Tiết 50: Đại não - Đỗ Văn Kiên

- Trụ não tiếp liền với tuỷ sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não là Trụ não gồm . , và . Não giữa gồm ở mặt trước và ở mặt sau - Phía sau trụ nãolà . .

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50: Đại não - Đỗ Văn Kiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo tham dự hội giảng Môn sinh học 8Gv: Đỗ văn kiênTrường Trung Học cơ sở Thanh Bình nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo tham dự hội thi xây dựng Bài giảng điện tử huyện Chương mỹ năm 2009 THANH BèNHKiểm tra bài cũ :Điền các từ thích hợp vào chỗ trống sau:- Trụ não tiếp liền với tuỷ sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não là  Trụ não gồm . ,  và . Não giữa gồm  ở mặt trước và  ở mặt sau - Phía sau trụ nãolà . .não trung giannão giữacầu nãohành nãocuống nãocủ não sinh tưtiểu nãotiết 50: đại nãoTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:Mời cỏc em hóy xem đoạn băng sau(quan sỏt mụ hỡnh) và cho biết:- Vị trớ: Nằm phớa trờn nóo trung gian- Vị trớ của đại nóo?- Em cú nhận xột gỡ về sự phỏt triển của đại nóo so với tiểu nóo và nóo trung gian?- Đại nóo phỏt triển, che lấp cả nóo trung gian và nóo giữaTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:Hỡnh: Đại nóoTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:Cỏc em quan sỏt cỏc hỡnh sau:Khe nóoThựy chẩmKhỳc cuộn nóoRónh liờn bỏn cầuThựy trỏnThựy đỉnhHỡnh 47.1: Nóo bộ nhỡn từ trờn Thựy thỏi dươngThựy trỏnRónh đỉnhRónh thỏi dươngThựy đỉnhHỡnh47.2: Bỏn cầu nóo trỏiThựy chẩmĐường liờn bỏn cầuCỏc nhõn nềnĐường dẫn truyền xuốngChất xỏmNơi bắt chộo của đường dẫn truyền xuốngHỡnh47.3: Cỏc đường dẫn truyền trong chất trắng của đại nóoBề mặt đại nóo được phủ bởi một lớp chất xỏm làm thành vỏ nóo. Bề mặt của đại nóo cú nhiều nếp gấp, đú là cỏc...vàlàm tăng diện tớch bề mặt vỏ nóo (nơi chứa thõn của cỏc nơron) lờn tới 2300-2500cm3. Hơn 2/3 vỏ nóo nằm trong cỏc khe và rónh. Vỏ nóo chỉ dày khoảng 2-3mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là cỏc tế bào hỡnh thỏp. Cỏc rónh chia mỗi nủa đại nóo ra làm cỏc thựy. Rónh đỉnh ngăn cỏch thựyvà thựy; Rónh thỏi dương ngăn cỏch thựy trỏn với Trong cỏc thựy, cỏc khe đó tạo thành cỏc hồi hay khỳc cuộn nóo. Dưới vỏ nóo là., trong đú chứa cỏc nhõn nền (nhõn dưới vỏ)Thựy đỉnhThựy trỏnKhe nóoThựy chẩmThựy thỏi dươngThựy trỏnRónh đỉnhRónh thỏi dươngThựy đỉnhThựy đỉnhThựy chẩmKhỳc cuộn nóoRónh liờn bỏn cầukhe(1)(2)rónh(3)trỏn(5)thựy thỏi dương(4)đỉnh(6)chất trắngBài tậpTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:- Vị trớ: Nằm phớa trờn nóo trung gian- Đại nóo phỏt triển, che lấp cả nóo trung gian và nóo giữaQua bài tập và mục em cú nhận xột gỡ về hỡnh dạng cấu tạo ngoài của đại nóo?Thựy trỏnThựy chẩmThựy thỏi dươngThựy trỏnRónh đỉnhRónh thỏi dươngThựy đỉnhThựy đỉnhThựy chẩmKhỳc cuộn nóoRónh liờn bỏn cầuKhe nóo- Nhờ cỏc khe và rónh ở đại nóo mà tạo thành khỳc cuộn, làm tăng diện tớch bề mặt nóo (tiến húa)- Đại nóo gồm hai nửa ( hai bỏn cầu đại nóo)- Mỗi bỏn cầu nóo cú rónh sõu chia bỏn cầu nóo thành 4 thựy: trỏn, đỉnh, chẩm, thỏi dương.Qua bài tập và mục em cú nhận xột gỡ về cấu tạo trong của đại nóo?1. Cấu tạo ngoài:Đường liờn bỏn cầuCỏc nhõn nềnĐường dẫn truyền xuốngChất xỏmNơi bắt chộo của đường dẫn truyền xuống2. Cấu tạo trong gồm 2 phần: Chất xỏm bao bọc ở ngoài làm