Tiết 54, Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

· Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện .

· Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện .

· Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống .

2/ Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình

· Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế

· Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

· Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc , chăm chỉ .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 52.1 ; 52.2 ; 52 . 3

 Bảng phụ ghi nội dugn bảng 52 . 2 .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

o Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ?

o Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ?

o Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay trái ?

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 424Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 54, Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 	 	Tiết : 54	Ngày :
BÀI 52 : 	PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN
	VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 
I/ MỤC TIÊU: 
1/Kiến thức:
Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện .
Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện .
Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống .
2/ Kỹ năng:
Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình 
Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế 
Kỹ năng hoạt động nhóm .
3 / Thái độ : 
Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc , chăm chỉ .
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 52.1 ; 52.2 ; 52 . 3
	Bảng phụ ghi nội dugn bảng 52 . 2 .
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ : 
Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ?
Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ?
Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay trái ? 
3 / Các hoạt động dạy và học:
Mở bài : GV cho học sinh nhắc lại khái niệm phản xạ à bài hôm nay sẽ tìm hiểu về các loại phản xạ 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện 
GV yêu cầu học sinh các nhóm làm bài tập mục q ( tr 166 SGK ) 
GV ghi nhanh đáp án lên góc bảng , chưa cần chưả bài 
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin ( tr 166 SGK ) à chưả bài tập .
GV chốt lại đáp án đúng :
Phản xạ không điều kiện : 1,2,4
Phản xạ có điều kiện : 3,5,6
GV yêu cầu học sinh tìm thêm 2 ví dụ cho mỗi loại phản xạ 
GV hoàn thiện lại đáp án rồi chuyển sang hoạt động 2 .
Hoạt động 2: Sự hình thành phản xạ có điều kiện 
Mục tiêu : Trình bày được quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện . Nêu được các điều kiện cần có khi thành lập các phản xạ có điều kiện.
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thì nghiệm của Paplốp à Trình bày thí nghiệm thành lập , tiết nước bọt khi có ánh sáng đèn ? 
GV cho gọi học sinh lên trình bày trên tranh .
GV chỉnh lý , hoàn thiện kiến thức 
GV cho học sinh thảo luận :
Để thành lập được phản xạ có điều kiện cần có những điều kiện gì ?
Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện ? 
GV hoàn thiện lại kiến thức .
GV có thể mở rộng thêm đường liên hệ tạm thời giống như bãi cỏ nếu ta đi thường xuyên à sẽ có con đường , ta không đi nưã cỏ sẽ lấp kín .
GV yêu cầu học sinh liên hệ thực tế à Tạo thói quen tốt .
Trong thí nghiệm trên nếu ta chỉ bật đèn mà không cho chó ăn nhiều lần thì hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
Nêu ý nghiã của sự hình thành và ức chế của phản xạ có điều kiện đối với đời sống ?
GV yêu cầu học sinh làm bài tậ mục q ( tr 167 ) 
GV nhận xét , sưả chưã . Hoàn thiện các ví dụ của học sinh .
Hoạt động 3: So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện . 
GV yêu cầu học sinh hoàn thành bảng 52.2 tr 168 .
GV treo bảng phủ gọi học sinh lên trình bày .
GV chốt lãi đáp án đúng .
Gv yêu cầu học sinh đọc kỹ thông tin : Mối quan hệ giưã phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện .
Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK 
Học sinh đọc kỹ nội dung bảng 52 . 1 
Trao đổi nhóm hoàn thành bài tập .
Một số nhóm đọc kết quả 
Học sinh tự thu nhận thông tin , ghi nhớ kiến thức .
Đối chiếu với kết quả bài tập à sưả chưã , bổ sung .
Một vài học sinh phát biểu lớp nhận xét bổ sung . 
Học sinh quan sát kỹ hình 52 (1à 3) , đọc kỹ chú thích à tự thu nhận thông tin 
Thảo luận nhóm à thống nhất ý kiến nêu được các bước tiến hành thí nghiệm 
Đại diện các nhóm trình bày , các nhóm khác bổ sung 
Học sinh vận dụng kiến thức ở trên à Nêu được các điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện .
Học sinh nêu được : Chó sẽ không tiết nước bọt khi có ánh đèn nưã .
à Đảm bảo sự thích nghi với điều kiện sống thay đổi 
Học sinh dưạ vào hình 52 kết hợp kiến thức về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện à Lấy ví dụ .
Môt vài học sinh nêu ví dụ .
Học sinh dưạ vào kiến thức của mục I và II , thảo luận nhóm à Làm bài tập .
Đại diện nhóm lên làm trên bảng phụ , Lớp nhận xét bổ sung. 
Học sinh tự rút kết luận 
I . Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện : 
SGK trang 166 
II . Sự hình thành phản xạ có điều kiện : 
a/ Hình thành phản xạ có điều kiện 
Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện : 
Phải có sự kết hợp giưã kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện . 
Quá trình kết hợp đó phải được lập đi lập lại nhiều lần . 
Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện là sự hình thành đường liên lạc thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ não với nhau .
b/ Ức chế phản xạ có điều kiện :
Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố à Phản xạ mất dần 
Ý nghiã : 
Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi 
Hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người .
III . So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và có điều kiện : 
So sánh : Nội dung bảng 52.2 đã hoàn thiện .
Mối liên hệ : thông tin ¢ tr. 168 SGK 
IV/ CỦNG CỐ:
1 . Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ? 
2 . Đọc mục : “Em có biết?“, trả lời câu hỏi: Vì sao quân sĩ hết khát và nhà Chuá chịu mất mèo?
V/ DẶN DÒ:
Học bài và trả lời câu hoỉ SGK 
Đọc mục : “em có biết “
Chuẩn bị bài 53 . 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (3).doc