Tiết 50, Bài 58: Thiết kế mạch điện - Năm học 2012-2013

I- Mục tiu:

 + Hiểu được các bước thiết kế một mạch điện.

 + Tự thiết kế đước một mạch điện đơn giản.

 + Có ý thức tìm hiểu để tự thực hành thiết kế mạch điện sao cho vị trí các đồ

 dùng hợp lí tránh thất thoát điện góp phần tiết kiệm điện năng, .

II- Chun bi:

 +GV: Tìm hiểu bài 58 ( sgk, sgv ),tranh vẽ 1 mạng điện trong nhà.

 + HS: Ôn kiến thức vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.

 

doc 5 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 1487Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 58: Thiết kế mạch điện - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 33
Ngày soạn: 08/ 04/ 2013
Ngày d ạy: 15/ 04/ 2013
 Tiết 50 § 58 : Thiết kế mạch điện.
I- Mục tiêu:
 + Hiểu được các bước thiết kế một mạch điện.
 + Tự thiết kế đước một mạch điện đơn giản.
 + Có ý thức tìm hiểu để tự thực hành thiết kế mạch điện sao cho vị trí các đồ
 dùng hợp lí tránh thất thốt điện gĩp phần tiết kiệm điện năng, .
II- Chuån bi: 
 +GV: Tìm hiểu bài 58 ( sgk, sgv ),tranh vẽ 1 mạng điện trong nhà.
 + HS: Ôân kiến thức vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.
III- Hoạt động dạy và học:
 Hoạt động của Giáo viên.
 Hoạt động của Học sinh.
 Nội dung.
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài. ( 8 ph)
*GV: nêu câu hỏi k/ tra 2HS.
+ Thế nào là sơ đồ nguyên lí. Sơ đồ lắp đặt 1 mạch điện nhà.
+ Vẽ sơ đồ 1 mạch điện gồm 1 thiết bị bảo vệ nguồn điện sinh hoạt gia đình, 2 bóng đèn sợi đốt mắc // có cơng tắc điều khiển riêng.
+GV: nhận xét, cho điểm, đặt vấn đề:
+Để có 1 mạch điện trước khi lắp đặt ta cần phải làm gì? 
*HS1: phát biểu như sgk.
+HS2: vẽ sơ đồ.
 U = 220 V 
+HS:Thảo luận có thể trả lời: +Trước khi lắp đặt mạch điện ta cần phải thiết kế mạch điện. 
+Lớp nhận xét.
*Sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
+Vẽ sơ đồ nguyên lí 1 mạch điện.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu về thiết kế mạch điện ( 15 ph )
*GV: hướng dẫn HS rút ra kết luận về thiết kế mạch điện.
+ GV hướng dẫn để Hs tìm hiểu các nội dung của thiết kế mạch điện. 
+Khi chọn các phần tử để lắp vào mạch ta cần chú ý điều gì để tiết kiệm điện năng?
+GV: nhận xét, kết luận.
*HS: thảo luận về thiết kế mạch điện 
+ Là các công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện.
+HS thảo luận tìm hiểu 4 nội dung của thiết kế mạch điện qua việc nghiên cứu sgk tr 197.
+HS: thảo luận theo nhĩm, trả lời.
- Chú ý SLKT phù hợp chức năng
Cần sử dụng của các đồ dùng.
-Vị trí lắp đặt hợp lí để tiết kiệm nguyên vật liệu, tránh hao phí điện trên đường dây.
-Bảo đảm an tồn điện, chắc, đẹp, dể kiểm tra và sửa chữa.
+Lớp nhận xét, bổ sung
1. Thiết kế mạch điện là gì? (Sgk tr 197)
a) Là các công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện.
b) Nội dung:
+ Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện.
+Đưa ra và lựa chọn phương án thích hợp.
+Xác định các phần tử cần thiết để lắp mạch.
+Lắp ,thử, kiểm tra.
 Hoạt động 3: Tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện ( 15 ph )
*GV: hướng dẫn Hs tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện. 
+GV hướng dẫn Hs lựa chọn phương án thiết kế hợp lí qua 4 sơ đồ Hình 58.1 tr 197 sgk.
+Dùng bảng phụ đưa hình 58,1 sgk lên bảng.
