Tiết 50, Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng - Nguyễn Thị Thu

I/MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Khai quát chức năng của hệ thần kinh.

2. Kĩ năng:

-Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình

-Kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ:

- Có ý thức vệ sinh bảo vệ hệ thần kinh

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

-Tranh phóng to các hình 48.1,2,3

-Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập

2. Chuẩn bị của Học sinh:

-Kẻ bảng nội dung phiếu học tập vào vở

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 352Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng - Nguyễn Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25	Ngày soạn: 03/03/2013
Tiết: 50	Ngày dạy: 08/03/2013
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I/MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Khai quát chức năng của hệ thần kinh.
2. Kĩ năng:
-Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình 
-Kĩ năng hoạt động nhóm 
3. Thái độ: 
- Có ý thức vệ sinh bảo vệ hệ thần kinh 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
-Tranh phóng to các hình 48.1,2,3 
-Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập 
2. Chuẩn bị của Học sinh:
-Kẻ bảng nội dung phiếu học tập vào vở 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp: 8A1	
 8A2	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp thú ?
3/ Các hoạt động dạy và học:
a. Mở bài: Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào? GV dẫn dắt vào bài 
b. Phát triển bài:
Hoạt động 1: CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 48.1 
+Mô tả đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ của hình A va B.
-GV chốt lại kiến thức 
-HS vận dụng kiến thức đã có kết hợp quan sát hình 
+ Nêu được đường đi của xung thần kinh trong cung phảnxạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.
-HS trả lời. 
Tiểu kết: Cung phản xạ sinh dưỡng: Khác với cung phản xạ vận động nơ ron li tâm không đi thẳng đến cơ quan mà thông qua một hạch thần kinh sinh dưỡng.
Hoạt động 2: CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GV hướng dẫn học sinh nghiên cứu thông tin SGK quan sát hình 48.3
+Hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo như thế nào? 
-GV yêu cầu HS quan sát lại hình 48.1, 3 đọc thông tin bảng 48.1 tìm ra các điểm sai khác giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm 
-GV gọi 1 HS đọc bảng 48.1 
-HS tự thu nhận thông tin nêu được gồm phần trung ương và phần ngoại biên 
+Trung ương 
+Ngoại biên 
-Đại diện nhóm trình bày đáp án nhóm khác nhận xét bổ sung 
Tiểu kết: 
-Hệ thần kinh sinh dưỡng:
+Trung ương 
+Ngoại biên: Dây thần kinh , hạch thần kinh 
-Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
+Phân hệ thần kinh giao cảm 
+Phân hệ thần kinh đối giao cảm 
Hoạt động 3 :CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-GV hướng dẫn HS quan sát hình 48.3.
+Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò như thế nào trong đời sống ?
-GV hoàn thiện kiến thức 
-HS tự thu nhận và xử lí thôngtin
+Ý nghĩa: Điều hòa hoạt động các cơ quan 
-Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung 
 Tiểu kết: 
-Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có tác dụng đối lập nhau đối với hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng 
-Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa được hoạt động của các cơ quan nội tạng 
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1. Củng cố:
-Dựa vào hình 48.2 trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim lúc huyết áp tăng ?
-Trình bày sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và chức năng của phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3 ?
2. Dặn dò:
-Học bài trả lời câu hỏi SGK 
-Đọc mục “Em có biết “
- Chuẩn bị bài tiếp theo

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng - Nguyễn Thị Thu - Trường THCS Đạ Long – Đam Rông – Lâm Đồng.doc