Tiết 5, Bài 5: Quan sát tế bào và mô - Nguyễn Phi Sang

1. kiến thức:

- chuẩn bị được tiêu bản tạm thời mô cơ vân.

- quan sát và vẽ các tế bào trong tiêu bản đã làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng (mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm màng sinh chất, tế bào chất và nhân.

- phân biệt được điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết.

2. kỹ năng:

- rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi, kĩ năng mổ, tách tế bào.

3.thái độ:

- giáo dục ý thức nghiêm túc, bảo vệ máy, vệ sinh phòng học sau khi làm.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 1182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 5, Bài 5: Quan sát tế bào và mô - Nguyễn Phi Sang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 5: THỰC HÀNH
QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ
Tiết : 5
Ngày dạy: / / 
I. Mục Tiêu.
1. Kiến thức:
- Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời mô cơ vân.
- Quan sát và vẽ các tế bào trong tiêu bản đã làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng (mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. Phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm màng sinh chất, tế bào chất và nhân.
- Phân biệt được điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi, kĩ năng mổ, tách tế bào.
3.Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, bảo vệ máy, vệ sinh phòng học sau khi làm.
II. CHUẨN BỊ.
- GV:
+ Kính hiển vi, lam kính (2), lamen, bộ đồ mổ, khân lau, giấy thấm, kim mũi mác.
+ 1 ếch đồng sống hoặc bắp thịt ở chân giò lợn.
+ Dung dịch sinh lí 0,65% NaCl, côngtơhut, dung dịch axit axetic 1%.
+ Bộ tiêu bản: mô biểu bì, mô sụn, mô xương, mô cơ trơn.
- HS: Mỗi tổ 1 con ếch. 
III> PHƯƠNG PHÁP:
- Đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm.
IV > TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- So sánh mô biểu bì, mô liên kết về vị trí và sự sắp xếp các tế bào trong 2 loại mô đó.
- Cơ vân, cơ trơn và cơ tim có gì khác nhau về cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn.
- Nêu đủ sự khác nhau về vị trí và sự sắp xếp các tế bào.
- Khác nhau về cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn.
5 đ
5 đ
3. Bài mới
	GTB: Từ câu hỏi kiểm tra, GV nêu: để kiểm chứng điều đã học, chúng ta tiến hành nghiên cứu đặc điểm các loại tế bào và mô.
Hoạt động của GV&HS
Nội dung
Hoạt động 1: Nêu yêu cầu của bài thực hành
* Mục tiêu: HS nêu được yêu cầu của bài thực hành
- GV gọi 1 HS đọc phần I: Mục tiêu của bài thực hành.
- GV nhấn mạnh yêu cầu quan sát và so sánh các loại mô.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành
* Mục tiêu: HS nêu được cách làm tiêu bản và quan sát vẽ hình.
a. Cách làm tiêu bản mô cơ vân:
- GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung các bước làm tiêu bản.
- Nếu có điều kiện GV hướng dẫn trước cho nhóm HS yêu thích môn học các thao tác thực hiện.
- Phân công các nhóm thí nghiệm.
- Các nhóm tiến hành làm tiêu bản như hướng dẫn, yêu cầu:
+ Lấy sợi thật mảnh.
+ Không bị đứt.
+ Rạch bắp cơ phải thẳng.
+ Đậy lamen không có bọt khí.
- GV hướng dẫn cách đặt tế bào mô cơ vân lên lam kính và đặt lamen lên lam kính.
- Nhỏ 1 giọt axit axetic 1% vào cạnh lamen, dùng giấy thấm hút bớt dd sinh lí để axit thấm dưới lamen.
- GV kiểm tra các nhóm, giúp đỡ nhóm yếu.
- Các nhóm nhỏ axit axetic 1%, hoàn thành tiêu bản đặt trên bàn để GV kiểm tra.
- Yêu cầu các nhóm điều chỉnh kính hiển vi.
- GV kiểm tra kết quả quan sát của HS, tránh nhầm lẫn hay mô tả theo SGK.
Hoạt động 3: Quan sát tiêu bản các loại mô khác
- GV phát tiêu bản cho các nhóm, yêu cầu HS quan sát các mô và vẽ hình vào vở.
- GV treo tranh các loại mô để HS đối chiếu.
Các thành viên lần lượt quan sát, vẽ hình và đối chiếu với hình vẽ SGK và hình trên bảng.
- Các nhóm đổi tiêu bản cho nhau để lần lượt quan sát 4 loại mô. Vẽ hình vào vở.
 I. Mục tiêu:(SGK)
II. Phương tiện dạy học(SGK)
III. Nội dung và cách tiến hành
1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vân
a. Cách làm tiêu bản mô cơ vân:
- Rạch da đùi ếch lấy 1 bắp cơ.
- Dùng kim nhọn rạch dọc bắp cơ ( thấm sạch máu).
- Dùng ngón trỏ và ngón cái ấn lên 2 bên mép rạch.
- Lấy kim mũi mác gạt nhẹ và tách 1 sợi mảnh.
- Đặt sợi mảnh mới tách lên lam kính, nhỏ dd sinh lí NaCl 0,65%.
- Đậy lamen, nhỏ dd axit axetic 1%.
Chú ý: ếch huỷ tuỷ để khỏi nhảy.
b. Quan sát tế bào:
- Thấy được các thành phần chính: màng, tế bào chất, nhân, vân ngang.
2. Quan sát tiêu bản các loại mô khác
- Mô biểu bì: tế bào xếp xít nhau.
- Mô sụn: chỉ có 2 đến 3 tế bào tạo thành nhóm.
- Mô xương: tế bào nhiều.
- Mô cơ: tế bào nhiều, dài.
4. Củng cố và luyện tập:
- GV nhắc nhở HS thu dọn, vệ sinh ngăn nắp, trật tự.
Trả lời câu hỏi:
? Làm tiêu bản cơ vân, em gặp khó khăn gì?
? Em đã quan sát được những loại mô nào? Nêu sự khác nhau về đặc điểm cấu tạo 3 loại mô: mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ.
5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
- Mỗi HS viết 1 bản thu hoạch theo mẫu SGK.
- Ôn lại kiến thức về mô thần kinh.
V > RÚT KINH NGHIỆM
1.Nội dung :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
2.Phương pháp :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
3.Hình thức tổ chức :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thực hành - Quan sát tế bào và mô - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng.doc