Tiết 50, Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng - Năm học 2013-2014

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Biết: Nêu được cấu tạo và chức năng của 2 phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng.

 - Hiểu: Phân biệt được: cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động; chức năng của phân hệ giao cảm và đối giao cảm.

2. Kỹ năng:

 - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:

 - Có ý thức bảo vệ hệ thần kinh, đội mũ bảo hiểm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 - Tranh vẽ phóng to hình 48-1 – 3 (sgk). Bảng phụ ghi ndung bảng 48-1 và 48-2

2. Học sinh:

 - SGK, vở ghi

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 8C. Tiết TKB: Ngày giảng: .tháng năm 2014. Sĩ số: 20. Vắng: .......
TIẾT 50. BÀI 48:
HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
	- Biết: Nêu được cấu tạo và chức năng của 2 phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng. 
	- Hiểu: Phân biệt được: cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động; chức năng của phân hệ giao cảm và đối giao cảm. 
2. Kỹ năng: 
	- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. 
3. Thái độ: 
	- Có ý thức bảo vệ hệ thần kinh, đội mũ bảo hiểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên:
	- Tranh vẽ phóng to hình 48-1 – 3 (sgk). Bảng phụ ghi ndung bảng 48-1 và 48-2 
2. Học sinh:
	- SGK, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
	- Hãy nêu sự phân vùng chức năng của đại não ? Vị trí chất xám và chất trắng ? 
2. Bài mới: 
	* Mở bài
	- Cách phân chia hệ thần kinh theo chức năng như thế nào ? Hệ thần kinh sinh dưỡng được phân thành phân hệ giao cảm và đối giao cảm. 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1:
So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động
- Treo tranh phóng to hình 48-1, 2 yêu cầu học sinh qs, thảo luận nhóm trả lời 2 câu hỏi mục Ñ trong 5’
- Yêu cầu học sinh đại diện phát biểu, bổ sung
- Cá nhân quan sát tranh, thảo luận nhóm 
- Đại diện phát biểu, nghe giáo viên bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trên tranh 
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Bảng so sánh 2 cung phản xạ
Đặc điểm
Cung phản xạ vận động
Cung phản xạ sinh dưỡng
Cấu tạo 
- Trung ương: 
- Hạch thần kinh 
- Đường hướng tâm 
- Đường li tâm 
- Chất xám ở đại não và tủy sống, 
- Không 
- Từ cơ quan thụ cảm đến trung ương 
- Đến thẳng cơ quan phản ứng 
- Chất xám ở trụ não và tủy sống 
- Có 
- Từ cơ quan thụ cảm đến trung ương 
- Quan sợi trước hạch, sợi sau hạch. 
Chức năng
- Điều khiển hoạt động có ý thức
- Điều khiển hoạt động không có ý thức (nội quan). 
HOẠT ĐỘNG 2:
Tìm hiểu về cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
- Treo bảng 48-1. 
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin ô ð, thảo luận nhóm mục Ñ trong 3’ 
+ Nêu sự khác nhau của phân hệ giao cảm và đối giao cảm ? 
- Yêu cầu học sinh đại diện phát biểu, bổ sung
- GV kết luận
- Quan sát tranh theo hướng dẫn
- Nghe giáo viên thuyết trình hoàn chỉnh nội dung trên tranh vẽ. 
- HS trả lời
- Thảo luận nhóm, đại diện phát biểu, bổ sung. 
- HS ghi vở
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
- Gồm phần trung ương nằm trong não, tủy sống và phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh.
- Có 2 phân hệ giao cảm và đối giao cảm: 
* Phân hệ giao cảm: 
- Trung ương nằm ở sừng bên tủy sống (đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III). 
- Các nơron trước hạch qua chuỗi hạch giao cảm rồi đến nơron sau hạch. 
* Phân hệ đối giao cảm: 
- Trung ương thần kinh là các nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống. 
- Các nơron trước hạch qua chuỗi hạch giao cảm (nằm cạnh cơ quan) rồi đến nơron sau hạch. 
² Các sợi trước hạch đều có bao miêlin, còn sợi sau hạch không có. 
HOẠT ĐỘNG 3:
Tìm hiểu chức nang 8 của phân hệ giao cảm và đối giao cảm
- Treo tranh phóng to hình 48-3, bảng 48-2: h.dẫn học sinh quan sát. 
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm mục Ñ trong 3’ 
+ Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm ? Điều đó có ý nghĩa gì với cuộc sống ? 
- GV kết luận
- Quan sát tranh theo hướng dẫn
- Thảo luận nhóm, đại diện phát biểu, bổ sung. 
- Nghe giáo viên thuyết trình hoàn chỉnh nội dung trên tranh vẽ. 
- HS ghi vở
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
- Nhờ tác dụng đối lập của 2 phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm mà giúp điều hòa được hoạt động của các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim, các tuyến).
3. Củng cố: 
- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa. 
4. Dặn dò: 
- Xem trước nội dung bài 49 
- Đọc mục “Em có biết”.
g b ò a e

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng (2).doc