Tiết 50, Bài 55: Sơ đồ điện - Nguyễn Thành Tâm

I.MỤC TIÊU

-Hiểu được khái niệm, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

-Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.

II.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên

-Bảng ký hiệu sơ đồ điện (để trống phần ký hiệu hoặc phần tên gọi của ký hiệu)

-Mô hình mạch điện chiếu sáng.

2.Học sinh

-Đọc trước bài 55.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 792Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 55: Sơ đồ điện - Nguyễn Thành Tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32
Tiết: 50
Bài 55
SƠ ĐỒ ĐIỆN
I.MỤC TIÊU
-Hiểu được khái niệm, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
-Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
-Bảng ký hiệu sơ đồ điện (để trống phần ký hiệu hoặc phần tên gọi của ký hiệu)
-Mô hình mạch điện chiếu sáng.
2.Học sinh
-Đọc trước bài 55.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Ổn định lớp: 
-Ổn định kỹ luật lớp.
2.Kiểm tra bài cũ:
-Tại sao người ta dùng dây chì để bảo vệ mạch điện khỏi sự cố ngắn mạch?
-Tại sao trong mạng điện, cầu chì được lắp đặt trước các thiết bị khác như cầu dao, công tắc, ổ điện?
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1. Tìm hiểu sơ đồ điện là gì ? (7 phút)
-GV cho HS q/s H55.1 a và b.
-Cho HS thảo luận nhóm:
 +Tại sao cần dùng một sơ điện để biểu thị một mạch điện?
 +Q/s H55.1 cho biết mạch điện gồm những phần tử nào?
-Những phần tử đó trong sơ đồ điện được biểu thị bằng gì?
àGV kết luận về sơ đồ điện.
Hoạt động 2. Tìm hiểu một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện (8 phút)
-GV cho HS làm bài tập nhỏ về ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
-Yêu cầu HS lên bảng vẽ những phần thiếu lên bảng ký hiệu mà GV đã chuẩn bị sẵn.
-Cho HS thảo luận theo nhóm: Phân loại các ký hiệu theo từng nhóm sau:
 +Nhóm ký hiệu nguồn điện.
 +Nhóm ký hiệu dây dẫn điện.
 +Nhóm ký hiệu thiết bị điện.
 +Nhóm ký hiệu đồ dùng điện.
Hoạt động 3.
 Hình 55.2 
-GV cho HS q/s H55.2 và H55.3.
-Cho HS thảo luận nhóm:
 +Thế nào là mối liên hệ về điện giữa các phần tử?
 +Thế nào là biểu thị vị trí, cách lắp đặt giữa các phần tử trong mạch điện?
àGV KL về đặc điểm của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, so sánh 2 sơ đồ để thấy rõ sự khác nhau của chúng.
-Cho HS thảo luận nhóm làm bài tập nhỏ trang 191.
-Phân tích và chỉ ra sơ đồ nào trong H55.4 là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt.
-HS quan sát hình.
-HS thảo luận nhóm.
-Để thể hiện mạch điện đơn giản hơn. 
-Gồm: nguồn điện, Ampe kế, 2 bóng đèn, khóa K.
-Biểu thị bằng các ký hiệu theo một quy ước chung thống nhất.
-HS lên bảng hoàn thành bảng ký 
hiệu mà GV đã chuẩn bị sẵn.
-HS thảo luận theo nhóm và lên bàng trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS làm bài tập.
HS lên bảng vẽ hình.
- HS thảo luận nhóm
 Hình 55.3
-HS thảo luận nhóm.
-Là các phần tử được nối với nhau.
-Cho biết vị trí của các phần tử trong mạch điện được nối với nhau như thế nào.
-Học sinh thảo luận nhóm.
+Sơ đồ nguyên lý: a và c
+Sơ đồ lắp đặt: b và d
1.Sơ đồ điện là gì?
-Là hình biễu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.
Hình 55.1a
Hình 55.1b
2.Một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện
3.Phân loại sơ đồ điện
1.Sơ đồ nguyên lý
-Đặc điểm: chỉ nêu lên mối liên hệ về điện của các phần tử.
-Công dụng: Dùng để tìm hiểu nguyên lý làm việc của các mạch điện.
2.Sơ đồ lắp đặt 
-Đặc điểm: Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử.
-Công dụng: Dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạch điện.
4.Củng cố: (4 phút)
-HS trả lời câu hỏi trong SGK trang 192.
5. Yêu cầu về nhà: (1 phút)
-Học bài 55, xem trước nội dung bài thực hành 56-57.
-Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và dụng cụ theo nội dung bài cho tiết thực hành sau.
-Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
-Hoàn thành các câu hỏi SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 55. Sơ đồ điện - Nguyễn Thành Tâm - Trường THCS Hòa Bình.doc