Tiết 56, Bài 5: Đa thức - Thái Thị Châu

A. MỤC TIÊU:

+HS nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể.

+Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.

A. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

-GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi các bài tập, vẽ hình trang 36 SGK.

-HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ.

B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 678Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 56, Bài 5: Đa thức - Thái Thị Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dạy lớp: 7A; 7B. Ngày soạn: 08/02/2010.
Tiết PPCT: 56. Ngày dạy: 10/03/2010.
Đ5. Đa thức
A. Mục tiêu: 
+HS nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể.
+Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi các bài tập, vẽ hình trang 36 SGK.
-HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ.
Tổ chức các hoạt động dạy học:
 I.Hoạt động 1: Đa thức (5 ph).
Hoạt động của giáo viên
-Đưa hình vẽ trang 36 SGK lên bảng phụ.
-Yêu cầu HS hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài có 2 cạnh lần lượt là x, y cạnh của tam giác đó.
-Cho các đơn thức x2y ; xy2 ; xy; 5 Hãy lập tổng các đơn thức đó.
-Có nhận xét về các phép tính trong biểu thức sau: 
x2y - 3xy + 3x2y - 3 + xy - x+ 5
-Đó là những ví dụ về đa thức, trong đó mỗi đơn thức là một hạng tử.
-Vậy thế nào là một đa thức ?
-Yêu cầu làm ?1
-Nêu chú ý.
Hoạt động của học sinh
1.Đa thức:
a)Ví dụ:
 x2 + y2 + xy 
 x2y + xy2 + xy+ 5
x2y - 3xy + 3x2y - 3 + xy - x+ 5 gồm các phép tính cộng trừ các đơn thức.
Hoặc viết 
x2y + (-3xy) + 3x2y + (-3) + xy + (- x)+ 5
b)Định nghĩa: SGK
Đa thức x2y - 3xy + 3x2y -3 + xy - x+ 5 gồm các hạng tử là x2y ; -3xy ; 3x2y ; -3 ; xy ; - x ; 5 .
?1: VD
Chú ý:
 II.Hoạt động 2: Thu gọn đa thức (10 ph).
-Trong ví dụ đa thức 
N = x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - x+ 5 có những đơn thức(hạng tử) nào đồng dạng ?
-Hãy thực hiện cộng các đơn thức đồng dạng trong đa thức N.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng làm.
-Hỏi có còn hạng tử nào đồng dạng nữa không ?
-Yêu cầu làm ?2 .
1.Thu gọn đa thức:
a)Nhận xét: 
N = x2y - 3xy + 3x2y - 3 + xy - x+ 5
N = 4x2y - 2xy - x+ 2
 là dạng thu gọn của đa thức N.
?2: 
Q(x) = x2y +xy + x+ 
 III.Hoạt động 3: Bậc của đa thức(12 ph).
-Cho đa thức:
-Hãy cho biết đa thức M có ở dạng thu gọn không? Vì sao?
-Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử.
-Bậc cao nhất trong các bậc đó là bao nhiêu?
-Ta nói 7 là bậc của đa thức M.
-Vậy bậc của đa thức là gì?
-Cho HS nhắc lại.
-Cho làm ?3 theo nhóm.
-Cho đạI diện nhóm nêu kết quả.
-Cho HS đọc phần chú ý trong SGK trang 38.
3.Bậc của đa thức:
-VD: M = x2y5 - xy4 + y6+ 1
 Hạng tử x2y5 có bậc 7
 Hạng tử - xy4 có bậc 5
 Hạng tử y6 có bậc 6
 Hạng tử 1có bậc 0
 Nói M có bậc 7
-Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của nó.
?3: Đa thức Q có bậc 4
-Chú ý: SGK
 IV.Hoạt động 4: Củng cố (12 ph).
-Yêu cầu làm BT 24/38 SGK.
-Yêu cầu làm BT 28/38 SGK.
1.BT 24/38 SGK:
a)Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là:
 (5x + 8y)
(5x + 8y) là một đa thức.
b)Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là:
 (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y
120x + 150y là một đa thức.
2.BT 28/38 SGK:
Bạn Sơn nhận xét đúng vì đa thức M x4y4 có bậc 8
 VI.Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (2 ph).
-Cần nắm vững các kiến thức cơ bản của bài.
-BTVN: số 25, 27/38 SGK. 24, 25/13 SBT.
-Đọc bài “Cộng trừ đa thức.
-Ôn lạI các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Đa thức - Thái Thị Châu - Trường THCS Ân Dũng.doc