Tiết 59, Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp - Nguyễn Thị Thu

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Trình bày được vị trí, chức năng của tuyến yên, tuyến giáp có liên quan đến các hoomon mà chúng tiết ra

2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát phân tích kênh hình. Kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe bảo vệ cơ thể

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 55.3 , 56.2 , 56.3

2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 397Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 59, Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp - Nguyễn Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30	Ngày soạn: 28/03/2015
Tiết : 59	Ngày dạy: 30/03/2015
Bài 56: TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Trình bày được vị trí, chức năng của tuyến yên, tuyến giáp có liên quan đến các hoomon mà chúng tiết ra 
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát phân tích kênh hình. Kĩ năng hoạt động nhóm 
3. Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe bảo vệ cơ thể 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 55.3 , 56.2 , 56.3 
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn đinh lớp: 8A1
 8A2
 8A3
2/ Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tuyến nội tiết 
 -Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết 
3/ Các hoạt động dạy và học:
a/ Mở bài: Tuyến yên và tuyến giáp là hai tuyến có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể. Vậy các tuyến đó có cấu tạo và chức năng như thế nào? 
b/ Phát triển bài:
Hoạt động 1: TUYẾN YÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-HS quan sát h55.3 nghiên cứu thông tin SGK t176 thảo luận trả lời câu hỏi :
+Tuyến yên nằm ở đâu? Có cấu tạo như thế nào?
+Hooc môn tuyến yên tác động tới những cơ quan nào?
-Gv gọi một HS đọc lại thông tin bảng 56.1 
-GV đưa thêm tranh ảnh thông tin liên quan đến các bệnh do hooc môn tiết nhiều hoặc ít 
-HS quan sát hình đọc kĩ thông tin và bảng 56.1 tự thu nhận kiến thức 
+Nêu được vị trí của tuyến 
+Kể tên được các cơ quan chịu ảnh hưởng như bảng 56.1 
-Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác nhận xét bổ sung 
-Một HS đọc thông tin bảng 56.1 lớp theo dõi ghi nhớ tên hooc môn và tác dụng của chúng 
Tiểu kết: -Vị trí :Nằm ở nền sọ có liên quan đến vùng dưới đồi 
 -Cấu tạo gồm 3 thùy: +Thùy trước 
 +Thùy giữa 
 +Thùy sau 
 -Hoạt động của tuyếnyên chịu sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của thần kinh 
-Vai trò: +Tiết hooc môn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác 
 +Tiết hoóc môn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể 
Hoạt động 2: TUYẾN GIÁP 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-HS nghiên cứu thông tin quan sát hình 56.2 trả lời cậu hỏi :
+Nêu vị trí tuyến giáp 
+Cấu tạo và tác dụng của tuyến giáp?
-GV tổng kết lại các ý kiến 
-HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 
+Nêu ý nghĩa của cuộc vận động toàn dân dùng muối iôt 
+ Phận biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iôt (Nguyên nhân, Hâu quả )
-Cá nhân làm việc độc lập với SGK tự thu nhân thông tin để trả lời câu hỏi :
+Vị trí : Trước sụn giáp 
+Cấu tạo :Gồm nang tuyến và tế bào tiết,Vai trò trong trao đổi chất và chuyển hóa 
-Dựa vào thông tin SGK, kiến thức thực tế thảo luận nhóm thống nhất ý kiến 
+Thiếu iôt làm giảm chức năng tuyến giáp dẫn đến bướu cổ 
+Hậu quả trẻ em chậm lớn trí não kém phát triển người lớn hoạt động thần kinh giảm sút. Cần dùng muối iôt bổ sung khẩu phần ăn hằng ngày 
Tiểu kết:
-Vị trí:Nằm trước sụn giáp của thanh quản nặng 20-25 g 
-Hooc môn là Tiroxin có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa ở tế bào 
-Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi can xi và phốtpho trong máu 
IV/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ: 
1/ Củng cố: - HS đọc ghi nhớ SGK. Trả lời:
Câu 1: Bộ phận của tuyến yên tiết được hoocmôn là:
a. Thuỳ trước, thuỳ giữa và thuỳ sau
b. Thuỳ giữa và thuỳ sau
c. Thuỳ trước và thuỳ sau
d. Thuỳ trước và thuỳ giữa
Đáp án: c
Câu 2:Hoocmon của tuyến giáp là:
a. Tirôxin
b. Insulin
c. Oâtitôxin
d. Ađrênalin
Đáp án: a
Câu 3: Bệnh bướu cổ xảy ra do:
a. Tuyến yên hoạt động mạnh
b. Tuyến giáp hoạt động mạnh
c. Tuyến yên hoạt động yếu
d. Tuyến giáp hoạt động yếu
Đáp án: b
2/ Dặn dò: -Học bài trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết “
- Ôn lại chức năng tuyến tụy. Chuẩn bị bài tiếp theo
V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 56. Tuyến yên, tuyến giáp - Nguyễn Thị Thu - Trường THCS Đạ Long.doc