Tiết 50, Bài 56+57: Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí - Lắp đặt mạch điện

I. Mục tiêu:

 - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.

 - Hiểu được cách vẽ sơ đồ mạch điện.

 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ nguyên lý ở bài thực hành trước.

 - Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.

 - Làm việc khoa học, nghiêm túc, chính xác, an toàn điện.

 II.Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Nghiên cứu SGK bài 57, một số sơ đồ mạch điện cơ bản

 - Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng nổi và ngầm.

 - HS: Đọc và xem trước bài.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 1586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 56+57: Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí - Lắp đặt mạch điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày: 
Tiết 50 ; Tuần: 32
Bài 56 + 57
TH vẽ sơ đồ nguyên lí - lắp đặt mạch điện
	I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.
	- Hiểu được cách vẽ sơ đồ mạch điện.
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ nguyên lý ở bài thực hành trước.
	- Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.
	- Làm việc khoa học, nghiêm túc, chính xác, an toàn điện.
	II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu SGK bài 57, một số sơ đồ mạch điện cơ bản
	- Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng nổi và ngầm.
	- HS: Đọc và xem trước bài.
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức 2/: 
- Lớp 8A:Ngày: / / 2010 Tổng số:. Vắng:
- Lớp 8B:Ngày: / / 2010 Tổng số:. Vắng:
- Lớp 8C:Ngày: / / 2010 Tổng số:. Vắng:
Hoạt động của GV và HS
T/g
	Nội dung ghi bảng	
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
HĐ1.Tìm hiểu sự chuẩn bị và nêu mục tiêu của bài thực hành.
GV: Chia lớp thành 4 nhóm.
- Các nhóm cử nhóm trưởng để điều hành nhóm và kiểm tra việc chuẩn bị bào cáo thực hành.
GV: Nêu mục tiêu cần đạt được
HĐ2. Nội dung và trình tự thực hành.
GV: Cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm 1 cầu dao, 1 cầu chì, 1 công tắc và 2 bóng đèn.
GV: Hướng dẫn học sinh phân tích mạch điện.
- Phân tích mạch điện xoay chiều và 1 chiều.
- Phân tích dây pha và dây trung tính.
- Các kí hiệu điện.
GV: Cho học sinh ôn lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt.
GV: Yêu cầu học sinh lắp đặt theo các bước:
- Xác định đường dây nguồn
- Xác định vị trí đèn, bảng điện.
- Xác định vị trí thiết bị đóng, cắt.
- Nối dây theo sơ đồ nguyên lý
- Kiểm tra sơ đồ nguyên lý.
4. Củng cố:
GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động.
GV: Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học.
3/
35/
3/
I. Chuẩn bị
- SGK
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1.Vẽ sơ đồ nguyên lý.
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
	5. Hướng dẫn về nhà 2/:
- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Đọc và xem trước bài 58 chuẩn bị dụng cụ: bóng điện, tua vít, các thiết bị điện...
Tuần:33 
Soạn ngày: 25 / 4 /2006
Giảng ngày:.//2006
Tiết: 66
Bài 58. thiết kế mạch điện
	I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.
	- Hiểu được cách vẽ sơ đồ mạch điện.
	- Hiểu được các bước thiết kế mạch điện.
	- Thiết kế được một mạch điện chiếu sáng đơn giản.
	- Làm việc khoa học, nghiêm túc, chính xác, an toàn điện.
	II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu SGK bài 58, tranh sơ đồ mạch điện hình 58.1
	- Chuẩn bị: Phiếu học tập các bước thiết kế mạch điện.
	- HS: Đọc và xem trước bài.
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức 2/: 
- Lớp 8A:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng:
- Lớp 8B:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng:
Hoạt động của GV và HS
T/g
	Nội dung ghi bảng	
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
HĐ1: Tìm hiểu cách thiết kế mạch điện.
GV: Trước khi lắp đặt mạch điện ta cần phải làm gì?
HS: Trả lời
GV: Thiết kế mạch điện để làm gì?
HS: Trả lời
HĐ2: Tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện.
GV: Hướng dẫn học sinh trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì?
Bước 2: Đưa ra phương án thiết kế và lựa chọn mạch điện thích hợp.
Bước 3: Chọn thiết bị điện và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.
GV: Mạch điện bạn nam cần lắp đặt có những đặc điểm gì?
HS: Trả lời
Bước 4: GV hướng dẫn học sinh lắp thửi và kiểm tra mạch điện.
GV: Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm. Đại diện các nhóm nhận xét chéo. 
4. Củng cố.
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.
Nhận xét đánh giá giờ học
3/
5/
30/
3/
1.Thiết kế mạch điện là gì?
- Xác định được nhu cầu sử dụng điện.
- Các phương án thiết kế, lựa chọn.
- Lắp thửi và kiểm tra.
2. Trình tự thiết kế mạch điện.
- Vẽ sơ đồ hình 58.1 lên bảng.
- Xác định nhu cầu thiết kế mạch điện là xác định nhu cầu sử dụng mạch điện.
- Lựa chọn sơ đồ 4
- Đặc điểm 1: dùng 2 bóng đèn sợi đốt.
- Đặc điểm 2: Đóng cắt riêng biệt.
- Đặc điểm 3: Chiếu sáng bàn học và giữa phòng.
- Đối với bóng giữa phòng: 220V 100W.
- Bòng phờng học: 220 V – 25 W
	5. Hướng dẫn về nhà 3/:
	- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK.
	- Đọc và xem trước bài 59 SGK chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: Pin, cầu chì, công tắc... để giờ sau TH.	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 56. Thực hành - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện (2).doc