Tiết 57+58: Cộng trừ đa thức - Luyện tập - Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy

BT 35 và 36 trang 40,41

*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua

 -Nhận xét chéo nhóm

 -Đánh giá bài nhóm bạn

 - Gv chốt laị

Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 705Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 57+58: Cộng trừ đa thức - Luyện tập - Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 57+58_Tuần 28/HK2 CỘNG TRỪ ĐA THỨC
LUYỆN TẬP
Ngày soạn: 01/3/2011 Gv:Nguyễn Hoàng Tịnh Thuỷ 
I/ Mục tiêu :
1/ Về kiến thức: 	
* Học sinh biết cộng trừ các đa thức. cũûng cố kiến thức về đa thức, cộng và trừ đa thức.
2/Về kĩ năng:
* Rèn kỹ năng tính tổng và hiệu các đa thức.
3/Về tư duy,thái độ:
*Rèn luyện tính cẩn thận,chính xác, linh hoạt trong tính toán ,hứng thú trong học toán
II / Chuẩn bị:
1)Giáo viên: 
-Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2; 3
-Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài
-Lớp học chia làm 6 nhóm
-Bảng phụ 
2)Học sinh:
-Ôân kiến thức: Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ. xem trước bài. MTBT 
-Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận
III / Kiểm tra bài cũ:
 1)Thế nào là đa thức?Cho VD
 Chữa BT 27/38SGK
 2)Thế nào là đa thức đã thu gọn?
 Bậc của đa thức là gì?
 Thu gọn các đa thức sau : 
	A= x2y – 3xy2 + 1 – x2y + xy2 
	 = x2y – x2y – 3xy2 + xy2 + 1
	= –xy2 + 1
IV/ Tiến trình bài dạy: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Cộng hai đa thức 
_Gv đưa VD lên, y/c HS suy nghĩ
M= 5x2y + 5x – 3 và 
 N= xyz – 4x2y + 5x – 
M+N=?
Gọi HS lên bảng
Giải thích các bước làm?
Hoạt động 2: Trừ hai đa thức
Gv đưa VD lên, 
M= 5x2y + 5x – 3 và 
 N= xyz – 4x2y + 5x – 
M-N=?
Để trừ 2 đa thức ta viết:
M-N=(5x2y+5x-3)-(xyz-4x2y+5x -)
Theo em,tiếp theo ta làm thế nào?
Lưu ý HS khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“
Vậy,muốn cộng trừ đa thức ta thực hiện thế nào?
Gọi HS nhắc lại nhiều lần
Hoạt động 3: Cũng cố 
BT 29 và 30 trang 40 
Y/c của bài toán?
-Gọi 4 HS lên bảng ( 1 bài 2 HS)
-GV chấm 3 tập làm nhanh,3 tập của HS yếu
-GV chốt lại
BT 31 trang 40
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra 
BT 32 trang 40
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra 
Hoạt động 4: LUYỆN TẬP 
BT 33 và 34 trang 40
-Y/c HS thảo luận nhóm
-Cử đại diện lên bảng
Gv chốt lại 
BT 35 và 36 trang 40,41
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra
BT 37 trang 40
-Y/c HS thảo luận nhóm
-Gọi nhiều HS
Gv chốt lại 
BT 38 trang 40
*Y/c HS- làm bảng nhóm, thi đua 
 -Nhận xét chéo nhóm 
 -Đánh giá bài nhóm bạn 
 - Gv chốt laị
Gv quan sát, hướng dẫn và kiểm tra
HS cả lớp suy nghĩ
1HS lên bảng
HS:1/Bỏ ngoặc
 2/Giao hoán
