu hỏi 2 SGK ( trang 143 ) 
	Gợi ý : 
	Kích thích mạnh lần lượt các chi : 
Nếu không gây co chi nào à rễ sau ( rễ cảm giác ) chi đó bị đứt 
Nếu chi nào co à Rễ trước ( Rễ vận động ) vẫn còn 
Nếu chi đó không co ; các chi khác co à rễ trước ( rễ vận động ) của chi đó đứt 
5/ HDVN:
-Học bài và trả lời câu hỏi SGK 
-Đọc trước bài 46 
-Kẻ bảng 46 ( trang 145) vào vở bài tập .

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 45. Dây thần kinh tủy (2).doc