thành vỏ nóo dày khoảng 2-3 mm gồm 6 lớp. Là trung tõm của cỏc phản xạ cú điều kiện Chất trắng ở trong, cú cỏc nhõn nền. Là cỏc đường thần kinh nối cỏc phần của ỏ nóo ới nhau, ỏ nóo ới cỏc phần của bộ nóo Tiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của bộ nóo:II. Sự phõn vựng chức năng của đại nóoCỏc em xem đoạn băng sau:Tiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của bộ nóo:II. Sự phõn vựng chức năng của đại nóoCỏc em hóy quan sỏt H.47.4Thựy trỏnRónh thỏi dươngVựng vị giỏcThựy thỏi dươngRónh đỉnhThựy đỉnhThựy chẩmTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:II. Sự phõn vựng chức năng của đại nóoDựa vào mục thụng tin, đối chiếu với H.47.4 hoàn thành bài tập sau, bằng cỏch chọn cỏc số tương ứng với cỏc vựng chức năng điền vào ụ trống trong bảng sau:Vựng cảm giỏcVựng vận độngVựng hiểu tiếng núiVựng hiểu chữ viếtVựng vận động ngụn ngữVựng vị giỏcVựng thớnh giỏcVựng thị giỏcThựy trỏnRónh thỏi dươngVựng vị giỏc(8)Thựy thỏi dươngRónh đỉnhThựy đỉnhThựy chẩm1256437H.47.4: Cỏc vựng chức năng của vỏ nóoVựng cảm giỏcVựng thị giỏcVựng vận độngVựng hiểu tiếng núiVựng hiểu chữ viếtVựng vận động ngụn ngữVựng thớnh giỏcTiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:II. Sự phõn vựng chức năng của đại nóoVựng cảm giỏcVựng vận độngVựng hiểu tiếng núiVựng hiểu chữ viếtVựng vận động ngụn ngữVựng vị giỏcVựng thớnh giỏcVựng thị giỏcĐỏp ỏn31286745Tiết 50 ĐẠI NÃOI. Cấu tạo của đại nóo:II. Sự phõn vựng chức năng của đại nóoQua bài tập trờn em cú nhận xột gỡ về sự phõn vựng chức năng của đại nóo- Vỏ nóo cú nhiều vựng chức năng, mỗi vựng cú tờn gọi và chức năng riờng- Cỏc vựng chức năng cú ở người và động vật: Vựng cảm giỏc, vựng vận động, vựng vị giỏc, vựng thớnh giỏc, vựng thị giỏc- Cỏc vựng chức năng chỉ cú ở người:Vựng vận động ngụn ngữ, vựng hiểu tiếng núi và chữ viếtLuyện tập và củng cố1. Sự tiến húa của nóo người so với động vật thuộc lớp Thỳ được thể hiện ở đặc điểm nào?A. Vỏ nóo cú nhiều khe và rónh (làm tăng diện tớch bề mặt).B. Tỉ lệ giữa khối lượng nóo với khối lượng cơ thể ở người lớn hơn ở động vật thuộc lớp Thỳ.C. Ở người cú cỏc vựng vận động ngụn ngữ, vựng hiểu tiếng núi và chữ viết.D. Cả a, b và c.SaiSaiSaiĐỳng2. Những vựng chức năng nào chỉ cú ở nóo người?A. Vựng cảm giỏc, vựng vận độngB. Vựng vận động, vựng cảm giỏc, vựng vận động ngụn ngữC. Vựng hiểu tiếng núi, vựng hiểu chữ viết, vựng vận động ngụn ngữD. Vựng cảm giỏc, vựng vận động, vựng hiểu tiếng núiLuyện tập và củng cốSaiSaiĐỳngSaiThựy chẩmThựy thỏi dươngThựy trỏnRónh đỉnhRónh thỏi dươngThựy đỉnhLuyện tập và củng cố3. Hóy chỳ thớch tương ứng vào hỡnh bờn sao cho phự hợp rồi ghi vào bảng dưới đõy?STTTờn gọi tương ứng123456261435Thựy trỏnRónh đỉnhThựy đỉnhThựy chẩmRónh thỏi dươngThựy thỏi dươngDặn dũ:- Học bài.- Trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài.- Xem trước bài 48 “ Hệ thần kinh sinh dưỡng”, xem kĩ cỏc phần cung phản xạ sinh dưỡng, cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng.- Kẻ trước bảng 48-1 vào vở, xem trước cỏc hỡnh48-1, 48-2 và 48-3.Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ !Chúc các em học giỏi !

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 47. Đại não - Đỗ Văn Kiên - Trường THCS Thanh Bình.ppt
  • wmvHoat dong cua nao.wmv
  • wmvPhim Nao bo trong hop so.wmv
  • wmvVi tri cua bo bao trong hop so.wmv