3/Thu gọn các đơn thức đd
HS quan sát,ghi vở
HS:=5x2y+5x-3-xyz+4x2y-5x +
=5x2y+4x2y+5x-5x-3--xyz 
= 9x2y – 2– xyz 
Vài HS phát biểu
Cả lớp ghi vở
HS lặp lại
-4 HS đại diện 4 nhóm lên bảng làm bài
-Cả lớp làm vào vở
-Nhận xét,đánh giá bài làm của bạn
HS làm theo nhóm,thi đua. 
N1,2:M+N
N3,4:M-N
N5,6:N-M
HS nhận xét,đánh giá chéo
HS làm theo nhóm,thi đua.
HS nhận xét,đánh giá chéo
-4 HS đại diện 4 nhóm lên bảng làm bài
-Cả lớp làm vào vở
-Nhận xét,đánh giá bài làm của bạn
HS làm theo nhóm,thi đua.
N 1,2,3:BT 35
N 4,5,6:BT 36
HS nhận xét,đánh giá chéo
HS thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời
HS nhận xét
HS làm theo nhóm,thi đua.
N 1,2,3: câu a/
N 4,5,6: câu b/
HS nhận xét,đánh giá chéo
1/ Cộng hai đa thức 
Vd: Cho hai đa thức:
M= 5x2y + 5x – 3 và 
 N= xyz – 4x2y + 5x – 
M+N=(5x2y+5x-3)+(xyz-x2y+5x-)
 =5x2y+5x-3+xyz-4x2y+5x-
 =5x2y–4x2y+5x+5x -3-+xyz 
 = x2y + 10x – 3+ xyz 
2/ Trừ hai đa thức
Vd: Cho hai đa thức:
M= 5x2y + 5x – 3 và 
 N= xyz – 4x2y + 5x – 
 M – N = ?
M - N= (5x2y+5x-3)-(xyz-4x2y+5x-)
=5x2y+5x-3 - xyz+ 4x2y - 5x +
=5x2y+4x2y+5x-5x-3--xyz 
= 9x2y – 2– xyz 
Qui tắc: Muốn cộng, trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước :
1. Bỏ ngoặc theo qui tắc đã học
2.Giao hoán các đơn thức đđạng 
3.Thu gọn các hạng tử đồng dạng
BT 29 trang 40 
a/ (x+y) + (x – y) 
 = x + y + x – y 
 = 2x
b/ (x + y) – (x – y)
 = x+ y –x + y 
 = 2y	
BT 30 trang 40
P+Q=(x2y+x3–xy2+3)+(x3+xy2–xy – 6)= 2x3 + x2y – xy – 3
BT 31 trang 40
M + N= 4xyz + 2 x2 + 2 – y .
M –N = 2xyz – 8x2 –10 xy– 4 + y
N - M = –2xyz + 8x2–10xy– y + 4
BT 32 trang 40
a/P+ (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3 y2 – 1 
 P = x2 – y2 + 3 y2 – 1 – (x2 – 2y2)
 P = x2 – y2 + 3 y2 – 1 – x2 + 2y2
 P = 4y2 – 1 
b/Q–(5 x2–xyz) = xy+2x2–3xyz + 5
Q = (xy+2x2–3xyz+5) + (5x2–xyz )
Q = 7x2 – 4 xyz + xy + 5
BT 33 trang 40
a/ 3,5xy3-2x3y2+ x3	
b/ x5 + xy -y2 +3
BT 34 trang 40
a/ P+Q= 4xy2 – 4x2y2 + x3 
b/ M+N= x3 + xy + 3
BT 35 trang 40
a/ M + N = 2x2 + 2y2 + 1	
b/ M – N = –4xy – 1
BT 36 trang 41
a/ x2 + 2xy -3x3 +2y3 + 3x3 - y3 Tại x = 5 ; y = 4
x2 +2xy -3x3 +3x3 + 2y3 -y3
 = x2 +2xy + y3 
 =52 + 2(5).(4) + 43 =129
b/ Sử dụng xn.yn = (xy)n.
 Tính tích xy =1(do thay x=1,y = -1)
 => tổng là 1
BT 37 trang 40
Có nhiều đáp số: 
Vd x2y + xy + 5 hoặc x3 + xy + y
BT 38 trang 41 
a/ C = 2x2 – y + xy – x2y2 	
b/ C = 3y – xy – x2y2 - 2
V/Đánh giá kết thúc bài học,giao nhiệm vụ về nhà:
*Nhận xét đánh giá giờ học,động viên nhắc nhở HS 
*Hướng dẫn BTVN: a/ học ôn từ tiết 50 đến 57
b/ Chuẩn bị kiểm tra 15 phút 
c/ Xem trước baiø “đa thức một biến”

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Cộng, trừ đa thức - Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy.doc