Tiết 54+55, Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Luyện tập - Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy

I/ Mục tiêu :

1/ Về kiến thức:

* Học sinh hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng, biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

2/Về kĩ năng:

* Học sinh biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng

3/Về tư duy,thái độ:

*Rèn luyện tính cẩn thận,chính xác, linh hoạt trong tính toán ,hứng thú trong học toán

II / Chuẩn bị:

1)Giáo viên:

-Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2; 3

-Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài

-Lớp học chia làm 6 nhóm

-Bảng phụ

2)Học sinh:

-Ôn kiến thức: Cộng trừ số hữu tỉ. xem trước bài. MTBT

-Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 727Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 54+55, Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Luyện tập - Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 54+55_Tuần 26/HK2 ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
 LUYỆN TẬP
Ngày soạn: 15 / 02 / 2011 Gv:Nguyễn Hoàng Tịnh Thuỷ 
I/ Mục tiêu :
1/ Về kiến thức: 	
* Học sinh hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng, biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng.
2/Về kĩ năng:
* Học sinh biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng 
3/Về tư duy,thái độ:
*Rèn luyện tính cẩn thận,chính xác, linh hoạt trong tính toán ,hứng thú trong học toán
II / Chuẩn bị:
1)Giáo viên: 
-Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2; 3
-Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài
-Lớp học chia làm 6 nhóm
-Bảng phụ 
2)Học sinh:
-Ôân kiến thức: Cộng trừ số hữu tỉ. xem trước bài. MTBT 
-Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận
III / Kiểm tra bài cũ:
a/ Đơn thức là gì? Cho ví dụ.
b/ Sửa bài tập 12
 12a/	2,5x2y : Phần hệ số : 2,5 ; Phần biến : x2y
 0,25x2y2: Phần hệ số : 0,25 ; Phần biến : x2y2
 12b/ Thay x = 1 và y= -1 vào 2 đơn thức trên ta có : 2,5(1)2(-1) = -2,5
 c/ Sửa bài tập 13 trang 33
có bậc 7
 13a/ 
có bậc 12
 13b/ 
IV/ Tiến trình bài dạy: 
Giáo viên cho các nhóm thi viết nhanh tại chỗ bằng cách: Mỗi nhóm trưởng viết một đơn thức tùy ý đã thu gọn. Các thành viên trong nhóm viết các đơn thức có phần biến giống nhau như đơn thức do nhóm trưởng viết. Sau 2 phút ® nộp lại ® xem tổ nào viết đúng và viết nhiều nhất thì sẽ thắng.
Các đơn thức mà mỗi nhóm viết ra đúng yêu cầu là những đơn thức đồng dạng. Đó cũng là nội dung bài học hôm nay
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Họat động 1: Đơn thức đồng dạng 
? 1: Các nhóm viết 3 đơn thức theo yêu cầu của bài tập 
Các đơn thức các em viết được ở câu a chính là các đơn thức đồng dạng
Các đơn thức các em viết được ở câu b không là các đơn thng dạng
Làm ?2 trang 34
Họat động 2: Cộng trừ các đơn thức đồng dạng
GV hướng dẫn các em làm các vd1 và vd2
Làm ?3 trang 34 
Gọi HS đọc đề
-Y/c HS trả lời miệng
-1 HS lên bảng
-GV chốt lại
Họat động 3: Cũng cố
Bài 15 / 34SGK
Gọi HS đọc đề
-Y/c HS trả lời miệng
-GV chốt lại
Bài 16/ 34SGK
Y/c HS thảo luận nhóm
-GV chấm 3 tập làm nhanh,3 tập của HS yếu
- Gv chốt lại,nhận xét,đánh giá
Bài 17 / 36SGK
GV gợi ý:Thu gọn các đơn thức đồng dạng trứơc khithay số vào
GV chấm 3 tập làm nhanh,3 tập của HS yếu
- Gv chốt lại,nhận xét,đánh giá
Bài 18 / 36SGK
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra các nhóm
Có thể giới thiệu thêm về tác giả Lê Văn Hưu (sgv trang 44)
Họat động 4: LUYỆN TẬP
Bài 19 / 36SGK
-Y/c Hs nhắc lại cách thu gọn đơn thức, cách tính giá trị của biểu thức trước khi làm bài
- Gv chốt lại,nhận xét,đánh giá
Bài 20 / 36SGK
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Bài 21 / 36SGK
GV chấm 3 tập làm nhanh,3 tập của HS yếu
- Gv chốt lại,nhận xét,đánh giá
Bài 22 / 36SGK
Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra các nhóm
Bài 23 / 36SGK
Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra các nhóm
HS làm ?1 SGK trang33
HS: Bạn Phúc nói đúng vì xy2 ≠ x2y
HS thực hiện theo y/c
 HS làm việc theo nhóm 
Đại diện 2 nhóm lên bảng 
HS nhận xét
HS thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời
HS nhận xét
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện 2 nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
 HS làm theo nhóm, (mỗi nhóm làm một chữ rồi lên điền vào bảng phụ trang 36)
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
Y/c 2 HS trả lời miệng
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
HS làm việc theo nhóm 
Đại diện nhóm lên bảng 
Cả lớp làm vô vở
HS nhận xét,đánh giá (chéo)
1/ Đơn thức đồng dạng
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến 
Vd: 2x3y2 ;-5 x3y2 và x3y2
Chú ý: Mọi số khác 0 đều là các đơn thức đồng dạng với nhau.
2/ Cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Tìm tổng, hiệu hai đơn thức sau:
 Vd1: 2x2y + x2y = (2 + 1) x2y 
 = 3 x2y
Vd2: 3xy2 - 7 xy2 = (3 – 7) xy2 
 = -4 xy2 
Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Bài 15 / 34SGK
Bài 16 / 36SGK
Bài 17 / 36SGK
Bài 18 / 36SGK
Bảng phụ/35 SGK
Bài 19 / 36SGK
Tại x = 0,5 = ; y = -1 ta được kết quả :
Bài 20/ 36SGK
Có nhiều kết quả chẳng hạn như : x2y +7 x2y -5 x2y -2 x2y = x2y
Bài 21/ 36SGK
xy2z + xy2z - xy2z = xy2z
Bài 22/ 36SGK
a/.= có bậc 8 b/.=cóbậc8 
Bài 23 / 36SGK
a/ 2x2y	 
b/ -5x2 
c/ Có nhiều đáp số 
VD: 5x5 + 7 x5 + (-11 x5) = x5
V/Đánh giá kết thúc bài học,giao nhiệm vụ về nhà:
*Nhận xét đánh giá giờ học,động viên nhắc nhở HS 
*Hướng dẫn BTVN:- a/ Học bài .
 - b/ Làm bài tập SBT
 - c/ Xem trước bài “Đa thức”

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Đơn thức đồng dạng - Hoàng Thị Tịnh Thủy.doc