Tiết 49, Bài 55: Sơ đồ điện - Năm học 2007-2008

I- MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh phải:

 - Hiểu được khái niệm sơ đồ, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện

 - Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà

 - Rèn luỵên kỹ năng đọc sơ đồ nguyrn lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện

 II- CHUẨN BỊ

 1- Chuẩn bị của giáo viên

 - Bảng ký hiệu sơ đồ điện

 - Mô hình mạch điện trên bảng

 - Bảng phụ, phiếu học tập

 2- Chuẩn bị của học sinh

 - Nghiên cứu trước bài 55

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 1356Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 49, Bài 55: Sơ đồ điện - Năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ : 49
Ngày /4/2008
Bài 55
Sơ đồ điện
	I- Mục tiêu: Sau bài học này học sinh phải:
	- Hiểu được khái niệm sơ đồ, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện
	- Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà
	- Rèn luỵên kỹ năng đọc sơ đồ nguyrn lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện
	II- Chuẩn bị
 1- Chuẩn bị của giáo viên
	- Bảng ký hiệu sơ đồ điện
	- Mô hình mạch điện trên bảng
	- Bảng phụ, phiếu học tập
 2- Chuẩn bị của học sinh
	- Nghiên cứu trước bài 55
	III- Tiến trình bài dạy
 1 –ổn định tổ chức lớp: Giáo viên chia lớp thành nhóm theo bàn
 2- Bài cũ:
	HS1: Em hãy nêu công dụng và cấu tạo , nguyên lý làm việc cảu cầu chì ?
 Sau khi học sinh trả lời giấo viên nhận xét và cho điểm
 3 Bài mới
 GV: Một mạch điện hay một mạng điện bao gồm nhiều phần tử được nối với nhau theo một quy luật nhất định. Để thể hiện đựơc mạch điện đơn giản hơn và cho mọi người cùng hiểu về mạch điện đó, người ta phải dùng Sơ đồ điện, trong đó các phần tử của mạch điện đựoc biểu diễn bằng các ký hiệu. Đó chính là nội dung của bài học hôm nay.
Hoạt động 1- tìm hiểu khái niệm sơ đồ điện
-GV cho học sinh quan sát h55a,b
? Em có nhận xét gì về 2 hình a,b?
- Giáo viên nhận xét: Từ mạch điện thực tế có thể vẽ lại nhờ các ký hiệu
* Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện
? Em hãy nêu tên các phần tử có trong mạch điện ?
- Sơ đồ điện là gì?
- Hai mạch điện trên là một
- Một mạch là thực tê và một mạch sơ đồ.
HS: Ghi bài
HS trả lời
Hoạt động 2 - tìm hiểu một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện
GV treo tranh - Bảng ký hiệu sơ đồ điện
để HS nghiên cứu
GV gợi ý cho HS để dễ nhớ ta nên phân ký hiệu theo nhóm:- Nhóm nguồn điện
- Nhóm dây dẫn
- Nhóm các thiết bị
- Nhóm các đồ dùng điện
HS chú ý vẽ lại theo nhóm cho dễ nhớ
Hoạt động 3 - Phân loại sơ đồ điện
Giáo viên phân nhóm học sinh theo bàn và phát phiếu học tập cho các nhóm, để cho học sinh làm theo yêu cầu trong phiếu.
Phiếu học tập có mẫu như sau:
Phiếu học tập
Bài 55: Sơ đồ điện
Nhóm số:  Lớp:
Bài 1
? Em hãy quan sát sơ đồ minh hoạ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp mạch điện, từ đó chỉ ra đặc điểm và công dụng của mỗi loại sơ đồ rồi điền vào bảng sau:
Sơ đồ
 Sơ đồ minh hoạ
Đặc điểm
Công dụng
Sơ đồ nguyên lý
A
O
.
.
.
.
.
.
Sơ đồ lắp đặt
A
O
.
.
.
.
.
.
	Trong khi học sinh làm giáo viên theo dõi và gợi ý để học sinh thực hiện
	Câu hỏi gợi ý:
	?Em hãy chú ý quan sát mối liên hệ về điện và vị trí lắp đặt cảu các phần tử trong mạch điện của hai sơ đồ trên có điểm gì khác nhau ?
	? Cách nhận biết sơ đồ lắp một cách dễ nhất là gì ?
	Sau khi cả lớp làm xong GV gọi đại diện các nhóm trả lời, gọi nhóm khác nhận xét à GV nhận xét và treo bảng phụ kết quả trong phiếu, nhấn mạnh khái niệm, công dụng của hai loại sơ đồ trên.
	IV- Củng cố bài
	+ GV gọi 2 hs nhắc lại đặc điểm và công dụng của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp
	+ GV yêu cầu học sinh làm bài tập số 2 trong phiếu học tập
Bài 2:
A
O
 ? Em hãy quan sát các sơ đồ sau, phân tích và chỉ rõ sơ đồ nào là sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ?
A
O
A
O
1. Sơ đồ. 2. Sơ đồ. 3. Sơ đồ.
.. .. 
A
O
4. Sơ đồ.. 5. Sơ đồ..
.. 
	Sau khi học sinh làm xong giáo viên treo đáp án và yêu cầu các nhóm đổi chéo bài chấm điểm à Giáo viên thu bài và nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 55. Sơ đồ điện.doc