Tiết 64, Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức

 Nắm được công thức chung, đặc điểm cấu tạo, phân tử của tinh bột và xenlulozơ.

 Nắm được tính chất lí học , tính chất hóa học , ứng dụng của tinh bột, xenlulozơ.

2. Kĩ năng: Viết được PTHH phản ứng thủy phân của tinh bột , xenlulozơ và phản ứng tạo thành những chất này trong cây xanh.

II.Đồ dùng thiết bị dạy học:

1.Chuẩn bị của giáo viên :

 Một số mẫu vật có trong thiên nhiên chứa tinh bột và xenlulozơ.

 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút.

 Hóa chất: tinh bột, bông nõn, dung dịch iot

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 18/09/2015 Lượt xem 1425Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 64, Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 33
Tieát 64
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức
Nắm được công thức chung, đặc điểm cấu tạo, phân tử của tinh bột và xenlulozơ.
Nắm được tính chất lí học , tính chất hóa học , ứng dụng của tinh bột, xenlulozơ.
2. Kĩ năng: Viết được PTHH phản ứng thủy phân của tinh bột , xenlulozơ và phản ứng tạo thành những chất này trong cây xanh.
II.Đồ dùng thiết bị dạy học:
1.Chuẩn bị của giáo viên :
Một số mẫu vật có trong thiên nhiên chứa tinh bột và xenlulozơ.
Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút.
Hóa chất: tinh bột, bông nõn, dung dịch iot
2.Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài mới
III.Tiến trình dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ: (4’)
Hãy cho biết công thức phân tử và tính chất hóa học của saccarozơ.
2.Giảng bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên (5’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Đặt vấn đề vào bài mới như SGK trg 156
GV: Trong các chất sau, chất nào chứa nhiều tinh bột? xenlulozơ : lúa, ngô, sắn, sợi bông, tre, gỗ, nứa...
GV: Tinh bột và xen lulozơ có ở đâu?
GV: Nhận xét, chốt lại
HS: Lắng nghe
HS: Chất chứa nhiều tinh bột: lúa, ngô, sắn. Chứa nhiều xenlulozơ: sợi bông, tre, gỗ, nứa...
HS: Dựa vào thông tin SGK trả lời
HS: Lắng nghe
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. Trạng thái tự nhiên
- Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả: lúa, ngô, sắn...
- Xenloluzơ là thành phần chủ yếu trong sợi bông, tre, gỗ, nứa...
Hoạt động 2: Tính chất vật lí (7’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Gọi HS đọc thí nghiệm
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm
GV: Quan sát trang thái, màu sắc tinh bột và xenlulozơ?
GV: Quan sát sự hòa tan của tinh bột và xenlulozơ trước và sau khi đun nóng?
GV: Em hãy rút ra tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ?
GV: Nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
HS: Đọc thí nghiệm
HS: Làm thí nghiệm
-Lần lượt cho một ít tinh bột , xenlulozơ vào 2 ống nghiệm
HS: Cả 2 chất đều là chất rắn, màu trắng
-Thêm nước vào lắc nhẹ, sau đó đun nóng cả 2 ống nghiệm.
HS: 
Cả 2 đều không tan trong nước
Tinh bột tan trong nước nóng tạo ra dung dịch keo
HS: Dựa vào thí nghiệm rút ra tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.
HS: Lắng nghe
II. Tính chất vật lí
 Tinh bột và xenlulozơ là những chất rắn, màu trắng, không tan trong nước. Riêng 
tinh bột tan được trong nước nóng tạo ra dung dịch keo gọi là hồ tinh bột
Hoạt động 3: Đặc điểm cấu tạo(7’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Gọi HS đọc đặc điểm cấu tạo phân tử
GV: Em hãy cho biết công thức cấu tạo của tinh bột và xenlulozơ?
GV: Cho biết n trong tinh bột và xenlulozơ?
GV: Phân tử khối của tinh bột và xenlulozơ như thế nào?
HS: đọc đặc điểm cấu tạo phân tử
HS: (-C6H10O5-)n
HS:
Tinh bột: n 1200 – 6000
Xenlulozơ: n 10000 – 14000
HS: Phân tử khối rất lớn
III. Đặc điểm cấu tạo
- Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn. Công thức chung là (-C6H10O5-)n
- Tinh bột: n 1200 – 6000
- Xenlulozơ: n 10000 – 14000
Hoạt động 4: Tính chất hóa học (10’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Khi nhai cơm, một thời gian sau, các em có cảm giác như thế nào?
GV: Chất nào được tạo thành?
GV: Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tinh bột hoặc xenlulozơ cũng bị thủy phân tương tự. Viết PTHH?
GV: Ở nhiệt độ thường, tinh bột, xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ xúc tác enzim thích hợp.
GV: Gọi HS đọc thí nghiệm
GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm
GV: Cho biết hiện tượng quan sát được?
GV: Để nhận biết tinh bột ta dùng thuốc thử nào?
GV: Tinh bột và xenlulozơ có những tính chất hóa học nào?
HS: Có vị ngọt
HS: Đường glucozơ
HS: (-C6H10O5-)n + nH2O axit,to n C6H12O6
HS: Lắng nghe
HS: Đọc thí nghiệm
HS: Các nhóm tiến hành thí nghiệm như SGK
HS: Dựa vào thí nghiệm nêu hiện tượng
HS: Dùng iôt
HS: Nêu lại tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
IV. Tính chất hóa học
1.Phản ứng thủy phân
Tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch axit tạo ra glucozơ
(-C6H10O5-)n + nH2O axit,to n C6H12O6
2. Tác dụng của tinh bột với iốt
Tinh bột tác dung với iôt tạo ra màu xanh đặc trưng. Iôt dùng để nhận biết hồ tinh bột và ngược lại.
Hoạt động 5: Tinh bột và xenlulozơ có những ứng dụng gì?(4’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình nào?
GV: Yêu cầu HS viết phương trình quang hợp của cây xanh?
GV: Tinh bột có những ứng dụng nào?
GV: Treo tranh ứng dụng của xenlulozơ
GV: Xenlulozơ có những ứng dụng nào?
GV: Gọi HS nhận xét
HS: Nhờ quá trình quang hợp
HS:
6n CO2 + 5n H2O clorofin,as (-C6H10O5-)n + 6n O2
HS: Nêu ứng dụng của tinh bột
HS: Quan sát tranh
HS: Dựa vào tranh nêu ứng dụng của xenlulozơ.
HS: Nhận xét
IV. Tinh bột và xenlulozơ có những ứng dụng gì?
Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp
 6n CO2 + 5n H2O clorofin,as (-C6H10O5-)n + 6n O2
Tinh bột là lương thực quan trọng của con người, dùng để sản xuất đường glucozơ và rượu etylic
Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải sợi, đồ gỗ..
Hoạt động 6: Luyện tập (5’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV: Treo bảng phụ bài tập 3 SGK trg 138
GV: Gọi HS đọc bài tập 3
GV: Gọi HS hoàn thành bài tập 3
GV: Gọi HS nhận xét và bổ sung.
HS: Quan sát bài tập 3
HS: Đọc bài tập 3
HS: Hoàn thành bài tập 3
HS: Nhận xét
Hoạt động 7: Hướng dẫn về nhà – dặn dò (3’)
Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 4 SGK trang 158
Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị trước bài 53: “ Protein”
 Cấu tạo và phân tử khối của protein?
Protein có những tính chất quan trọng nào?
IV. Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 52. Tinh bột và xenlulozơ.doc