Tiết 64, Bài 53: Protein - Bùi Thị Như Hoa

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức: Biết được:

 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein

 Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim,bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân thủy khi đun nóng mạnh.

2. Kĩ năng:

 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật .rút ra nhận xét về tính chất

 Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.

 Phân biệt protein (len lông cừu, tơ tằm )với chất khác ( tơ ngon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc học tập, cẩn thận, chính xác.

4. Trọng tâm:

 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein.

 Tính chất hóa học của protein ( loại đơn giản): phản ứng thủy phân, phản ứng phân hủy, phản ứng đông tụ , phản ứng màu . . . .

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 18/09/2015 Lượt xem 803Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 64, Bài 53: Protein - Bùi Thị Như Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 33 Ngày soạn: 12/04/2014 
Tiết : 64 Ngày dạy: 18/04/2014
Bài 53. PROTEIN
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức: Biết được:
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein
- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim,bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân thủy khi đun nóng mạnh.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất
- Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.
- Phân biệt protein (len lông cừu, tơ tằm )với chất khác ( tơ ngon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc học tập, cẩn thận, chính xác.
4. Trọng tâm: 
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein.
- Tính chất hóa học của protein ( loại đơn giản): phản ứng thủy phân, phản ứng phân hủy, phản ứng đông tụ , phản ứng màu . . . ..
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy – học: 
a. Giáo viên: 
- Hóa chất: Lông gà, lòng trắng trứng gà, H2O, rượu.
- Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
b. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.
2. Phương pháp: Đàm thoại – Trực quan – Thảo luận nhóm. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp (1’): 9A5............................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ(8’):
- HS1: Nêu cấu tạo, tính chất và ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ?
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Protein là một loại hợp chất hữu cơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống và ngay cả trong cơ thể người. Vậy, protein có thành phần, cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào?
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1. Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của protein(3’).
-GV: Cho HS quan sát hình 5.14 SGK/159. Yêu cầu HS nêu trạng thái tự nhiên của protein?
-GV: Kết luận.
-HS: Nghiên cứu hình 5.14 SGK và nêu các trạng thái tự nhiên của protein.
-HS: Ghi vở.
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
- Protein có trong cơ thể người và động vật: Trứng, thịt, sữa, máu, móng , lá , quả, hạt. 
Hoạt động 2. Tìm hiểu thành phần và cấu tạo phân tử của protein(7’).
-GV hỏi: Trong hợp chất hữu cơ có những nguyên tố hóa học nào?
-GV: Giới thiệu thành phần của phân tử protein.
-GV: Giới thiệu về cấu tạo phân tử của protein.
-GV hỏi: Vậy, protein có cấu tạo như thế nào?
-HS: C, H, O, N..
-HS: Lắng nghe và ghi vở.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
-HS: Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi amino axit tạo thành một mắt xích trong phân tử protein.
II. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 
1. Thành phần nguyên tố : 
- Chủ yếu là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại
2. Cấu tạo phân tử: 
- Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một “ mắt xích” trong phân tử protein . 
Hoạt động 3. Tìm hiểu tính chất của protein(13’).
-GV: Giới thiệu phản ứng thủy phân protein trong môi trường axit và bazo.
-GV: Làm thí nghiệm đốt cháy lông gà.Yêu cầu HS nêu kết luận về phản ứng phân hủy bởi nhiệt của protein?
-GV: Thực hiện các thí nghiệm sau : 
+ Ống 1 : Lòng trắng trứng + H2O
+ Ống 2 : Lòng trắng trứng + Rượu.
- GV: Yêu cầu HS nhận xét hiện tượng xảy ra và nêu kết luận.
-GV: Yêu cầu HS nêu khái niệm sự đông tụ.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
-HS: Quan sát thí nghiệm và nêu các hiện tượng xảy ra. Và nêu kết luận. 
-HS: Quan sát và theo dõi thí nghiệm.
- HS: Nhận xét hiện tượng và nêu kết luận.
-HS: Nêu khái niệm sự đông tụ dựa theo thí nghiệm vừa thực hiện và ghi vở.
III. TÍNH CHẤT 
1. Phản ứng phân hủy
Protein + Nước Hỗn hợp amino axit
2. Sự phân hủy bởi nhiệt: 
- Khi đun nóng mạnh và kông có nước , Protein bị phân hủy tạo ra những chất bay hơi và có mùi khét. 
3. Sự đông tụ: 
- Khi đun nóng hoặc cho thêm rượu etylic , lòng trắng trứng bị kết tủa. 
Hoạt động 4. Tìm hiểu ứng dụng của protein(3’).
-GV: Cho HS tìm hiểu thông tin trong SGK và nêu một số ứng dụng của protein trong đời sống và trong sản xuất.
-HS: Tìm hiểu thông tin SGk , vận dụng thực tế và nêu các ứng dụng của protein.
IV. ỨNG DỤNG 
(SGK)
4. Củng cố - Dặn dò (8’):
a. Củng cố(8’):
- HS: Đọc “em có biết?”.
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 2, 4 SGK/160.
b. Dặn dò(2’): 
- Về nhà học bài, làm bài tập 1, 3 SGK/160.
- Chuẩn bị bài: “Polime”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 53. Protein - Bùi Thị Như Hoa - Trường THCS Liêng Trang.doc