Tiết 54, Bài 3: Đơn thức - Nguyễn Văn Giáp

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức : - HS hiểu khái niệm và bậc của đơn thức.

 2. Kĩ năng: - HS biết cách xác định bậc của đơn thức biết nhân được hai đơn thức.

3. Thái độ: - HS có thái độ tích cực, nhanh nhẹn, nghiêm túc, cẩn thận.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, phấn màu, bảng phụ thước thẳng .

- HS: phiếu học tập , phấn màu. Thước thẳng.

III. Phương Pháp Dạy Học:

 - Trực quan, Đặt và giải quyết vấn đề , nhóm

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 727Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 54, Bài 3: Đơn thức - Nguyễn Văn Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25
Tiết: 54
Ngày Soạn: 10/02/ 2015
Ngày dạy : 13 /02/ 2015
§3. ĐƠN THỨC
I. Mục Tiêu:
	1. Kiến thức : - HS hiểu khái niệm và bậc của đơn thức.
	2. Kĩ năng: - HS biết cách xác định bậc của đơn thức biết nhân được hai đơn thức.
3. Thái độ: - HS có thái độ tích cực, nhanh nhẹn, nghiêm túc, cẩn thận.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, phấn màu, bảng phụ thước thẳng .
- HS: phiếu học tập , phấn màu. Thước thẳng.
III. Phương Pháp Dạy Học:
	- Trực quan, Đặt và giải quyết vấn đề , nhóm 	
IV. Tiến Trình Bài Dạy: 
1. Ổn định lớp: (1’)7A1..
 7A2
	2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
 	GV cho HS làm bài tập sau: 
	Sắp xếp các biểu thức sau thành hai nhóm:
	4xy2;	3 – 2y; ; 10x + y; 5(x + y); ; 	 2x2y;	 -2y
	Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.
	Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (8’)
- GV: Sau khi HS thảo luận xong, GV giới thiệu thế nào là đơn thức và cho VD.
- GV: Những biểu thức ở nhóm 2 là các đơn thức, các biểu thức ở nhóm 1 không phải là đơn thức. 
- GV: Yêu cầu HS cho VD về đơn thức.
- HS: Chú ý theo dõi và nhắc lại
- HS: Chú ý theo dõi.
- HS: Cho VD.	
1. Đơn thức: 
Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.
VD: 	4xy2; ; 2x2y; -2y; 
	 là những đơn thức.
Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (8’)
- GV: Giới thiệu như thế nào là đơn thức thu gọn như trong SGK.
- GV: cho VD
- GV: Các đơn thức sau có phải là đơn thức thu gọn hay không?
	xyzx2;	5xy2xz
- GV: Giới thiệu chú ý 1 số cũng là đơn thức 1 thu gọn
Hoạt động 3: (8’)
- GV: Đưa ra một ví dụ để dẫn đến khái niệm bậc của đơn thức.
- GV: Giới thiệu thế nào là bậc của đơn thức và một số trường hợp đặc biệt.
- GV: Cho một số đơn thức và yêu cầu HS cho biết bậc của chúng.
Hoạt động 4: (8’)
- GV: Lấy 1 VD về nhân hai đơn thức và làm mẫu cho HS theo dõi.
- GV: Cho HS làm ?3
- HS: Chú ý theo dõi.	
- HS: Chú ý theo dõi và cho ví dụ.
- HS: Suy nghĩ trả lời.
- HS: Chú ý theo dõi.
- HS: Chú ý theo dõi.
- HS: Chú ý theo dõi.
- HS: Trả lời.
- HS: Theo dõi.
- HS: Làm ?3
2. Đơn thức thu gọn: 
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.
VD: 	10x6y3 là đơn thức thu gọn với:
	10 là phần hệ số
	x6y3 là phần biến
Chú ý: Một số cũng là 1 đơn thức thu gọn.
3. Bậc của đơn thức: 
Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
Số thực khác 0 là đơn thức bậc không
Số 0 được coi là đơn thức không có bậc
VD: 	Đơn thức 2x5y4z7 có bậc là:
	5 + 4 + 7 = 16
4. Nhân hai đơn thức: 
Để nhân hai đơn thức ta nhân các hệ số với nhau, các biến với nhau.
VD:	(2x2y).( 9xy4) = 18x3y5
?3: 	
 	4. Củng Cố: (5’)
 	- GV cho HS làm bài tập 5.
 	5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: (1’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm bài tập 11, 12, 13, 14.
 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Đơn thức - Nguyễn Văn Giáp - Trường THCS Đạ Long.doc