Tiết 62, Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Năm học 2010-2011

1.Mục tiêu:

a.Kiến thức:

-Nêu được các ví dụ để chứng minh cơ thể tự điều hòa trong hoạt động nội tiết.

-Hiểu rõ sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong .

b.Kỹ năng:

-Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, hoạt động nhóm.

c.Thái độ:

-Giáo dục hs ý thức giữ gìn sức khỏe.

2.Chuẩn bị:

Gv:Tranh phóng to hình 59.

Hs:Đọc bài, quan sát hình.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 830Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 62, Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 62 Bài 59: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 
 Ngày dạy:13/04/2011 CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT.
 YY&Y
1.Mục tiêu:
a.Kiến thức:
-Nêu được các ví dụ để chứng minh cơ thể tự điều hòa trong hoạt động nội tiết.
-Hiểu rõ sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong .
b.Kỹ năng:
-Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, hoạt động nhóm.
c.Thái độ:
-Giáo dục hs ý thức giữ gìn sức khỏe.
2.Chuẩn bị:
Gv:Tranh phóng to hình 59.
Hs:Đọc bài, quan sát hình.
3.Phương pháp dạy học:
-Thảo luận nhóm,trực quan,đàm thoại,diễn giảng
4.Tiến trình:
4.1 Ổn định tổ chức lớp.(ktsshs).
4.2 Kiểm tra bài cũ:
1/ Buồng trứng ở người nữ có vai trò gì? Hoocmôn sinh dục ở nam có tên là gì? Kiểm tra vở bài tập(10d)
Buồng trứng:sản sinh ra trứng, tiết hoocmôn sinh dục nữ ơstrogen, ơstrogen gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nữ.
-Hoocmôn sinh dục ở nam có tên là:
a.Ơstrigen
b.Prôgestêron
c.Testosteron
Đáp án: C
4.3.Giảng bài mới:
Cũng như hệ thần kinh trong họat động nội tiết cũng có thể tự điều hòa để đảm bảo lượng hoocmôn tiết ra vừa đủ nhờ vào các thông tin ngược. Nếu thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn trong hoạt dộng nội tiết sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý.Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA 
 CÁC TUYẾN NỘI TIẾT.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1:Tìm hiểu điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết .
MT: Hiểu được chức năng của các tuyến nội tiết.
Gv treo tranh hướng dẫn hs quan sát
Yêu cầu hs kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên
Hs cần nêu được:
Tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến trên thận.
Gv:Có nhận xét gì về vai trò tuyến yên đối với hoạt động của các tuyến nội tiết?
Hs tự rút ra kiến thức
Gv nhấn mạnh vai trò của tuyến yên
Gv yêu cầu hs nghiên cứu thông tin quan sát hình, trình bày sự điều hòa hoạt động của +Tuyến giáp
+Tuyến trên thận
Hs trao đổi nhóm thực hiện
Hs quan sát hình,nghiên cứu thông tin 
Lưu ý :tăng cường hay kìm hãm
Nhóm thống nhất ý kiến và trình bày
Gv gọi hs lên trình bày trên tranh theo nhóm
Các nhóm khác nhận xét bổ sung 
Gv hoàn chỉnh kiến thức, hs rút ra kết luận.
Hoạt động 2:Tìm hiểu sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
MT:Hiểu rõ sự phối hợp trong hoạt động của các tuyến nội tiết.
Gv:Lượng đường trong máu giữ mức tương đối ổn định là do đâu?
Hs vận dụng kiến thức chức năng cuả hoocmôn tuyến tụy.Sự phối hợp hoạt động của các tế bào b và a của đảo tụy.
Gv đưa thông tin :Trong thực tế khi lượng đường trong máu giảm mạnh "nhiều tuyến nội tiết cùng phối hợp hoạt động "làm tăng đường huyết.
Hãy quan sát hình trình bày sự phối hợp của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm ?
Hs cần nêu được:
-Glucagôn(tuyến tụy)
-Cooctizon(vỏ tuyến trên thận)
_Tăng đường huyết.
Gv giới thiệu ngoài ra:
-Ađrênalin
-Noađrênalin
Phần tủy tuyến góp phần cùng glucagon làm tăng đường huyết
Gv:Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết thể hiện như thế nào?
Hs tự rút ra kiến thức
I.Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết:
-Tuyến yên tiết ra hoocmôn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết.
-Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmôn do tuyến nội tiết tiết ra, đó là cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược lại.
II.Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết:
-Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động ,đảm bảo các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường.
4.4 Củng cố luyện tập:
Chọn câu trả lời đúng nhất:
-Hoocmôn TSH do tuyến yên tiết ra ảnh hưởng vào hoạt động của tuyến nội tiết nào sau đây?
a.Buồng trứng 
b.Tuyến giáp
c.Tinh hoàn
d.Tuyến trên thận
-Hoocmôn ACTH do tuyến yên tiết ra ảnh hưởng vào hoạt động của tuyến nội tiết nào sau đây? 
a.Buồng trứng
b.Tuyến giáp
c.Tinh hoàn
d.Tuyến trên thận
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
-Học bài,trả lời câu hỏi sgk.
-Chuẩn bị bài mới:
+Đọc bài
+Quan sát hình 
+Làm bài tập điền từ.
5. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.doc