Tiết 62: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Năm học 2008-2009

 I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nêu được ví dụ chứng minh cơ thể tự điều hòa trong hoạt động nội tiết.

- Hiểu rõ được sự phối hợp trong hoạt động của các tuyến nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

 2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm.

 3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 893Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 62: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 17/4/2009
Tuần: 32 – Tiết: 62	SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
 I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
- Nêu được ví dụ chứng minh cơ thể tự điều hòa trong hoạt động nội tiết.
- Hiểu rõ được sự phối hợp trong hoạt động của các tuyến nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong cơ thể.
 2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm.
 3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
 II. Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ hình 59.1,2,3 sgk
 III. Phương pháp: Giảng giải, giải quyết vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm
 IV. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1: (8’) – KIỂM TRA BÀI CŨ – GIỚI THIỆU BÀI MỚI
- Dùng câu hỏi 1,2 sgk bài 58
VB: Như ta đã biết nếu tiết ít hoocmôn Insulin có thể gây bệnh tiểu đường, tiết nhiều thì bị hạ đường huyết. Vậy, ở người bình thường thì cơ chế nào đã điều chỉnh lượng đường huyết giữ được ổn định? Đó là sự điều hòa.
2 hs lên bảng trả bài
HĐ2: (17’) – 1. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
- Kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của hooc môn tuyến yên?
- Vậy, tuyến yên có vai trò như thế nào đối với hoạt động của các tuyến nội tiết khác?
Gv treo tranh vẽ hình 59.1 và 59.2 cho hs quan sát. 
* Lưu ý: + Tăng cường; 
 - Kìm hãm
- Gọi đại diện các nhóm trình bày trên tranh sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp và tuyến trên thận.
 GV củng cố lại kiến thức cho hs
HS liệt kê các tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận.=> rút ra vai trò của tuyến yên
HS quan sát hình, đọc kĩ chú thích dưới hình, thảo luận nêu được sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp và tuyến trên thận
 Đại diện 1 – 2 nhóm lên bảng trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung
- Tuyến yên tiết hoocmôn điều hòa hoạt động các tuyến nội tiết khác.
- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmôn do các tuyến nội tiết khác tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ luồng thông tin ngược
HĐ3: (16’) – 2. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT 
- Lượng đường trong máu tương đối ổn định là do đâu?
GV: Trong thực tế khi lượng đường huyết giảm mạnh thì có nhiều tuyến nội tiết cùng phối hợp hoạt động làm tăng đường huyết trở lại. Vậy, theo em có những hoocmôn của tuyến nào tham gia vào quá trình làm tăng đường huyết?
GV cho hs quan sát hình 59.3 và yêu cầu hs trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm?
- Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết được thể hiện như thế nào?
HS nghiên cứu thông tin sgk, thảo luận. Nêu được:
- Sự phối hợp:
 + Glucagôn (T. tụy)
 + Cooctizôn (vỏ T. trên thận)
Ngoài ra còn có hooc môn phần tủy tuyến cũng góp phần làm tăng đường huyết
 Đại diện 1 – 2 nhóm lên bảng trình bày trên tranh sự phối hợp của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Hoạt động sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường
Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động nhằm duy trì tính ổn định của môi trường bên trong đảm bảo cho các quá trình sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường.
 V. Củng cố: (4’) Gv dùng câu hỏi cuối bài để củng cố
	- Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy 
	- Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết khác
 VI. Dặn dò: (1’)
	- Học và trả lời các câu hỏi cuối bài
	- Đọc và soạn trước bài 60. Kẻ bảng 60 vào vở bài tập
KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày tháng 4 năm 2009

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (2).doc