+Hãy chọn mạch điện thích hợp với yêu cầu của thiết kế?
+Mạch điện bạn Nam cần lắp đặt cĩ những đặc điểm gì?
+Mạch điện được mắc như thế nào? Và có những phần tử nào?
 ~ ~
 220 V 
 ~ 
 220 V 
+Hãy thực hiện bước 3?
+GV nhận xét bước 3.
+Bước sau cùng ta phải làm gì?
+GV: nhận xét, kết luận.
*HS: nghien cứu sgk tìm hiểu bước 1 tr 197 sgk.
+HS: Lớp nghiên cứu Hình 58.1
Thảo luận theo nhĩm tìm phương án thích hợp.
+HS trả lời sự lựa chọn của mình.
Hình 3 là thích hợp vì cĩ các đặc điểm là:
+ Mạch cĩ 2 bĩng đèn sợi đốt mắc //
+Mỗi bĩng sử dụng cơng tắc riêng.
 ~
 220 V 
+HS thực hiện bước 3: 
-Chọn bĩng 220 V – 60 làm đèn để bàn học.
-Loại bĩng 220 V – 75 W làm đèn chiếu sáng trong phịng.
-Cần 1 số m dây dẫn,2 cơng tắc 2 cực, 1 cầu chì.
+HS: sau cùng ta phải thử vận hành mạch điện và kiêm tra sự an tồn của mạch điện.
+HS: nhận xét.
2. Trình tự thiết kế mạch điện 
-Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì?
-Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế và lựa chọn phương án hợp lí.thích hợp cho mạch điện.
 ~
 220 V
-Bước 3:chọn các thiết bị và các đồ dùng thích hợp.
-Bước 4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc cĩ đúng mục đích thiết kế khơng?
 Hoạt động 4: Củng cố. ( 5 phút )
* GV: cho HS đọc phần ghi nhớ tr 198 sgk, yêu cấu HS lớp ghi vỡ.
+HS: lớp trả lời các câu hỏi cuối bài.
+GV tổng kết, chốt lại nội dung và trình tự thiết kế mạch điện.
+HS đọc ghi nhớ sgk.
+ Lớp ghi vỡ.
+Trả lời các câu hỏi.
+ Nhận xét, bổ sung.
+Lớp theo dõi, lắng nghe.
*Ghi nhớ ( sgk )
*Câu hỏi.
 Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà. ( 2 phút )
 + Học kỹ các bước thiết kế mạch điện.
	 + Trả lời các câu hỏi cuối bài.
	 + Đọc trước và chuẩn bị theo yêu cầu của tiết thực hành.
	 + Các tổ chuẩn bị kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành sgk tr 201.
IV- Rút kinh nghiệm:
TuÇn 34
Ngày soạn: 15/ 04/ 2013
Ngày dạy: 22/ 04/ 2013
 Tiết 50: Thực hành thiết kế mạch điện.
I- Mục tiêu:
 + Vận dụng được các bước thiết kế một mạch điện.
 + Tự thiết kế đước một mạch điện đơn giản.
 + Có ý thức tìm hiểu để tự thực hành thiết kế mạch điện, bố trí các thiết bị và đồ dùng
 điện hợp lý nhằm giảm bớt sự thất thốt năng lượng. tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn
 vệ sinh mơi trường xung quanh nơi thực hành.
II- Chuẫn bi: 
 + GV: Tìm hiểu bài 58 ( sgk, sgv ),tranh vẽ 1 mạng điện trong nhà.
 + HS: Ôân kiến thức vẽ sơ đồ nguyên lí và trình tự thiết kế 1 sơ đồ lắp đặt.
III- Hoat động thực hành:
 Hoạt động của Giáo viên.
 Hoạt động của Học sinh.
 Nội dung.
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài. ( 5 ph )
* GV: kiểm tra1HS.
+ Thế nào là thiết kế mạch điện?
+ Nêu các bước thiết kế mạch điện?
+ GV: nhận xét, cho điểm nêu:
+ Để lắp 1 mạch điện theo ý muốn ta cần phải làm gì? 
*HS1: phát biểu như sgk. 
+Lớp nhận xét.
*Thiết kế mạch điện là gì?
+Trình tự các bước thiết kế mạch điện? 
 Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. ( 5 ph )
* GV yêu cầu các nhĩm kiểm tra lại các vật liệu, dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.
+ GV nhận xét sự chuẩn bị của các tổ.Nêu yêu cầu và nội dung thực hành.
*HS lớp tổ chức kiểm tra chéo nhau.
+Báo cáo sự chuẩn bị thiếu sĩt nếu cĩ, bổ sung các thiếu sĩt, sẵn sàng thực hành.
