Tiết 51: Ôn tập học kì II

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: - Củng cố những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp , phần chăn nuôi và phần thuỷ sản .

2.) Kỹ năng : - Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất .

3.) Thái độ : - Rèn luyện tình khoa học và lòng yêu thích nghề .

II./ Các công việc chuẩn bị :

 - Nghiên cứu kĩ nội dung phần lâm nghiệp phần chăn nuôi và phần thuỷ sản .

 -Tranh ảnh về lâm nghiệp, kĩ thuật chăn nuôi và thuỷ sản .

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1786Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 51: Ôn tập học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51:
Ngày soạn:28-4-2007
ÔN TẬP HỌC KÌ II
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: - Củng cố những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp , phần chăn nuôi và phần thuỷ sản .
Kỹ năng : - Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất . 
Thái độ : - Rèn luyện tình khoa học và lòng yêu thích nghề .
II./ Các công việc chuẩn bị : 
 - Nghiên cứu kĩ nội dung phần lâm nghiệp phần chăn nuôi và phần thuỷ sản .
 -Tranh ảnh về lâm nghiệp, kĩ thuật chăn nuôi và thuỷ sản .
III./ Các hoạt động dạy và học :
Oån định :
Kiểm tra : - Kiểm tra theo nội dung bài học .
Bài mới : 
Nội dung 
 Phương pháp 
Bổ sung 
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs 
I> Phần lâm nghiệp :
1- Vai trò của rừng .
 (sgk ) 
2- kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng .
Làm đất gieo ươm cây rừng 
a-Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng .( sgk ) 
b- Trồng cây rừng .
 ( sgk ) 
c- Chăm sóc cây rừng sau khi trồng .
 ( sgk ) 
II> Phần chăn nuôi (Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ).
Giống vật nuôi 
 ( sgk ) 
Thức ăn vật nuôi .
 ( sgk ) 
 -Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi .
+Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi .
+Nuôi dưỡng và chăn sóc vật nuôi .
+Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi .
+Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi .
III> Phần thuỷ sản .
-Vai trò nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản .
-Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản .
-Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản .
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
Gv nêu mục tiêu phần ôn tập .
Hoạt động 2 : ôn tập phần lâm nghiệp 
 -Gv đưa ra sơ đồ 6 “Hêï thống hoá kiến thức phần lâm nghiệp”.
-Yêu cầu Hs đọc sơ đồ tóm tắc phần lâm nghiệp sgk 
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về : 
+Vai trò của rừng là gì ? Tình hình rừng ở nước ta.
+Quy trình kĩ thuật về gieo ươm và chăm sóc vườn ươm.
+Quy trình kĩ thuật về trồng cây gây rừng và chăn sóc rừng trồng .
+Phân biệt các loại khai thác rừng.
+Biện pháp bảo vệ rừng, phục hồi và nuôi dưỡng rừng . 
-Gv tổng kết .
-Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi sgk trang 79
-Gv kết luận .
Hoạt động 3: ôn tập phần chăn nuôi 
-Gv nêu sơ đồ tóm tắc như sgk trang 128.
-Yêu cầu Hs đọc nội dung phần tóm tắc về chương I “ Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ”.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về : 
+Vai trò của giống vật nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi .
+Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi .
+Phương pháp chọn phối và nhân giống vật nuôi .
+Vai trò của thức ăn và chế biến dự trữ thức ăn .
+Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
+Vệ sinh phòng bệnh.
+Nuôi dưỡng và chăn sóc các loại vật nuôi .
+Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi .
-Tác dụng của vắc xin .
-Gv tổng kết .
-Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi sgk trang 129
-Gv kết luận .
Hoạt động 4 : Oân tập phần thuỷ sản.
-Gv đưa ra sơ đồ tóm tắc nội dung phần thuỷ sản .
Yêu cầu Hs quan sát và đọc nội dung trong sơ đồ .
-Yêu cầu Hs thảo luận các nội dung trong sơ đồ .
-Gv tổng kết và tóm tắc nội dung chính.
-Đọc nội dung phần lâm nghiệp được tóm tắc theo sơ đồ 6 sgk .
-Thảo luận nhóm để đưa ra các nội dung đã được giao ( các nội dung được trả lời theo sgk và vở học) .
-Cử đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận .
-Các nhóm bổ sung .
-Trả lời câu hỏi .
-Bổ sung 
-Đọc phần tóm tắc .
-Thảo luận nhóm .
-Cử đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận .
-Các nhóm bổ sung 
-Trả lời dựa theo các câu hỏi sgk 
-Bổ sung .
Quan sát .
Đọc nội dung .
Thảo luận nhóm .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà :
Củng cố : củng cố theo từng phần .
 Gọi Hs đọc lại sơ đồ tóm tắc đã học .
Hướng dẫn trả lời các câu hỏi còn lại . 
Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học: Nắm được những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp, phần chăn nuôi và phần thuỷ sản .
Trả lời các câu hỏi trang 79 ,ø trang 129 và trang 156 sgk 
 2) - Bài sắp học : ôn lại các kiến thức trọng tâm để tiết sau kiểm tra HKII
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết. Ôn tập học kỳ II.doc