*Dụng cụ chuẩn bị:
+ Nguồn điện 1 chiều.
+ Cầu chì, cơng tắc, bĩng đèn, dây dẫn.
+kìm,dao, tua vit,băng các điện, bảng nhựa
+Mẫu báo cáo th.hành.
 Hoạt động 3: Nội dung và trình tự thực hành. ( 25 ph )
* GV: yêu cầu mỗi nhĩm tự đưa ra 1 mạch điện chiếu sáng đơn giản để thiết kế, lắp đặt. 
+ Hãy vẽ 1 sơ đồ nguyên lí của mạch điện đĩ.
 + GV: cho các nhĩm trình bày sơ đồ nguyên lí của nhĩm mình. 
+ Nhân xét, bổ sung các sai sĩt nếu cĩ. Sau đĩ cho các nhĩm thực hiện 2 bước tiếp theo.
+Dể tiết kiêm nguyên vật liêu thì đường dây dẫn phải lắp đặt thế nào ?
+ Cần kiểm tra vấn đề gì để bảo đảm an tồn điện.
+ Chọn đồ dùng thế nào cho phù hợp để tiết kiệm năng lượng.
+Cho lớp lắp mạch điện.
+Yêu cầu các nhĩm sau khi kiểm tra mạch điện xong phải cho GV xem lại rồi mới được vận hành.
+ Khi đĩng điện, mạch của tổ nào đèn khơng sáng, GV yêu cầu tổ đĩ thảo luận trả lời câu hỏi tình huống như sgk.Hình 59.1
+ Quan sát, kiểm tra, theo dõi các tổ hoạt động.
+ Đưa sơ đồ mẫu để đối chiếu.
+ GV nhận xét, trả lời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành của các tổ.
*HS: các nhĩm thảo luận thực hiện theo yêu cầu của GV.
+Các nhĩm tự vẽ sơ đồ trình bày phương án của mình.
+Các nhĩm trình bày sơ đồ, ví dụ như sơ đồ sau đây:
+HS nhận xét, thống nhất các sơ đồ nguyên lí của nhau.
+ Thực hiện bước 3.
+ Thực hiện bước 4.
+ Lớp vẽ sơ đồ lắp đặt
+ Chú ý cách tiết kiệm dây dẫn.
+ Chọn đồ dùng thích hợp.
+ Các nhĩm tiến hành lắp đặt mạch điện theo sơ đồ mà tổ đã thiết kế của tổ mình.
+ Cho GV kiểm tra trước khi vận hành mạch điện.
+ Đĩng điện, xử lí tình huống khi mạch khơng vận hành.
+ Nhĩm trả lời câu hỏi tình huống Hình 59.1 sgk.
+ Lớp quan sát sơ đồ mẫu, nhận xét bổ sung chéo nhau..
Trình tự thực hành 
-Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì?
-Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế và lựa chọn phương án hợp lí.
(Dựa trên đồ ngyên lí )
- Bước 3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.
-Bước 4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc cĩ đúng mục đích thiết kế khơng?
a) Vẽ sơ đồ lắp đặt.
b) Tính tốn vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cần thiết.
c) Lắp mạch điện.
d) Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu thiết kế.
 Hoạt động 4: Báo cáo kết quả, củng cố kiến thức ( 8 ph ) 
+ GV: cho HS hoàn thành báo cáo thực hành, tự đánh giá tiết thực hành của nhóm mình sau đó cho HS kiểm tra chéo
+ Giáo viên nhận xét kết quả và thái độ thực hành của mỗi nhóm.
+ Cho các nhóm thu dọn dụng cụ, vệ sinh chỗ của mình.
+ Nhận xét ý thức tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn vệ sinh xung quanh nơi thực hành.
+ GV thu bảng báo cáo của các tổ, dặn dị.
+HS các nhĩm độc lập hồn thành mẫu báo cáo kết quả thực hành.
+Tổ chức kiểm tra chéo nhau.
+Tự nhận xét đánh giá tổ và nhận xét tổ bạn.
+Lớp nghe GV nhận xét.
+Các nhĩm thu dọn dụng cụ thực hành.
+Nộp bảng báo cáo thực hành của nhĩm mình.
*Hồn thành bảng báo cáo thực hành.
+Nhận xét, đánh giá.
+Vệ sinh
	 Hoạt động 5: Dặn dò: (2 phút) 
 + GV lưu ý HS hoàn chỉnh bài thực hành.
 + GV căn dặn HS chuẩn bị tiếp bài: “Ôn tập”
 + Giới hạn chương học, ơn tập, căn dặn ..để hồn thành 
 tốt bài kiểm tra HK 2.
IV- Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 58. Thiết kế mạch điện (3).doc